The King of Complainers (20.02.18) + (23.02.18)

 0    17 fiszek    Patryk.K
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
admirable
He has one admirable quality—he is totally honest.
having many good qualities that you respect and admire
rozpocznij naukę
godny podziwu
Ma jedną cechę godną podziwu—jest całkowicie szczery.
eccentric
Aunt Nessy was always a bit eccentric.
behaving in a way that is unusual and different from most people
rozpocznij naukę
ekscentryczny
Ciotka Nessy była zawsze odrobinę ekscentryczna.
fumes
An elderly man died from inhaling poisonous fumes.
An amount of gas or vapour that smells strongly or is dangerous to inhale.
rozpocznij naukę
opary/spaliny
Starszy mężczyzna zmarł z powodu wdychania trujących oparó.
carriage window
A child could see his old house from the carriage window.
one of the parts of a train where passengers sit
rozpocznij naukę
okno wagonu (w pociągu)
Dziecko mogło zobaczyć swój stary dom z okna wagonu.
puddle of water
A coin lay in a puddle of rainwater on the asphalt ground.
a small pool of liquid, especially rainwater
rozpocznij naukę
kałuża wody
Moneta leży w kałuży wody na asfalcie.
mouldy
This pizza is old and mouldy!
Covered with a fungal growth which causes decay, due to age or damp conditions.
rozpocznij naukę
spleśniały
Ta pizza jest stara i spleśniała.
swear
Don’t swear in front of the children.
to use rude and offensive language
rozpocznij naukę
przeklinać
Nie przeklinaj przy dzieciach.
spoil
We didn’t let the incident spoil our day.
to have a bad effect on something so that it is no longer attractive, enjoyable, useful
rozpocznij naukę
zepsuć
Nie pozwoliliśmy, żeby to zajście zepsuło nam dzień.
waste of time/money/effort
An unrealistically low offer is a waste of time.
to be not worth the time, money etc that you use because there is little or no result
rozpocznij naukę
strata czasu
Nierealistycznie niska oferta to strata czasu.
make it clear
Let me make it clear that the European Popular Party is in favour of this agreement.
say something in a way that makes it impossible for there to be any doubt
rozpocznij naukę
dać jasno do zrozumienia / jasno stwierdzić
Pozwolę sobie jasno powiedzieć, że Europejska Partia Ludowa popiera to porozumienie.
hesitate
Kay hesitated for a moment and then said ‘yes’.
to pause before saying or doing something because you are nervous or not sure
rozpocznij naukę
wahać się
Kay zawahała się przez chwilę i powiedziała "tak".
lose temper
I’ve never seen Vic lose his temper.
to suddenly become very angry so that you cannot control yourself
rozpocznij naukę
stracić panowanie
Nigdy nie widziałem, aby Vic stracił panowanie nad sobą.
threaten
He threatened to take them to court.
to say that you will cause someone harm or trouble if they do not do what you want
rozpocznij naukę
grozić
Zagroził, że pozwie ich do sądu.
flattery
She used a mixture of persuasion and flattery to get what she wanted.
Excessive and insincere praise, given especially to further one's own interests.
rozpocznij naukę
pochlebstwo
Wykorzystała perswazję i pochlebstwa, żeby dostać to, czego chciała.
colon
the sign (:) that is used in writing and printing to introduce an explanation, example, quotation
rozpocznij naukę
dwukropek
dash
a line (–) used in writing to separate two closely related parts of a sentence
rozpocznij naukę
myślnik
hyphen
a short written or printed line (-) that joins words or syllables
rozpocznij naukę
dywiz / łącznik

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.