Scena 11 Pl-En

 0    91 fiszek    SlawomirSokolowski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
rozwinąć skrzydła
rozpocznij naukę
spread our wings
Już to zrobiłem
rozpocznij naukę
I have already done that
Naprawdę? Jesteś niesamowity!
rozpocznij naukę
Really? You are amazing!
Zastosuj do wszystkich
rozpocznij naukę
Apply to all of them
dość/całkiem czasochłonne
rozpocznij naukę
quite time-consuming
ale spróbujmy
rozpocznij naukę
but let’s try anyway
Pamiętaj, że Cię ostrzegałem
rozpocznij naukę
remember that I've warned you
To będzie trudne
rozpocznij naukę
It's going to be tough
musimy celować wysoko
rozpocznij naukę
we have to aim high
Czas pokaże, czy masz rację
rozpocznij naukę
Time will tell if you're right
Zgaduje / tak myślę
rozpocznij naukę
I guess
wszystkie mają miejsce w Londynie / wszystkie odbywają się w Londynie
rozpocznij naukę
they all take place in London.
godny uwagi, wart zachodu
rozpocznij naukę
worthwhile
targ / jarmark / kiermasz
rozpocznij naukę
fair
Przypatrz się
rozpocznij naukę
Look closely
Zrobię co w mojej mocy,
rozpocznij naukę
I'll do my best
my możemy się dopasować
rozpocznij naukę
we can fit in with
Zacznę od zrobienia listy
rozpocznij naukę
I'll start with making a list
zobaczę, dokąd nas to zaprowadzi.
rozpocznij naukę
I will see where it takes us.
zastosować do / złożyć podanie do
rozpocznij naukę
Apply to
jeśli dobrze pamiętam / o ile dobrze pamiętam
rozpocznij naukę
If I remember correctly
Muszę już iść
rozpocznij naukę
Muszę już iść po angielsku
I have to go now
Pokaż mi, co masz.
rozpocznij naukę
Show me what you’ve got.
To jest dość czasochłonne pod względem przygotowania.
rozpocznij naukę
It is quite time-consuming in terms of preparation.
Kiedy chcesz to mieć?
rozpocznij naukę
When do you want to have it?
Mam skupić się na czymś szczególnym?
rozpocznij naukę
Shall I focus on something in particular?
Czy możesz dać mi jakąś wskazówkę
rozpocznij naukę
Can you give me any hint
Masz na myśli...
rozpocznij naukę
You mean...
to jest właśnie to co mam na myśli / o czym myślę
rozpocznij naukę
that’s exactly what I have in mind
Przyjrzyj się ... / Weź i bliżej spójrz
rozpocznij naukę
Take a closer look at...
nie złapałem tego
rozpocznij naukę
I didn't catch that.
Już się za to zabieram
rozpocznij naukę
I'm on it
Przekonamy się, co się wyróżnia
rozpocznij naukę
We’ll see what stands out
Po prostu daj mi znać
rozpocznij naukę
Just let me know
O ile pamiętam
rozpocznij naukę
As far as I can remember,
wystawa odbywa się w czerwcu
rozpocznij naukę
the exhibition takes place in June
Z drugiej strony
rozpocznij naukę
On the other hand
To wymaga znacznie więcej pracy.
rozpocznij naukę
it requires much more work.
Co powinniśmy zrobić najpierw?
rozpocznij naukę
What shall we do first?
Znajdź miejsce. spotkania
rozpocznij naukę
Find the venue.
Zrealizowaliśmy już
rozpocznij naukę
We've already done
Możesz rozwinąć temat? / Zadbaj o opracowanie
rozpocznij naukę
Care to elaborate?
A co im powiem?
rozpocznij naukę
And what will I tell them?
Nie mamy daty ani miejsca.
rozpocznij naukę
We have no date and no place.
Dobra uwaga.
rozpocznij naukę
Good point.
