The restless Earth

 0    91 fiszek    miloszfabian
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
akumullować, odkładać
rozpocznij naukę
accumulate
aktywny wulkan
rozpocznij naukę
active volcano
Antarktyda
rozpocznij naukę
Antarctic
fałda antyklinalna
rozpocznij naukę
anticlinal fold
antyklina
rozpocznij naukę
anticline
obszar
rozpocznij naukę
area
pył
rozpocznij naukę
ash
atol
rozpocznij naukę
atoll
bazalt
rozpocznij naukę
basalt
podmuch
rozpocznij naukę
blast
graniczyć
rozpocznij naukę
bound
wybrzuszać, odkształcać
rozpocznij naukę
buckle
kaldera
rozpocznij naukę
caldera
Kambr
rozpocznij naukę
Cambrian
sieć czegoś, łańcuszek
rozpocznij naukę
chain
przepaść
rozpocznij naukę
chasm
okrągły
rozpocznij naukę
circular
zapaść
rozpocznij naukę
collapse
zderzyć się
rozpocznij naukę
collide
sprężanie, ściskanie
rozpocznij naukę
compression
stożek
rozpocznij naukę
cone
stały
rozpocznij naukę
constant
kontynent
rozpocznij naukę
continent
skorupa kontynentalna
rozpocznij naukę
continental crust
ruch kontynentów
rozpocznij naukę
continental drift
płyta kontynentalna
rozpocznij naukę
continental plate
prąd konwekcyjny
rozpocznij naukę
convection current
chłodno
rozpocznij naukę
cool
rdzeń
rozpocznij naukę
core
jądro Ziemi
rozpocznij naukę
Earth's core
pęknięcie
rozpocznij naukę
crack
krater
rozpocznij naukę
crater
jezioro kraterowe
rozpocznij naukę
crater lake
skorupa
rozpocznij naukę
crust
ruch płyt skorupowych
rozpocznij naukę
crustal plate movement
cylindryczny, walcowaty
rozpocznij naukę
cylindrical
niszczyć
rozpocznij naukę
to damage
gruz
rozpocznij naukę
debris
głęboki
rozpocznij naukę
deep
delta
rozpocznij naukę
delta
gęstość
rozpocznij naukę
density
niszczyć
rozpocznij naukę
destroy
pustoszyć
rozpocznij naukę
devastate
kierunek
rozpocznij naukę
direction
kierunek północny
rozpocznij naukę
north direction
uśpiony wulkan
rozpocznij naukę
a dormant volcano
synklina
rozpocznij naukę
downfold, syncline
skały są wleczone po powierzchni
rozpocznij naukę
rocks are dragged along the surface
trzęsienie ziemi
rozpocznij naukę
earthquake
odporny na trzęsienie ziemi
rozpocznij naukę
earthquake-proof
elastyczny
rozpocznij naukę
elastic
elastyczne zachowanie pewnych materiałów
rozpocznij naukę
elastic behavior of some materials
ruchy lądotwórcze (epejrogeniczne)
rozpocznij naukę
epeirogenic movements
epicentrum
rozpocznij naukę
epicenter
wybuchać
rozpocznij naukę
erupt
wybuch
rozpocznij naukę
eruption
eurazjatycki
rozpocznij naukę
Eurasian
euroazjatycki wielki obszar lądu
rozpocznij naukę
The Eurasian landmass
wygasły wulkan
rozpocznij naukę
extinct volcano
uskok (linia uskoku)
rozpocznij naukę
faultline
szczelina
rozpocznij naukę
fissure
dryfować
rozpocznij naukę
float
przepływ
rozpocznij naukę
flow
przepływ wody
rozpocznij naukę
flow of water
płyn
rozpocznij naukę
fluid
ognisko, centrum
rozpocznij naukę
focus
góry fałdowe
rozpocznij naukę
fold mountains
fałdowanie
rozpocznij naukę
folding
pogórze, przedgórze
rozpocznij naukę
foothills
siła
rozpocznij naukę
force
tworzyć
rozpocznij naukę
form
twór, formacja
rozpocznij naukę
formation
tarcie
rozpocznij naukę
friction
siła podmuchu
rozpocznij naukę
force of the blast
Dolina powstała wskutek erozji
rozpocznij naukę
The valley was formed by erosion
Formacja gór wulkanicznych
rozpocznij naukę
The formation of volcanic mountains
gaz
rozpocznij naukę
gas
energia geotermalna
rozpocznij naukę
geothermal energy
gejzer
rozpocznij naukę
geyser
Gondwana
rozpocznij naukę
Gondwanaland
granit
rozpocznij naukę
granite
zastygać, krzepnąć
rozpocznij naukę
harden
zastygać, krzepnąć, stwardnieć
rozpocznij naukę
harden
gorące źródło
rozpocznij naukę
hot spring
Dzieci rzucały/ciskały w siebie śnieżkami
rozpocznij naukę
Children were hurling snowballs at one another
ciskać w powietrze
rozpocznij naukę
hurl into the air
hydrosfera
rozpocznij naukę
hydrosphere
identyfikować, utożsamiać
rozpocznij naukę
identify
zapalać, rozpalać
rozpocznij naukę
ignite
nieaktywny
rozpocznij naukę
inactive
intensywne ciepło płaszcza Ziemi
rozpocznij naukę
the intense heat of the Earth's mantle

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.