more verb phrases

 0    25 fiszek    mario360x
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
rozpocznij naukę
buy
I would like to buy a bottle of water.
wezwanie
Przekażę połączenie do prezydenta.
rozpocznij naukę
call
I'll transfer the call to the president.
tańczyć
Zatańczymy?
rozpocznij naukę
dance
Shall we dance?
remis
rozpocznij naukę
draw
prowadzić samochód
rozpocznij naukę
drive a car
odnaleźć
rozpocznij naukę
find
zapomnieć
rozpocznij naukę
forget
dać
Możesz mi dać 5 dolarów?
rozpocznij naukę
give
Can you give me 5 dollars?
słyszeć
Słyszałeś wiadomości?
rozpocznij naukę
hear
Have you heard the news?
pomoc
rozpocznij naukę
help
szukać
Szukam wyjścia.
rozpocznij naukę
look for
I'm looking for exit.
spotkać
rozpocznij naukę
meet
farba
rozpocznij naukę
paint
sztuka teatralna
Zagrajmy w inną grę.
rozpocznij naukę
play
Let’s play a different game.
pamiętać
rozpocznij naukę
remember
run
rozpocznij naukę
run
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.
rozpocznij naukę
see
I was in the bar yesterday and I didn't see you.
śpiewać
rozpocznij naukę
sing
pływać
rozpocznij naukę
swim
wziąć
rozpocznij naukę
take
rozmawiać
Chcę rozmawiać z szefem.
rozpocznij naukę
talk
I want to talk to the boss.
mówić komuś
Mówię Ci, spodoba Ci się.
rozpocznij naukę
tell
I tell you, you will like it.
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
rozpocznij naukę
use
Our program is easy to use.
czekać na
rozpocznij naukę
wait for
więcej zwrotów czasownik
rozpocznij naukę
more verb phrases

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.