Unit 6,7, +forma to /do doing

 0    161 fiszek    tymczasem
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

plastyka muzyka
rozpocznij naukę
art, musicbiology

Język ojczysty
rozpocznij naukę
Foreign languages

Geography

History

IT (information technology)

maths

PE Physical education

physics

religious education

Przedmioty ścisłe
rozpocznij naukę
sciences

subject

academy

Koedukacyjna szkoła
rozpocznij naukę
coeducational/mixed

Szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
rozpocznij naukę
college

Sz. Średnia bez egzaminów
rozpocznij naukę
comprehensive

Szkoła płatna
rozpocznij naukę
Fee-paying school

Sz. Średnia z egzaminami
rozpocznij naukę
grammar school

Sz. Językowa
rozpocznij naukę
language

nursery

Podstawówka
rozpocznij naukę
primary

Sz. Prywatna
rozpocznij naukę
private/independent/public

Sz. Średnia
rozpocznij naukę
secondary

Sz. Jednej płci
rozpocznij naukę
single-sex

state, public

university

Szkolenie zawodowe
rozpocznij naukę
vcational training

Koledzy z klasy
rozpocznij naukę
classmate

head teatcherŚwiadectwo, uzyskać -
rozpocznij naukę
certificate, get a certificate

classroom

notebook, copybook

textbook, coursebook

Wykształcenie
rozpocznij naukę
education

Stopień, dostać dobry stopień
rozpocznij naukę
grade, get a good grade

holyday, vacation

library

playground

register

Uczyć się pilnie
rozpocznij naukę
study hard

Brać udział w lekcji
rozpocznij naukę
take part in lesson

Semstr, -zimowy, -letni
rozpocznij naukę
winter, summer term

timetable

Mieć zaległości
rozpocznij naukę
fall behind

Dostać się na uczelnię
rozpocznij naukę
get into university

Zdawać egzaminy
rozpocznij naukę
get through exams

Sprawdzać coś w słowniku
rozpocznij naukę
look sth in a dictionary

Podnosić rękę
rozpocznij naukę
put up your hand

Nie kłaść się czuwać
rozpocznij naukę
stay up late

Robić: -ćwiczenia,- kurs językowy, -projekt, -powtórkę
rozpocznij naukę
do –exercises, language course, -a project, -revision

Studiować coś
rozpocznij naukę
do a degree with sth

Zdawać egzamin
rozpocznij naukę
do an exam

Przeprowadzać experyment
rozpocznij naukę
do an experiment

bardzo się starać
rozpocznij naukę
do one’s best

odrabiać lekcje
rozpocznij naukę
do the homework

mieć rok przerwy w nauce
rozpocznij naukę
have a gap year

robić: -błąd, - postępy, -prezentację
rozpocznij naukę
do: - a mistake, -a progress, - a presentation

zrobić: -sobię przerwę, -notati
rozpocznij naukę
take: -a break, a note

egzamin na zakończenie szkoły średniej
rozpocznij naukę
A-levels

licencjat humanista
rozpocznij naukę
BE Bachelor of Arts

licencjat ścisły
rozpocznij naukę
BE Bachelor of Science

otrzymać:-stopień naukowy, - dyplom; -stypendium
rozpocznij naukę
get -a degree, -a diploma, -a scholarship

dostać się na studia
rozpocznij naukę
get into university

graduate

ukończyć coś
rozpocznij naukę
graduate from (university)

magister humanist.
rozpocznij naukę
Master od Art

magister ścisły
rozpocznij naukę
Master od Science


Kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualification

Student przed otymaniem tytułu licencjata
rozpocznij naukę
undergraduate

Skupiać się
rozpocznij naukę
concentrate, focus

Pewny siebie
rozpocznij naukę
confident

distracted

Egzamin wstępny
rozpocznij naukę
entrance exam

Egzamin:-ściągać na, -oblać, - zdać, -ponownie przyst. –powtarzać przed
rozpocznij naukę
exam –cheat in, -fail an, -pass an, -retake an, - revise for an

examiner

Egzamin końcowy
rozpocznij naukę
final examination

Uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
learn by heart

Egzamin próbny
rozpocznij naukę
mock/practice exam


Zabrakło czasu
rozpocznij naukę
run out of time

Błąd ortograficzny
rozpocznij naukę
spelling mistake

Sprawdzia: - z matematyki; -pisać
rozpocznij naukę
take/write a

Chodzić na lekcje angielskiego
rozpocznij naukę
go on English classes

Prowadzić zeszyt ze słówkami
rozpocznij naukę
keep a vocabulary book

Słuchać piosenek
rozpocznij naukę
listen to songs

Czytać: -angielskie gazety –adaptacje powieści
rozpocznij naukę
read: -English newspapers, -adapted novels

