Scena 11 En-Pl

 0    91 fiszek    SlawomirSokolowski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
spread our wings
rozpocznij naukę
rozwinąć skrzydła
I have already done that
rozpocznij naukę
Już to zrobiłem
Really? You are amazing!
rozpocznij naukę
Naprawdę? Jesteś niesamowity!
Apply to all of them
rozpocznij naukę
Zastosuj do wszystkich
quite time-consuming
rozpocznij naukę
dość/całkiem czasochłonne
but let’s try anyway
rozpocznij naukę
ale spróbujmy
remember that I've warned you
rozpocznij naukę
Pamiętaj, że Cię ostrzegałem
It's going to be tough
rozpocznij naukę
To będzie trudne
we have to aim high
rozpocznij naukę
musimy celować wysoko
Time will tell if you're right
rozpocznij naukę
Czas pokaże, czy masz rację
I guess
rozpocznij naukę
Zgaduje / tak myślę
they all take place in London.
rozpocznij naukę
wszystkie mają miejsce w Londynie / wszystkie odbywają się w Londynie
worthwhile
rozpocznij naukę
godny uwagi, wart zachodu
fair
rozpocznij naukę
targ / jarmark / kiermasz
Look closely
rozpocznij naukę
Przypatrz się
I'll do my best
rozpocznij naukę
Zrobię co w mojej mocy,
we can fit in with
rozpocznij naukę
my możemy się dopasować
I'll start with making a list
rozpocznij naukę
Zacznę od zrobienia listy
I will see where it takes us.
rozpocznij naukę
zobaczę, dokąd nas to zaprowadzi.
Apply to
rozpocznij naukę
zastosować do / złożyć podanie do
If I remember correctly
rozpocznij naukę
jeśli dobrze pamiętam / o ile dobrze pamiętam
I have to go now
rozpocznij naukę
Muszę już iść
Show me what you’ve got.
rozpocznij naukę
Pokaż mi, co masz.
It is quite time-consuming in terms of preparation.
rozpocznij naukę
To jest dość czasochłonne pod względem przygotowania.
When do you want to have it?
rozpocznij naukę
Kiedy chcesz to mieć?
Shall I focus on something in particular?
rozpocznij naukę
Mam skupić się na czymś szczególnym?
Can you give me any hint
rozpocznij naukę
Czy możesz dać mi jakąś wskazówkę
You mean...
rozpocznij naukę
Masz na myśli...
that’s exactly what I have in mind
rozpocznij naukę
to jest właśnie to co mam na myśli / o czym myślę
Take a closer look at...
rozpocznij naukę
Przyjrzyj się ... / Weź i bliżej spójrz
I didn't catch that.
rozpocznij naukę
nie złapałem tego
I'm on it
rozpocznij naukę
Już się za to zabieram
We’ll see what stands out
rozpocznij naukę
Przekonamy się, co się wyróżnia
Just let me know
rozpocznij naukę
Po prostu daj mi znać
As far as I can remember,
rozpocznij naukę
O ile pamiętam
the exhibition takes place in June
rozpocznij naukę
wystawa odbywa się w czerwcu
On the other hand
rozpocznij naukę
Z drugiej strony
it requires much more work.
rozpocznij naukę
To wymaga znacznie więcej pracy.
What shall we do first?
rozpocznij naukę
Co powinniśmy zrobić najpierw?
Find the venue.
rozpocznij naukę
Znajdź miejsce. spotkania
We've already done
rozpocznij naukę
Zrealizowaliśmy już
Care to elaborate?
rozpocznij naukę
Możesz rozwinąć temat? / Zadbaj o opracowanie
And what will I tell them?
rozpocznij naukę
A co im powiem?
We have no date and no place.
rozpocznij naukę
Nie mamy daty ani miejsca.
Good point.
rozpocznij naukę
Dobra uwaga.
