Speaking zwroty

 0    69 fiszek    nika241
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Pozwól mi zacząć...
rozpocznij naukę
Let me start...

Przedstawić w skrócie, zarys
rozpocznij naukę
outlining

Chciałbym zacząć od powiedzenia/opisania...
rozpocznij naukę
I'd like begin by saying / describing

Na początek chciałbym...
rozpocznij naukę
For a start I'd like to

W mojej opinii...
rozpocznij naukę
In my opinion

Według mnie...
rozpocznij naukę
In my view

Według mnie / Tak jak to widze
rozpocznij naukę
As I see it

Moim zdaniem
rozpocznij naukę
To my mind

Osobiście czuję
rozpocznij naukę
Personally I feel that

Wydaje mi się że
rozpocznij naukę
It seems to me that

I tend to feel that

O ile mi chodzi
rozpocznij naukę
As far as I'm concerned

zainteresowany
rozpocznij naukę
concerned

dotyczyć, martwić (kogoś)
rozpocznij naukę
Concern

Możemy albo... albo...
rozpocznij naukę
We can either ... or...

Jest kilka alternatyw do rozważenia
rozpocznij naukę
There are a couple of alternatives to consider

Jest kilka alternatyw które należy wziąć pod uwagę
rozpocznij naukę
There are a couple of alternatives to take account

Alternatywnie możemy
rozpocznij naukę
Alternatively we can

Isnieje wiele opcji
rozpocznij naukę
There are a number of option

Jest na to kilka sposobów
rozpocznij naukę
There are several ways we could deal with this

Istnieje kilka sposobów
rozpocznij naukę
there are several ways

Przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółówo
rozpocznij naukę
let's examine this in more detail

Pozwól mi wyjaśnić konkretnym przykładem
rozpocznij naukę
Let me explain with a concrete example

Na pierwszymmiejscu
rozpocznij naukę
In the first place

First of all

Secondly

Na drugim miejscu
rozpocznij naukę
In the second place

In addition to that

Oprócz tego
rozpocznij naukę
Apart from that

W końcu, na koniec
rozpocznij naukę
Finally

Wreszcie, na koniec
rozpocznij naukę
Lastly

That is to say

Innymi słowy
rozpocznij naukę
In other words

Spójrzmy na plusy i minusy
rozpocznij naukę
Let's look at the pros and cons

Z jednej strony
rozpocznij naukę
on the one hand

ale z drugiej strony
rozpocznij naukę
but on the other hand

Ogólnie rzecz biorąc ... ale
rozpocznij naukę
On the whole ... but

Odnośnie... jeśli chodzi o to...
rozpocznij naukę
As regards

Co do/ jeśli chodzi o...
rozpocznij naukę
As to

Jak dla mnie...
rozpocznij naukę
As for me

W przeciwieństwie (do)
rozpocznij naukę
On the contrary

W przeciwieństwie
rozpocznij naukę
In contrast

W przeciwieństwie do
rozpocznij naukę
By contrast with

Paradoksalnie
rozpocznij naukę
Paradoxically

Conversely

W łaściwie
rozpocznij naukę
As a matter of fact

W rzeczywistości
rozpocznij naukę
In fact

Na pierwszy rzut oka
rozpocznij naukę
At first sight

Ale właściwie
rozpocznij naukę
But in fact

tak właściwie, prawdę mówiąc
rozpocznij naukę
actually

currently

o ile mi wiadomo
rozpocznij naukę
as far as I know

z tego co wiem
rozpocznij naukę
for all I know

do pewnego stopnia, w pewnym stopniu
rozpocznij naukę
to some extent

do pewnego stopnia
rozpocznij naukę
up to a point

w pewnym sensie
rozpocznij naukę
in a way

w znaczeniu, w sensie, w pewnym sensie
rozpocznij naukę
In a sense

więc zasadniczo to nad czym się skupiłem było
rozpocznij naukę
so basically what I focused on about you

więc zasadniczo to co powiedziałem było...
rozpocznij naukę
so basically what I focused said was

tak by podsumować
rozpocznij naukę
so to summarize

chciałbym zakończyć mówiąc
rozpocznij naukę
I'd like to finish by saying

Przepraszam ominąłem to. Czy możesz to powtórzyć
rozpocznij naukę
Sorry I missed that. Could you say it again

Czy możesz powtórzyć pytanie
rozpocznij naukę
Could you repeat the question?

Przepraszam nie złapałem tego
rozpocznij naukę
Sorry I didn't catch that

Czy mógłbyś powtórzyć ostatnie słowo
rozpocznij naukę
Would you mind repeating the last word

Co miałem na myśli
rozpocznij naukę
What I meant was

Próbowałem to powiedzieć
rozpocznij naukę
What I was trying to say was

Proszę pozwolić mi wyjaśnić
rozpocznij naukę
Please allow me to explain

Pozwól że przedstawie to w inny sposób
rozpocznij naukę
Let me put it another way


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.