My business English

 0    206 fiszek    wiktoriawisniewska34
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
opanować jakąś umiejętność
rozpocznij naukę
master skill
rozwinąć umiejętność
rozpocznij naukę
develop skill
wzmocnić, poprawić umiejętnośc
rozpocznij naukę
enhance skill
pracować w sprzedaży
rozpocznij naukę
work in sales
pracować w firmie
rozpocznij naukę
to work for a company
pracować w Coca Cola
rozpocznij naukę
work at Coca Cola
pracować nad projektem
rozpocznij naukę
work on the project
pracować z ludźmi
rozpocznij naukę
to work with people
pracować na stanowisku prezesa
rozpocznij naukę
work as a president
pracować jako zastępca dyrektora
rozpocznij naukę
work under a deputy director
być zaangażowanym w czymś
rozpocznij naukę
be involved in something
zdawać raport prezesowi
rozpocznij naukę
report to the president/chairman
specjalizować się w branży kosmetycznej
rozpocznij naukę
specialize in the cosmetics industry
być odpowiedzialnym za coś, zarządzać czymś
rozpocznij naukę
to be responsible for something, to manage something/ be in charge of something
rozgrzewka
rozpocznij naukę
warm up
warczący pies
rozpocznij naukę
snarling dog
pozornie/ na I rzut oka
rozpocznij naukę
seemingly / at first glance
He appeared worried at first sight, but he was just tired.
przybysz
rozpocznij naukę
newcomer/comer
nacisk, szczególna uwaga, akcent
rozpocznij naukę
emphasis, special attention accent
He put emphasis on the word 'quickly'.
troska/zaabsorbowanie czymś
rozpocznij naukę
care/preoccupation
His preoccupation with his family started to be an issue.
przywilej, zaszczyt, honor
rozpocznij naukę
privilege, honor
potrzebowac rady
rozpocznij naukę
be in need of advice
krnąbrny, niesforny
rozpocznij naukę
unruly
zaledwie, tylko, jedynie
rozpocznij naukę
just, only, merely
zagłębiac się (w coś), sprawdzać, analizowac
rozpocznij naukę
delve into something
nerwowy, napięty
rozpocznij naukę
nervous, hectic
Tomorrow might be hectic.
wypełniony grafik/napięty grafik
rozpocznij naukę
busy schedule/hectic schedule
ocena, oszacowanie
rozpocznij naukę
evaluation, assessment
wiązać/umocować/bandażować
rozpocznij naukę
to strap
szelki/pas bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
harness / safety belt
bodźce
rozpocznij naukę
stimuli
próbując, szukając
rozpocznij naukę
in a bid to
sprawozdanie, raport (po zakończeniu zadania lub misji)
rozpocznij naukę
debriefing
lecieć/zasuwać/spieszyć się
rozpocznij naukę
lecieć / zasuwać / rush
lecieć/zasuwać/spieszyć się
rozpocznij naukę
dash
zrozpaczony
rozpocznij naukę
distraught
pasterz/owczarz
rozpocznij naukę
pastor / shepherd
a niech to
rozpocznij naukę
dash it all
owczarek niemiecki
rozpocznij naukę
German Shepherd
bezpański, bezdomny
rozpocznij naukę
stray, homeless
zmartwiony, zatroskany
rozpocznij naukę
concerned
elastyczny
rozpocznij naukę
flexible
liczne
rozpocznij naukę
numerous
sprecyzować coś
rozpocznij naukę
pin something down
przypierać kogoś do muru
rozpocznij naukę
pin somebody down
zartować/dowcipkować
rozpocznij naukę
quip
He quipped that the computer was probably run by Windows.
ambitny
rozpocznij naukę
ambitious/aspiring
mieć aspirację/dażyć do czegoś
rozpocznij naukę
to aspire to something
współczucie
rozpocznij naukę
compassion
łajdak/łobuz
rozpocznij naukę
rogue
nadużywac/wykorzystywać/znęcać się nad kimś
rozpocznij naukę
abuse
doradzać/radzić
rozpocznij naukę
counsel
The teacher counsels patience and says the son will soon come back.
pomagać/wspierać
rozpocznij naukę
aid
The charity organisation aids people in need.
zakładac/fundować instytuacje organizacje
rozpocznij naukę
found
The institution was founded in 1901.
praktykant/ka, stażysta, kursant, kursantka, uczestnik szkolenia
rozpocznij naukę
Trainee
osoba zatrudniona
rozpocznij naukę
employee
zwolniony z pracy
rozpocznij naukę
dismissed
emerytowany
rozpocznij naukę
retired
zderzać się/zderzyć
rozpocznij naukę
collide
Then she almost collided with a man going the other way.
stwarzać np. możliwości, pociągać za sobą (następstwa)
rozpocznij naukę
spawn
This decision may spawn additional problems
potomek
rozpocznij naukę
offspring
zawodowy
rozpocznij naukę
professional/vocational
It is important for vocational training to be accessible to all people.
