5 Ghosts, horror and Halloween

 0    52 fiszki    KaDe
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
trans, hipnoza
rozpocznij naukę
trance
wstrząśnięty
rozpocznij naukę
shaken
wychować
Kiedy zmarła żona Dona, sam musiał wychować ich czworo dzieci.
rozpocznij naukę
bring up
When Don’s wife died he was left to bring up their four children by himself.
zobaczyć prawdę
rozpocznij naukę
bring sb to their senses
widmo
rozpocznij naukę
spectre
zrównoważony
Rob jest bardzo opanowany. Zawsze starannie rozważa każdą sytuację przed podjęciem działań.
rozpocznij naukę
level-headed
Rob is very level-headed. He always considers a situation very carefully before acting.
zanikać
rozpocznij naukę
fade away
szloch
Kathleen zaczęła szlochać, ponieważ upuściła loda.
rozpocznij naukę
sob
Kathleen started to sob because she had dropped her ice cream.
przyjąć inną postawę
rozpocznij naukę
change your tune
przerażający
rozpocznij naukę
appalling
Kontroler ruchu lotniczego
rozpocznij naukę
air-traffic controller
sprawa
Myślę, że mój mąż ma romans - ostatnio jest bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o smsy, które dostaje.
rozpocznij naukę
affair
I think my husband is having an affair - he's being very secretive about the text messages he gets on his phone.
ucierpieć
rozpocznij naukę
suffer
uszkodzenie / kontuzja
rozpocznij naukę
injury
głupi
rozpocznij naukę
foolish
niemądrze
rozpocznij naukę
foolishly
opanowany
Uspokój się!
rozpocznij naukę
calm
Calm down!
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
rozpocznij naukę
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
rozpocznij naukę
attitude
Attitude to work is most important!
wpłynąć / oddziaływać
rozpocznij naukę
affect
stopniowo
Zmiana powinna się dokonać stopniowo.
rozpocznij naukę
gradually
The change should be made gradually.
ciszej
rozpocznij naukę
quieter
wyciąg z konta
rozpocznij naukę
bank statement
ufność
Mam do niej duże zaufanie. Bez wahania powierzyłabym jej opiekę nad swoimi dziećmi.
rozpocznij naukę
trust
I have a lot of trust in her. I would let her look after my kids without hesitation.
tyłek
rozpocznij naukę
arse
to miało być tajemnicą
rozpocznij naukę
it was meant to be a secret
owszem
rozpocznij naukę
owght
wyjaśnienie
rozpocznij naukę
explanation
trzymać kciuki
rozpocznij naukę
keep fingers crossed
już
Już skończyłam moje zadanie.
rozpocznij naukę
already
I've already finished my task.
najdziwniejsze miejsce
rozpocznij naukę
the weirdest place
nacisk
Położył nacisk na słowo "szybko".
rozpocznij naukę
emphasis
He put emphasis on the word 'quickly'.
kiedykolwiek
rozpocznij naukę
whenever
w kierunku / w stronę / do
rozpocznij naukę
towards
natychmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.
rozpocznij naukę
immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
trudny
To zadanie jest dla mnie zbyt trudne.
rozpocznij naukę
difficult
This task is too difficult for me.
nagle
rozpocznij naukę
suddenly
spodek
rozpocznij naukę
saucer
strach
rozpocznij naukę
fear
doskonale pamiętam
rozpocznij naukę
vividly remember
prześladować
rozpocznij naukę
haunt
natarczywy
rozpocznij naukę
haunting
były dom
rozpocznij naukę
former home
dawny
rozpocznij naukę
former
duch
rozpocznij naukę
spirit
mglisty
rozpocznij naukę
hazy
zauważyłem
rozpocznij naukę
noticed
wejście
rozpocznij naukę
doorway
upiorny
Świat jest pełen dziwnych ludzi.
rozpocznij naukę
weird
The world is full of weird people.
dziwny
Czy ja jestem dziwną osobą?
rozpocznij naukę
strange
Am I a strange person?
pionier
rozpocznij naukę
pioneer
ospa
rozpocznij naukę
smallpox

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.