Phrasal Verbs 17 (500)

 0    50 fiszek    Kaaamilkaaaaa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

połączyć z, przełączyć do
rozpocznij naukę
put through to

Przełączę pana do osoby odpowiedzialnej za projekt.
rozpocznij naukę
I'll put you through to the person in charge of the project.

rzucać okiem na coś
rozpocznij naukę
look sth over

Czy możesz rzucić okiem na ten biznesplan, zanim przekażę go szefowi?
rozpocznij naukę
Could you look this business plan over before I hand it in to the boss?

wskazywać, zwracać uwagę
rozpocznij naukę
point out

Mary zwróciła uwagę na wady nowego rozwiązania.
rozpocznij naukę
Mary pointed out the disadvantages of the new solution.

brać się do czegoś
rozpocznij naukę
go about sth (start doing sth)

Nie mam pojęcia, jak zabrać się za rozwiązywanie moich problemów finansowych.
rozpocznij naukę
I have no idea how to go about sorting out my financial problems.

czekać, przerywać na chwilę
rozpocznij naukę
hold on

Zaczekaj chwilę, co to miało znaczyć?
rozpocznij naukę
Hold on a second, what was that supposed to mean?

próbować coś osiągnąc, starać się
rozpocznij naukę
go after sth

Nigdy nie dostaniesz lepszej pracy jeśli się nie postarasz.
rozpocznij naukę
You'll never get a better job unless you go after one.

chodzić o, tyczyć się
rozpocznij naukę
come to (relation)

Gdy chodzi o gotowanie, mój chłopak jest prawdziwym czarodziejem.
rozpocznij naukę
When it comes to cooking, my boyfriend is a real magician.

zmienić zdanie
rozpocznij naukę
come round (change mind)

Nie martwiłbym się jej zastrzeżeniami, ona zmieni zdanie.
rozpocznij naukę
I wouldn't worry about her objections, she’ll come round.

notować, zapisywać
rozpocznij naukę
jot down

Zapisał swój nowy pomysł w notesie.
rozpocznij naukę
He jotted down his new idea in a notebook.

przyjmować, zatrudniać
rozpocznij naukę
take on sb

Zwykle zatrudniamy kilku pracowników tymczasowych na okres letnich wakacji.
rozpocznij naukę
We usually take on a few temporary workers during the summer holidays.

robić porządek
rozpocznij naukę
sort out

Muszę zrobić porządek, w tych papierach, zanim wyjdę.
rozpocznij naukę
I have to sort out these papers before I leave.

pracować nad czymś w celu ulepszego tego
rozpocznij naukę
work on sth (in order to improve it)

Jestem pod wrażeniem zakresu jego słownictwa, ale musi jeszcze popracować nad gramatyką.
rozpocznij naukę
I'm impressed by his vocabulary range but he still needs to work on his grammar.

wtrącać się, przerywać
rozpocznij naukę
break in on

Jane przerwałą nam rozmowę i kazała nam wracać do pracy.
rozpocznij naukę
Jane broke in on the conversation and told us to get back to work.

urwać, przestać mówić
rozpocznij naukę
break off (stop talking)

Urwała nagle i rozejrzała się wokół niepewnie.
rozpocznij naukę
She suddenly broke off and looked around uneasily.

natrafiać na coś (np. trudności), spotykać z czymś
rozpocznij naukę
come up against sth

Początkowo teoria ewolucji Darwina spotkałała się z wieloma sprzeciwami.
rozpocznij naukę
Darwin's theory of evolution came up against a lot of opposition at first.

wydedukować, znaleść rozwiązanie, rozpracowywać
rozpocznij naukę
work sth out

Znalezienie poprawnej odpowiedzi zajęło mu zaledwie kilka sekund.
rozpocznij naukę
It took him only a few seconds to work out the correct answer.

zdawać relację z
rozpocznij naukę
account for (recount)

Muszę zdawać relację mojemu przełożonemu z każdego ruchu, jaki wykonuję.
rozpocznij naukę
I have to account for every move I make to my supervisor.

gasnąć (np. o światłach)
rozpocznij naukę
go off (lights)

Wtedy światła zgasły, a na scenie pojawiła się samotna postać.
rozpocznij naukę
Then the lights went off and a lonely figure appeared on the stage.

rozpocząć (szczególnie coś poważnego)
rozpocznij naukę
embark on

Masz pewność, że jesteś gotowy rozpocząc nowy związek?
rozpocznij naukę
Are you sure you're ready to embark on a new relationship?

stawiać czoła, akceptować
rozpocznij naukę
face up to sth

Czas, bym stawiła czoło smutnej prawdzie: nie umiem śpiewać.
rozpocznij naukę
It's time I faced up to the sad truth: I can’t sing.

radzić sobie, obywać się bez czegoś
rozpocznij naukę
do without sth

Obejdziemy się bez twojego ciągłego zrządzenia.
rozpocznij naukę
We can do without your constant nagging.

zabierać się za coś
rozpocznij naukę
set out to do sth

Rrząd zabiera się za reformowanie systemu opieki społecznej.
rozpocznij naukę
The government is setting out to reform the social security system.

wywoływać, powodwać, uruchamiać
rozpocznij naukę
set sth off

Jego alarm samochodowy bardzo łatwo uruchomić, więc wyje godzinami prawie każdej nocy.
rozpocznij naukę
His car alarm is very easy to set off so it rings for hours almost every night.

przerywać, odcinać
rozpocznij naukę
cut sth off

Po burzy wiele domów w tej okolicy zostało odciętych od świata.
rozpocznij naukę
After the storm a lot of houses in the area were cut off.

trzymać się
rozpocznij naukę
keep to

Na ruchomych schodach powinieneś trzymać się prawej strony, żeby umożliwić innym przyejście.
rozpocznij naukę
You should keep to the right on the escalator to let other people pass.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.