Hołd pruski

5  1    15 fiszek    emil86
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Kiedy i gdzie odbył się hołd pruski?
rozpocznij naukę
10 kwietnia 1525 roku w Krakowie
Jakie były dwie najważniejsze postaci hołdu?
rozpocznij naukę
król Polski Zygmunt I Stary i Albrecht Hohenzollern - ostatni w Prusach wielki mistrz krzyżacki
Kiedy Zygmunt I Stary zawarł traktat krakowski z Albrechtem Hohenzollernem, którego skutkiem był hołd?
rozpocznij naukę
8 kwietnia 1525 roku
Jaka była istota hołdu pruskiego?
rozpocznij naukę
Albrecht Hohenzollern przyjął wyznanie luterańskie i przekształcił państwo krzyżackie w świeckie państwo - Prusy Książęce, stając się jego władcą. Złożenie hołdu lennego Zygmuntowi Staremu było symbolicznym gestem oznaczającym, że Księstwo Pruskie jest lennem Polski.
Jakie przywileje na podstawie traktatu krakowskiego uzyskał Albrecht Hohenzollern?
rozpocznij naukę
prawo do dziedziczenia Prus książęcych otrzymali jego potomkowie, a w przypadku ich braku - jego bracia
Co było absolutną nowością traktatu krakowskiego jako umowy międzynarodowej?
rozpocznij naukę
była to pierwsza na świecie umowa międzynarodowa między władcą katolickim a protestanckim
W jaki sposób podczas składania hołdu pruskiego w sposób symboliczny podkreślono zależność lenną Prus od Polski?
rozpocznij naukę
Albrecht otrzymał od Zygmunta Starego proporzec z herbem Prus Książęcych i oznakami ich zależności od Polski (m.in. korona na szyi pruskiego orła)
Kto wpłynął na decyzję Albrechta o utworzeniu na terenie Państwa Zakonnego państwa protestanckiego?
rozpocznij naukę
Marcin Luter z którym Albrecht spotkał się w 1523 roku
Jakie były konsekwencje hołdu pruskiego?
rozpocznij naukę
zlikwidowanie państwa krzyżackiego, zależność Prus od Polski i zmarginalizowanie zagrożenia z tego kierunku
Na mocy jakich traktatów zerwano zależność lenną Prus od Polski?
rozpocznij naukę
na mocy traktatów welawsko-bydgoskich
Kiedy miały miejsce traktaty welawsko-bydgoskie?
rozpocznij naukę
w 1657 roku, podczas potopu szwedzkiego
Podaj tytuł i autora obrazu:
rozpocznij naukę
Podaj tytuł i autora obrazu: po polsku
"Hołd pruski" Jana Matejko
Jakie znaczenie ma obraz Jana Matejki "Hołd pruski"?
rozpocznij naukę
jest to jeden z najbardziej znanych jego obrazów
Kiedy i gdzie Jan Matejko namalował "Hołd pruski"?
rozpocznij naukę
w latach 1879-1882 w Krakowie
Co to jest sekularyzacja?
rozpocznij naukę
Sekularyzacja to inaczej zeświecczenie, czyli przejęcie władzy (majątku, urzędów) od dostojników hierarchii kościelnej przez przedstawicieli władz świeckich, w przypadku Prus oznaczało także wyjście spod władzy Kościoła (Papieża)

Komentarze:

fioletovva napisał: 2012-03-22 20:59:39
ciekawe i przydatne ;)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.