w pogotowiu
rozpocznij naukę
at the ready/on call/on standby
podtrzymywanie
rozpocznij naukę
maintaining
powierzchowność (nie wnętrze)
rozpocznij naukę
exterior (not interior)
plany, przygotowania, ustalenia
rozpocznij naukę
plans, preparations, arrangements
różnic się
rozpocznij naukę
vary
The hotel rooms vary in size.
w zasadzie
rozpocznij naukę
in principle/basically
utkwić w miejscu (o rozmowach)
rozpocznij naukę
bog down
niewygodny, niezręczny
rozpocznij naukę
uncomfortable, awkward
zwiększyć stan konta bankowego
rozpocznij naukę
credit
przypisać komuś coś (np. jakas ceche-inteligencje, spryt)
rozpocznij naukę
credit somebody with something
podejść do kogoś
rozpocznij naukę
walk up to somebody
You can't just walk up to someone and kill them.
tymczasowo, prowizorycznie
rozpocznij naukę
temporarily, provisionally
program, system
rozpocznij naukę
scheme
w inny sposób
rozpocznij naukę
otherwise
nasłuchuj
rozpocznij naukę
listen out
zachęcać, przekonywać
rozpocznij naukę
encourage, persuade
doskonalić (np. metodę), ulepszać plan
rozpocznij naukę
perfect (eg method) or refine
przyznawać, zgadzać się
rozpocznij naukę
concur
ziarno, nasiono
rozpocznij naukę
seed
rozdawać coś (grupie osób)
rozpocznij naukę
handing out something (group of people)
handel detaliczny
rozpocznij naukę
retail trade/retail
ugrzęznąć w czymś
rozpocznij naukę
get stuck in something
gadka
rozpocznij naukę
chat/pitch
w zasięgu wzroku
rozpocznij naukę
in sight
urzędnik państwowy
rozpocznij naukę
civil servant
inżynier budownictwa lądowego
rozpocznij naukę
civil engineer
rząd
rozpocznij naukę
1. the Cabinet 2. the government
książka, tytuł
rozpocznij naukę
title
wsparcie techniczne
rozpocznij naukę
technical support
płetwonurek
rozpocznij naukę
frogman
właściciel zakładu pogrzebowego
rozpocznij naukę
undertaker
autor tekstów reklamowych
rozpocznij naukę
copywriter
księgowy
rozpocznij naukę
an accountant
księgowość
rozpocznij naukę
accounting/ bookkeeping
podatek dochodowy
rozpocznij naukę
income tax
utrzymywać się z czegoś
rozpocznij naukę
earn a living
prowadzić sklep
rozpocznij naukę
run a shop
rozpatrywać skargi
rozpocznij naukę
deal with complain
brać pod uwagę
rozpocznij naukę
take into account/bear in mind
plan podróży
rozpocznij naukę
itinerary
rozwałkowywać coś
rozpocznij naukę
to roll something out
nienawiść
rozpocznij naukę
hate / hatred
często
rozpocznij naukę
often/frequently
rzadko
rozpocznij naukę
rarely/seldom
dośc, całkiem, raczej
rozpocznij naukę
fairly
wspólnie, razem
rozpocznij naukę
collectively
wyniki finansowe, osiągi
rozpocznij naukę
financial results, performance
praktyczny, bezpośrednio
rozpocznij naukę
hands-on
menadżerski
rozpocznij naukę
managerial
z wyprzedzeniem
rozpocznij naukę
ahead of time
rozróznienie
rozpocznij naukę
distinction
dostawca
rozpocznij naukę
supplier
grupa najważniejszych osób w firmie
rozpocznij naukę
C-suite, C-level
interesariusz, partner
rozpocznij naukę
stakeholder, partner
zwołanie sie np. kongresu
rozpocznij naukę
convening, for example, a congress
przeważający, powszechnie występujący
rozpocznij naukę
prevalent
obity, bogaty, płodny
rozpocznij naukę
abundant
popierać coś, opowiadać się za czymś
rozpocznij naukę
be in support of somethin
rynek pracy
rozpocznij naukę
labour market, job market
odmiennośc, różnica
rozpocznij naukę
dissimilarity, difference, disparity
zwołać, zwoływać spotkanie
rozpocznij naukę
convene e.g. meeting
gwarancja stałego zatrudnienia
rozpocznij naukę
job security
zwolnic kogos w ramach redukcji etatów
rozpocznij naukę
make somebody redundant
podwyżka automatyczna
rozpocznij naukę
increment
nietypowe godziny pracy
rozpocznij naukę
unsociable hours
stała praca
rozpocznij naukę
permanent job/steady job
niekorzystne warunki pracy
rozpocznij naukę
adverse working conditions
choroba komputerowa
rozpocznij naukę
RSI- Repetitive Strain Injury
słoik, dzban, kufel piwa
rozpocznij naukę
jar
kamyk, kryształ górski
rozpocznij naukę
pebble
plaża kamienista
rozpocznij naukę
pebble beach
w oniemiały sposób, niemy, bezsłownie
rozpocznij naukę
wordlessly
podnosić coś
rozpocznij naukę
pick something up
kontynuować, zabierać się, przystępować
rozpocznij naukę
proceed
przechodzić do czegoś (np. do kolejnej rundy)
rozpocznij naukę
proceed to
wsypywać, wlewać
rozpocznij naukę
pour
lekko, frywolnie, beztrosko
rozpocznij naukę
lightly
wtoczyć się, dotrzeć
rozpocznij naukę
roll into
jeszcze raz, ponownie
rozpocznij naukę
again, once more
jednogłośny, jednomyślny
rozpocznij naukę
Unanimous
ustępować (o bólu), opadać (o emocjach)
rozpocznij naukę
subside
miejsce(przestrzeń)
rozpocznij naukę
room
poświęcać czemuś czas
rozpocznij naukę
spend time on something
istotny, decydujący
rozpocznij naukę
critical
przechadzać się, przechadzka
rozpocznij naukę
stroll, walk
kran
rozpocznij naukę
a tap
mylić coś z czymś
rozpocznij naukę
confuse something with something
żadanie, wymóg, potrzeba
rozpocznij naukę
requirement
dający satysfkację, udany
rozpocznij naukę
fulfilling
uczynny, uprzejmy
rozpocznij naukę
obliging
właściwy, odpowiedni, stosowny, pr
rozpocznij naukę
proper
nabywać, kupować
rozpocznij naukę
purchase
obejmować zakresem
rozpocznij naukę
range
rozciągać się od czegoś do czego
rozpocznij naukę
range from something to something
The street ranges from church to the office.
