Prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne

 0    6 fiszek    adrianzabkowski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Prawa do pracy
rozpocznij naukę
są to prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz, godziwej płacy rodzinnej" która zapewnia odpowiedni poziom życia
Prawa rodziny
rozpocznij naukę
jest to prawo rodziny do ochrony i pomocy, a także prawo matki do szczególnej ochrony przed urodzeniem dziecka i po urodzeniu
Prawo do godnego poziomu życia
rozpocznij naukę
Jest to prawo do wyżywienia, ubrania i mieszkania oraz prawo do stałego polepszania warunków bytowych
Prawo do zdrowia
rozpocznij naukę
Jest to prawo do korzystania z możliwie najlepszego stanu zdrowia fizyczego i psychicznego ale także nakłada obowiązek dbałość o zdrowie własne i zdrowie innych
Prawo do nauki
rozpocznij naukę
nakłada ono obowiązek kształcenia na poziomie podstawowym
Prawa kulturalne
rozpocznij naukę
są to prawa do korzystania z dorobku cywilizacyjnego i prawo do prowadzenia badań naukowych

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.