przedstawiciele ideologii politycznych

 0    51 fiszek    zdzicha03
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
John Locke
rozpocznij naukę
liberalizm Anglia, twórca pierwszej liberalnej doktryny politycznej "Dwa traktaty o rządzie" "Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego"
Adam Smith
rozpocznij naukę
liberalizm Szkocja, twórca pierwszej liberalnej doktryny gospodarczej "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów"
Monteskiusz
rozpocznij naukę
liberalizm Francja, teoretyk liberalizmu "O duchu praw"
Mirosław Dzielski
rozpocznij naukę
liberalizm Polska, filozof i polityk, opozycjonista
Stefan Kisielewski
rozpocznij naukę
liberalizm Polska, kompozytor i prozaik, publicysta i poseł, współzałożyciel Unii Polityki Realnej
Friedrich von Hayek
rozpocznij naukę
liberalizm Austria, laureat nagrody Nobla, ekonomista "Droga do zniewolenia"
Karl Popper
rozpocznij naukę
liberalizm Austria, filozof, twórca pojęcia 'społeczeństwo otwarte' "Społeczeństwo otwarte"
Milton Friedman
rozpocznij naukę
liberalizm USA, laureat Nagrody Nobla, ekonomista "Kapitalizm i wolność"
Edmund Burke
rozpocznij naukę
konserwatyzm Irlandia, twórca nowoczesnego konserwatyzmu, krytyk rewolucji francuskiej "Rozważania o rewolucji francuskiej"
Russel Kirk
rozpocznij naukę
konserwatyzm USA, politolog i myśliciel "Konserwatywny umysł: od Burke'a do Elliota"
Leo Strauss
rozpocznij naukę
konserwatyzm USA, filozof polityczny niemieckiego pochodzenia "Prawo naturalne w świetle historii"
Winston Churchill
rozpocznij naukę
konserwatyzm Wlk. Brytania, premier
Charles de Gaulle
rozpocznij naukę
konserwatyzm Francja, prezydent
Margaret Thatcher
rozpocznij naukę
konserwatyzm Wlk. Brytania, premier
Ronald Reagan
rozpocznij naukę
konserwatyzm USA, prezydent
Leon XIII
rozpocznij naukę
nauka społeczna Kościoła Włochy, papież "Rerum novarum"
Wilhelm von Ketteler Heinrich Pesch
rozpocznij naukę
nauka społeczna Kościoła Niemcy, biskupi, pionierzy doktryny społecznej Kościoła
Konrad Adenauer
rozpocznij naukę
chadecja RFN, kaclerz
Alcide de Gasperi
rozpocznij naukę
chadecja Włochy, premier
Helmut Kohl
rozpocznij naukę
chadecja RFN, kanclerz RFN, a potem zjednoczonych Niemiec
Aldo Moro
rozpocznij naukę
chadecja Włochy, premier
Wojciech Korfanty ks. Stanisław Adamski
rozpocznij naukę
chrześcijańska demokracja Polska, przywódcy Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji (okres międzywojenny)
Eduard Bernstein
rozpocznij naukę
socjaldemokracja Niemcy, twórca nurtu reformistycznego nazywany ojcem socjaldemokracji "Zasady socjalizmu i zadania specjalne demokracji"
Anthony Giddens
rozpocznij naukę
socjaldemokracja Wlk. Brytania, twórca programu brytyjskiej Partii Pracy "Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji"
Willy Brandt
rozpocznij naukę
socjaldemokracja RFN, kanclerz, laureat Nagrody Nobla
Olof Palme
rozpocznij naukę
socjaldemokracja Szwecja, premier
François Mitterand
rozpocznij naukę
socjaldemokracja Francja, prezydent
Tony Blair
rozpocznij naukę
socjaldemokracja Wlk. Brytania, premier
Mieczysław Niedziałkowski Ignacy Daszyński
rozpocznij naukę
socjaldemokracja Polska, najwybitniejsi działacze PPS (okres międzywojenny)
Alfred Rosenberg
rozpocznij naukę
faszyzm (narodowy socjalizm - nazizm) Niemcy, główny ideolog III Rzeszy "Mit XX wieku"
Oswald Mosley
rozpocznij naukę
faszyzm Wlk. Brytania, twórca i przywódca Brytyjskiego Związku Faszystów
Benito Mussolini
rozpocznij naukę
faszyzm Włochy, twórca faszyzmu "Doktryna faszyzmu"
Adolf Hitler
rozpocznij naukę
nazizm Niemcy, przywódca faszystowskich Niemiec "Mein Kampf"
Karol Marks Fryderyk Engels
rozpocznij naukę
komunizm Niemcy, twórcy komunizmu, inicjatorzy I Międzynarodówki "Manifest komunistyczny"
Włodzimierz Iljicz Lenin
rozpocznij naukę
komunizm (marksizm-leninizm) Rosja, teoretyk komunizmu, jeden z twórców i pierwszy przywódca ZSRR
Józef Wissarionowicz Stalin
rozpocznij naukę
komunizm (stalinizm) ZSRR, dyktator, twórca stalinizmu opartego na uproszczonej i sprzecznej wewnętrznie interpretacji komunizmu
Lew Trocki
rozpocznij naukę
komunizm (trockizm) Rosja, ideolog i działacz komunistyczny, bliski współpracownik Lenina, twórca trockizmu
Mao Tse-tung
rozpocznij naukę
komunizm (maoizm) Chiny, teoretyk komunizmu, twórca i pierwszy przywódca komunistycznych Chin, stworzył maoizm dopasowując marksizm-leninizm do warunków chińskich "Czerwona książeczka"
Róża Luksemburg Feliks Dzierżyński
rozpocznij naukę
komunizm Polska, działacze SDKPiL
Milan Hadża
rozpocznij naukę
agraryzm Czechosłowacja, polityk, jeden z głównych ideologów europejskiego agraryzmu (okres międzywojenny)
Stanisław Mikołajczyk
rozpocznij naukę
agraryzm Polska, przewodniczący PSL, premier
Stanisław Miłkowski
rozpocznij naukę
agraryzm Polska, główny ideolog polskiego agraryzmu (okres międzywojenny)
Pierre-Joseph Proudhon
rozpocznij naukę
anarchizm Francja, ojciec anarchizmu "Wyznania rewolucjonisty"
Michał Bakunin Piotr Kropotkin
rozpocznij naukę
anarchizm Rosja, twórcy anarchizmu
Al-Afghani
rozpocznij naukę
islamizm?, twórca islamizmu
Ruhollah Chomeini
rozpocznij naukę
islamizm Iran, przywódca rewolucji islamskiej w Iranie
Giuseppe Mazzini
rozpocznij naukę
nacjonalizm Włochy, demokrata i działacz o wolność
Roman Dmowski
rozpocznij naukę
nacjonalizm Polska, współzałożyciel i przywódca endecji "Myśli nowoczesnego Polaka"
Herbert Marcuse
rozpocznij naukę
nowa lewica USA, filozof niemieckiego pochodzenia, czołowy ideolog nowej lewicy
Mahatma Ghandi
rozpocznij naukę
pacyfizm Indie, twórca współczesnych Indii, propagator pacyfizmu jako walki politycznej
Juan Domingo Perón
rozpocznij naukę
populizm Argentyna, prezydent, wojskowy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.