Odzwiedzać kraje anglojęzyczne
rozpocznij naukę
Visit English speaking countries

Sposoby uczenia sie
rozpocznij naukę
ways of learning

Robić kurs żeglarski
rozpocznij naukę
do a sailing course

Pracować społecznie
rozpocznij naukę
do voluntary work

Zajęcia pozalekcyjne
rozpocznij naukę
extracurricular activities

Jeździć na wycieczki
rozpocznij naukę
go on trips

Wstępować do towarzystwa
rozpocznij naukę
join a socjety

Organizować imprezy charytatywne
rozpocznij naukę
organize charity event

Impreza towarzyska
rozpocznij naukę
social event

summer camp

Nie dotrzymywać kroku
rozpocznij naukę
fall behind

Przyznawać się
rozpocznij naukę
admit doing

avoid doing

Zastanawiać się nad czymś
rozpocznij naukę
consider doing

deny doing

dislike doing

Nie mieć nic przeciwko
rozpocznij naukę
don’t mind doing

enjoy doing

Mieć na coś ochotę
rozpocznij naukę
fancy doing/ feel like doing

finish doing

Poddać się / przestać
rozpocznij naukę
give up doing

Wyobrażać sobie
rozpocznij naukę
imagine doing

Pociągać za sobą
rozpocznij naukę
involve doing

Wciąż coś robić
rozpocznij naukę
keep doing

practice doing

risk doing

Spędzać czas
rozpocznij naukę
spend time doing

suggest doing

Nie ma sensu
rozpocznij naukę
it’s no good doing

it’s not worth doing

Tęsknić za czymś
rozpocznij naukę
miss doing

Zgadzać się
rozpocznij naukę
agree to do

Planować organizować
rozpocznij naukę
arrange to do

expect to do

Nie zrobić czegoś
rozpocznij naukę
fail to do

decide to do

help to do

Mieć nadzieję
rozpocznij naukę
hope to do

learn to do

Zdołać coś zrobić
rozpocznij naukę
manage to do

mean to do

Potrzebować
rozpocznij naukę
need to do

offer to do

plan to do

Przygotowywać się
rozpocznij naukę
prepare to do

pretend to do

promise to do

refuse to do

Wydawać się
rozpocznij naukę
deem to do

want to do

wish to do

I would like to do

Móc sobie na coś pozwolić
rozpocznij naukę
afford to do

Woleć / preferować
rozpocznij naukę
i would prefer to do

Begin to do/doing

nie móc się doczekać
rozpocznij naukę
can’t wait to do /doing

kontynuować
rozpocznij naukę
continue to do /doing

nienawidzieć
rozpocznij naukę
hate to do – nienawidzieć / doing - robić coś zprzykrością

intend to do/ doing

uwielbiać / kochać
rozpocznij naukę
love to do/doing

woleć/ preferować
rozpocznij naukę
prefer to do / doing

start to do / doing

zapomnieć zrobić coś
rozpocznij naukę
forget to do sth.

Zapominać że coś się zrobiło
rozpocznij naukę
forget doing sth

Pamiętać aby coś zrobić
rozpocznij naukę
remember to do sth

Pamiętać, że się cos zrobiło
rozpocznij naukę
remember doing sth

Zatrzymać się żeby cos zrobić
rozpocznij naukę
stop to do sth.

Przestać coś robić
rozpocznij naukę
stop doing sth

Próbować satrać się coś zrobić
rozpocznij naukę
try to do sth

Wypróbowywać różne możlowości
rozpocznij naukę
try doing sth.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.