10 Cosmetic Surgery and face transplants

 0    31 fiszek    KaDe
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Chirurgia plastyczna
rozpocznij naukę
cosmetic surgery
przeszczepy twarzy
rozpocznij naukę
face transplants
troska
Ta kwestia cię nie dotyczy, Stephen. Pilnuj swojego nosa.
rozpocznij naukę
concern
This matter doesn't concern you, Stephen. Please mind your own business.
dawca
rozpocznij naukę
donor
klamka
rozpocznij naukę
handle
poradzić sobie z czymś
rozpocznij naukę
handle
wykonać
Wykonajmy plan obrabowania banku, który opracował Jeremy - myślę, że może zadziałać.
rozpocznij naukę
carry out
Let's carry out Jeremy's plan to rob the bank, I think it might work.
istotny
Chciałbym poruszyć kilka istotnych punktów.
rozpocznij naukę
essential
I would like to bring up a few essential points.
zmarły / zmarła
Policja odkryła, że zmarły został zamordowany.
rozpocznij naukę
deceased
The police found that the deceased person had been murdered.
zrekonstruować
rozpocznij naukę
reconstruct
oszpecić
rozpocznij naukę
disfigure
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
rozpocznij naukę
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
odbiorca
rozpocznij naukę
recipient
zachowaj kontrolę
rozpocznij naukę
keep under control
kierować
rozpocznij naukę
manage
efekt
rozpocznij naukę
effect
nerka
rozpocznij naukę
kidney
bardzo / ekstremalnie
rozpocznij naukę
extremely
wdzięczny
Zawsze będę ci wdzięczny za pomoc, jakiej udzieliłeś.
rozpocznij naukę
grateful
I will be forever grateful for the help you've provided.
raczej
To dość skomplikowane.
rozpocznij naukę
rather
It's rather complicated.
sprytny
rozpocznij naukę
dodgy
szybki
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
rozpocznij naukę
rapid
Our actions have to be rapid and efficient.
gwałtownie
rozpocznij naukę
rapidly
mrugnięcie
rozpocznij naukę
wink
mrugnięcie oka
rozpocznij naukę
blink of an eye
migać
rozpocznij naukę
blink
wcześnie
Wkrótce zostanę lekarzem.
rozpocznij naukę
soon
Soon I will become a doctor.
kiedyś / raz
Gramy w tenisa raz na tydzień.
rozpocznij naukę
once
We play tennis once a week.
od chwili
rozpocznij naukę
by the time
usunąć tatuaż
rozpocznij naukę
tatoo remove
kurze łapki
rozpocznij naukę
crows feet

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.