czasowniki frazowe z dopełnieniem

 0    29 fiszek    zaborowskiradoslaw
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
blow (sth) up
The terrorist wanted to blow up the hotel.
rozpocznij naukę
wysadzać
bring about sth
What you did can bring serious consequences about.
rozpocznij naukę
doprowadzić do czegoś, powodować
bring sb up
Monica brings up her children alone.
rozpocznij naukę
wychowywać
Call sth up
It was raining so they called off the match.
rozpocznij naukę
odwoływać
Carry sth out
Doctor Jones is carrying out the operation.
rozpocznij naukę
przeprowadzać, wykonwyać
cover sth up/hide the truth about
The White House wanted to cover up the scandal.
rozpocznij naukę
zakryć coś / ukryć prawdę
figure sth out
I can't figure out the rules of this game.
rozpocznij naukę
zrozumieć
get sth across
They found it difficult to get across the message.
rozpocznij naukę
przekazać, wytłumaczyć
give sth away
Jim will probably give away his old furniture.
rozpocznij naukę
rozdawać
give sth away
My best friend gave away all my secrets.
rozpocznij naukę
zdradzić (np. sekret)
give sth up (She gave up her job because she couldn't stand her boss)
rozpocznij naukę
(porzuciła pracę, bo nie mogła znieść szefowi)
hand sth in
Ralph has just decided to hand his resignation in.
rozpocznij naukę
wreczyc
Hold sth back (emotions) / The movie was so emotional that I was unable to hold
rozpocznij naukę
powstrzymywać (emocje) / Film był tak emocjonalny, że nie mogłem go utrzymać
lay sb off
Our boss was forced to lay off some employees
rozpocznij naukę
zwolnić z pracy
look sth up
Juan usually looks up new English words in a dictionary.
rozpocznij naukę
sprawdzać
mess sth up
Please don't mess up my plans!
rozpocznij naukę
psuć
pay sth off
We are still paying off the loan.
rozpocznij naukę
spłacać
put sth aside
I put aside $10 for a new bike every month.
rozpocznij naukę
odkładać pieniądze na jakiś cel
Put sth forward
Roger is going to put forward his plan during the meeting.
rozpocznij naukę
proponować
Put sth off
They've put off the meeting until tomorrow.
rozpocznij naukę
odkładać coś w czasie
Put sth together
I'm trying to put together my computer after I took it apart
rozpocznij naukę
złożyć, zamontować
set sth up
In 1976 he set up his own company.
rozpocznij naukę
zakładać np. biznes
sort sth out
It won't be easy to sort out all my problems.
rozpocznij naukę
rozwiązać np. problem
take sth apart
Can you take apart this gadget?
rozpocznij naukę
rozłożyć, rozebrać na części
take sth in
Is it difficult to take in all this information?
rozpocznij naukę
pojąć, przyswajać
take sb on/hire sb
They are going to take on new staff.
rozpocznij naukę
zatrudniać
take sth up
I have decided to take up yoga
rozpocznij naukę
zając się czymś, zainteresować się czymś
turn (sb/sth) down
John turned down our invitation.
rozpocznij naukę
odrzucać
work sth out
I have not worked out the plan yet.
rozpocznij naukę
obmyślać, opracowywać

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.