Poproszę ich o zniżkę
rozpocznij naukę
I’ll ask them for a discount
tyko ich poproś / zapytaj
rozpocznij naukę
Just ask them
To nie jest zły pomysł
rozpocznij naukę
That's not a bad idea
ogłosić
rozpocznij naukę
to announce
Powiedz im, żeby ogłosili, że...
rozpocznij naukę
Tell them to announce that
Nie jestem pewien co do tego.
rozpocznij naukę
I'm not sure about this.
Poczekajmy kilka dni
rozpocznij naukę
Let's wait a few days
to znacznie trudniejsze. / to znacznie większe wyzwanie
rozpocznij naukę
it’s much more challenging.
Zajmijmy się
rozpocznij naukę
Let’s take care of
nie mamy doświadczenia z tego rodzaju wydarzeniami.
rozpocznij naukę
We have no experience with these sort of events.
z tego rodzajem
rozpocznij naukę
with these sort of
Więc, co dalej?
rozpocznij naukę
So what's next?
Przestrzegaj standardowej procedury.
rozpocznij naukę
Follow the standard procedure.
Tak więc kilka...
rozpocznij naukę
So a couple of...
Bułka z masłem.
rozpocznij naukę
Easy-peasy.
Szczerze mówiąc,
rozpocznij naukę
To be honest
współpraca pójdzie gładko.
rozpocznij naukę
the cooperation will go smoothly.
oni są kapryśni
rozpocznij naukę
they are moody
Wezmę to jako wyzwanie.
rozpocznij naukę
I'll take it as a challenge then.
Co będzie przedmiotem tego spotkania?
rozpocznij naukę
What will be the subject of this meeting?
Wymyśl coś, jak zawsze
rozpocznij naukę
Make something up, as always.
To brzmi całkiem nierozsądnie.
rozpocznij naukę
That sounds quite unwise.
Przejdźmy do rzeczy.
rozpocznij naukę
Let's get down to business then.
Spróbujemy poradzić sobie z...
rozpocznij naukę
Let’s try to deal with...
to zbyt ryzykowne
rozpocznij naukę
that's too risky
Czy już zdecydowałeś?
rozpocznij naukę
Have you decided yet?
Tam jest festiwal czy/lub targi
rozpocznij naukę
There is a festival or a fair
wpasować się w, dopasować się do
rozpocznij naukę
fit in with
odkrywczy i ekscytujący
rozpocznij naukę
fresh and edgy
Nie uwierzyłbyś
rozpocznij naukę
You wouldn't believe
nieuprzejme / niegrzeczne
rozpocznij naukę
unkind to
pominąć, opuścić
rozpocznij naukę
leave out
pod względem / w warunkach / w zakresie
rozpocznij naukę
in terms of
docenić
rozpocznij naukę
appreciate
wyrobić sobie markę
rozpocznij naukę
make a name for
Powiedział, że to moja wina
rozpocznij naukę
He said it was my fault
wydaje się - wygląda na to, zdaje się
rozpocznij naukę
it seems
Naprawdę? Ale nie mamy doświadczenia z tego rodzaju wydarzeniami.
rozpocznij naukę
Really? But we have no experience with these sort of events.
OK. Tak więc kilka spotkań, a następnie dbanie o rozgłos. Bułka z masłem.
rozpocznij naukę
OK. So a couple of calls and then taking care of the publicity. Easy-peasy.
jakies dowody
rozpocznij naukę
any evidence
ja mam na myśli, chodzi mi o
rozpocznij naukę
I have in mind
omówić (to), pogadać (o tym)
rozpocznij naukę
talk (it) over
nie z, spoza
rozpocznij naukę
out of
wpadnę po ciebie / odbiorę cię
rozpocznij naukę
i'll pick you up
wpadnij do / wyskoczyć do
rozpocznij naukę
pop into
Złapiemy się następnym razem
rozpocznij naukę
We’ll catch up next time.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.