I’ll ask them for a discount
rozpocznij naukę
Poproszę ich o zniżkę
Just ask them
rozpocznij naukę
tyko ich poproś / zapytaj
That's not a bad idea
rozpocznij naukę
To nie jest zły pomysł
to announce
rozpocznij naukę
ogłosić
Tell them to announce that
rozpocznij naukę
Powiedz im, żeby ogłosili, że...
I'm not sure about this.
rozpocznij naukę
Nie jestem pewien co do tego.
Let's wait a few days
rozpocznij naukę
Poczekajmy kilka dni
it’s much more challenging.
rozpocznij naukę
to znacznie trudniejsze. / to znacznie większe wyzwanie
Let’s take care of
rozpocznij naukę
Zajmijmy się
We have no experience with these sort of events.
rozpocznij naukę
nie mamy doświadczenia z tego rodzaju wydarzeniami.
with these sort of
rozpocznij naukę
z tego rodzajem
So what's next?
rozpocznij naukę
Więc, co dalej?
Follow the standard procedure.
rozpocznij naukę
Przestrzegaj standardowej procedury.
So a couple of...
rozpocznij naukę
Tak więc kilka...
Easy-peasy.
rozpocznij naukę
Bułka z masłem.
To be honest
rozpocznij naukę
Szczerze mówiąc,
the cooperation will go smoothly.
rozpocznij naukę
współpraca pójdzie gładko.
they are moody
rozpocznij naukę
oni są kapryśni
I'll take it as a challenge then.
rozpocznij naukę
Wezmę to jako wyzwanie.
What will be the subject of this meeting?
rozpocznij naukę
Co będzie przedmiotem tego spotkania?
Make something up, as always.
rozpocznij naukę
Wymyśl coś, jak zawsze
That sounds quite unwise.
rozpocznij naukę
To brzmi całkiem nierozsądnie.
Let's get down to business then.
rozpocznij naukę
Przejdźmy do rzeczy.
Let’s try to deal with...
rozpocznij naukę
Spróbujemy poradzić sobie z...
that's too risky
rozpocznij naukę
to zbyt ryzykowne
Have you decided yet?
rozpocznij naukę
Czy już zdecydowałeś?
There is a festival or a fair
rozpocznij naukę
Tam jest festiwal czy/lub targi
fit in with
rozpocznij naukę
wpasować się w, dopasować się do
fresh and edgy
rozpocznij naukę
odkrywczy i ekscytujący
You wouldn't believe
rozpocznij naukę
Nie uwierzyłbyś
unkind to
rozpocznij naukę
nieuprzejme / niegrzeczne
leave out
rozpocznij naukę
pominąć, opuścić
in terms of
rozpocznij naukę
pod względem / w warunkach / w zakresie
appreciate
rozpocznij naukę
docenić
make a name for
rozpocznij naukę
wyrobić sobie markę
He said it was my fault
rozpocznij naukę
Powiedział, że to moja wina
it seems
rozpocznij naukę
wydaje się - wygląda na to, zdaje się
Really? But we have no experience with these sort of events.
rozpocznij naukę
Naprawdę? Ale nie mamy doświadczenia z tego rodzaju wydarzeniami.
OK. So a couple of calls and then taking care of the publicity. Easy-peasy.
rozpocznij naukę
OK. Tak więc kilka spotkań, a następnie dbanie o rozgłos. Bułka z masłem.
any evidence
rozpocznij naukę
jakies dowody
I have in mind
rozpocznij naukę
ja mam na myśli, chodzi mi o
talk (it) over
rozpocznij naukę
omówić (to), pogadać (o tym)
out of
rozpocznij naukę
nie z, spoza
i'll pick you up
rozpocznij naukę
wpadnę po ciebie / odbiorę cię
pop into
rozpocznij naukę
wpadnij do / wyskoczyć do
We’ll catch up next time.
rozpocznij naukę
Złapiemy się następnym razem

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.