obsługa klienta
rozpocznij naukę
customer service
cel, miejsce (np. ataku)
rozpocznij naukę
objective
podjąć się, przedsięwziąć
rozpocznij naukę
undertake
przyjąć poród (np. trojaczkow)
rozpocznij naukę
deliver (e.g. triplets)
wnosić swój wkład, przyczyniać się do
rozpocznij naukę
contribute
łaskawy, uprzejmy (o sobie)
rozpocznij naukę
gracious
znaczenie, wazność waga
rozpocznij naukę
importance
na lewo od czegoś
rozpocznij naukę
to the left os fomething
zdegradować (np. pracownika)
rozpocznij naukę
demote
zwolnić
rozpocznij naukę
lay off/fire/dismiss/sack
przywrócić (coś) np. do działania
rozpocznij naukę
restore
spodziewać się, przewidywać
rozpocznij naukę
anticipate
szlachetny, szlachecki
rozpocznij naukę
noble
nieciekawy, prozaiczny
rozpocznij naukę
mundane
polubić kogoś, przekonać się do kogoś
rozpocznij naukę
take to somebody
łatwopalny, palny
rozpocznij naukę
combustible
korzystny, dający dobry efekt
rozpocznij naukę
beneficial
węgiel drzewny
rozpocznij naukę
charcoal
rdza, rdzewieć
rozpocznij naukę
rust
popiół
rozpocznij naukę
ash
tlić się (o ogniu), ćmić (o papierosie), tlić się (o uczuciach, emocjach)
rozpocznij naukę
smoulder
przyłączać się (np. do rozmowy) socjalizować się towarzysko itp.
rozpocznij naukę
mingle
pohamowac się, powstrzymywać się np. przed zrobieniem czegoś
rozpocznij naukę
refrain
wielbić oddawać cześć
rozpocznij naukę
worship
I worship Beyonce
rzemiosło, rękodzieło
rozpocznij naukę
handicraft
uprzejmość, grzeczność
rozpocznij naukę
courtesy
ślinić się na coś
rozpocznij naukę
salivate for
recenzja
rozpocznij naukę
review
mój dobry przyjaciel
rozpocznij naukę
a good friend of mine
ktoś poruszający się, osoba organizująca przerpowadzkę,
rozpocznij naukę
mover
być skłonnym zrobić coś
rozpocznij naukę
be prone to do sth
silić się, starać się, martwić się, kłopotać
rozpocznij naukę
bother
cytowane wypowiedzi zadowolonych klientów
rozpocznij naukę
testimonials
uznanie
rozpocznij naukę
recognition
większośc czegoś, ogrom
rozpocznij naukę
bulk of sth
wyszukiwarka internetowa
rozpocznij naukę
search engine, web search engine
bezpośrednio
rozpocznij naukę
directly, head on
miejsce(np. w zyciu zawodowym, prywatnym, nisza
rozpocznij naukę
niche
branża
rozpocznij naukę
industry
wiarygodność
rozpocznij naukę
credibility
tropić, śledzić, namierzyć
rozpocznij naukę
track
wzmianka
rozpocznij naukę
mention
pętla przyczynowo-skutkowa
rozpocznij naukę
feedback loop
wskazówka
rozpocznij naukę
guideline
poświecenie, zobowiązanie
rozpocznij naukę
commitment
łagodzić, zaspokoić, uspokoci
rozpocznij naukę
appease
natknąć się przypadkiem na coś
rozpocznij naukę
stumble upon something
zapytanie (do bazy danych) watpliwosc
rozpocznij naukę
query (to the database) doubt
firma przeprowadzkowa
rozpocznij naukę
removal company, moving company
nieuchronnie
rozpocznij naukę
inevitably

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.