Moduł 6 Podręcznik matura explorer

5  1    228 fiszek    wonderfulmusic
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
accelerate
rozpocznij naukę
przyśpieszać
aerial map
rozpocznij naukę
mapa lotnicza
agreement
rozpocznij naukę
zgoda
all the same
rozpocznij naukę
takie samo
at least
rozpocznij naukę
przynajmniej
calamity
rozpocznij naukę
nieszczęście
destroy
rozpocznij naukę
niszczyć
disaster
rozpocznij naukę
katastrofa, klęska
pollution
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie
tidal wave
rozpocznij naukę
fala pływowa, tsunami
angry
rozpocznij naukę
gniewny, zły
awful feeling
rozpocznij naukę
okropne uczucie
be half asleep
rozpocznij naukę
być na wpół śpiącym
believe
rozpocznij naukę
przypuszczać, wydawać się (komuś)
calm and confident
rozpocznij naukę
spokojny i pewny siebie
chase (sth)
rozpocznij naukę
gonić (za czymś)
compared with
rozpocznij naukę
w porównaniu z
directly
rozpocznij naukę
dokładnie, bezpośrednio
drive across
rozpocznij naukę
jechać przez
enormous
rozpocznij naukę
ogromny
form
rozpocznij naukę
tworzyć (się), kształtować
frightened
rozpocznij naukę
przestraszony, przerażony
fully awake
rozpocznij naukę
obudzony, przebudzony
get closer
rozpocznij naukę
zbliżać się
head straight for
rozpocznij naukę
udawać się w kierunku
huge
rozpocznij naukę
bardzo duży, ogromny
hunter
rozpocznij naukę
łowca, myśliwy
lifetime's work
rozpocznij naukę
dorobek życia
lighting up the sky
rozpocznij naukę
rozświetlające niebo
list
rozpocznij naukę
wymieniać, tworzyć listę
machinery
rozpocznij naukę
maszyneria, mechanizm
move away
rozpocznij naukę
oddalać się
nod
rozpocznij naukę
skinąć głową
orange alert
rozpocznij naukę
pomarańczowy alarm
profession
rozpocznij naukę
zawód
promise
rozpocznij naukę
obiecywać
pump out
rozpocznij naukę
wypompowywać
put down the phone
rozpocznij naukę
odkładać słuchawkę
put down the probes
rozpocznij naukę
ustawiać próbki
record
rozpocznij naukę
utrwalać, zapisywać
reply
rozpocznij naukę
odpowiadać
say a prayer
rozpocznij naukę
zmówić modlitwę
set the alarm
rozpocznij naukę
nastawić budzik
shape
rozpocznij naukę
kształt
shut (sb's) eyes
rozpocznij naukę
zamknąć oczy
sound
rozpocznij naukę
brzmieć dźwięk
speed
rozpocznij naukę
prędkość
strike
rozpocznij naukę
uderzyć
study
rozpocznij naukę
nauka, uczenie się
take a risk
rozpocznij naukę
ryzykować
team
rozpocznij naukę
drużyna, zespół
terrified
rozpocznij naukę
przestraszony, przerażony
towards
rozpocznij naukę
w kierunku
vast open space
rozpocznij naukę
duża otwarta przestrzeń
weatherman
rozpocznij naukę
synoptyk
wonderful
rozpocznij naukę
cudowny
work
rozpocznij naukę
zadziałać
affect
rozpocznij naukę
oddziaływać mieć wpływ na coś lub na kogoś
annual flow
rozpocznij naukę
roczny przypływ
blanket
rozpocznij naukę
przykrycie koc
carbon dioxide
rozpocznij naukę
dwutlenek węgla
coal
rozpocznij naukę
węgiel
current
rozpocznij naukę
prąd
effect
rozpocznij naukę
efekt, rezultat
excess
rozpocznij naukę
nadmiar, dodatkowy
exist
rozpocznij naukę
istnieć
fuel
rozpocznij naukę
paliwo, opał
Gulf Stream
rozpocznij naukę
prąd zatokowy,
Golf
rozpocznij naukę
sztrom
heat
rozpocznij naukę
ogrzewać
main cause
rozpocznij naukę
główna przyczyna
melting the glacier
rozpocznij naukę
topnienie lodowca
oil
rozpocznij naukę
ropa naftowa
access to
rozpocznij naukę
dostęp do
according to
rozpocznij naukę
według, zgodnie z
in fact
rozpocznij naukę
faktycznie
in particular
rozpocznij naukę
w szczególności
the Antarctic
rozpocznij naukę
Antarktyda
average
rozpocznij naukę
przeciętny
award
rozpocznij naukę
nagradzać
basic human right
rozpocznij naukę
podstawowe prawo człowieka
be affected
rozpocznij naukę
być dotkniętym
be covered by
rozpocznij naukę
być przykrytym przez
be frozen
rozpocznij naukę
być zamrożonym
be launched
rozpocznij naukę
być wprowadzonym w życie
best-known
rozpocznij naukę
znany
billion
rozpocznij naukę
miliard
bottled water
rozpocznij naukę
woda butelkowana
by contrast
rozpocznij naukę
w porównaniu
cause (sth)
rozpocznij naukę
powodować, przyczyniać się do (czegoś)
climate
rozpocznij naukę
klimat
consume
rozpocznij naukę
konsumować, spożywać
cubic
rozpocznij naukę
kilometry sześcienne
accept sth
rozpocznij naukę
akceptować przyjmować coś
refuse sth
rozpocznij naukę
odmawiać
the campaign
rozpocznij naukę
kampania
easily available
rozpocznij naukę
łatwo dostępne
ice melting
rozpocznij naukę
topnienie lodu
infant mortality
rozpocznij naukę
śmiertelność noworodków
run dry
rozpocznij naukę
wysychać
serious consequences
rozpocznij naukę
poważne konsekwencje
strange effects
rozpocznij naukę
dziwne skutki
deeper wells
rozpocznij naukę
głębsze studnie
educational materials
rozpocznij naukę
materiały edukacyjne
equal
rozpocznij naukę
równy
extreme weather
rozpocznij naukę
ekstremalna pogoda
fresh
rozpocznij naukę
świeża/y
from the tap
rozpocznij naukę
z kranu
Greenland
rozpocznij naukę
Grenlandia
human body
rozpocznij naukę
ludzkie ciało
hungry
rozpocznij naukę
głodny
increase
rozpocznij naukę
wzrastać
key ring
rozpocznij naukę
brelok
liquid
rozpocznij naukę
płyn
precious
rozpocznij naukę
drogocenny
rainfall
rozpocznij naukę
opady deszczu
salty
rozpocznij naukę
słona/y
sanitation
rozpocznij naukę
kanalizacja
short-term
rozpocznij naukę
krótkoterminowy
Sudan
rozpocznij naukę
Sudan
supply
rozpocznij naukę
dostarczać
surface
rozpocznij naukę
powierzchnia
survive
rozpocznij naukę
przeżyć
threaten
rozpocznij naukę
zagrażać
underground
rozpocznij naukę
podziemne
recent
rozpocznij naukę
ostatni, mający miejsce ostatnio
sea level
rozpocznij naukę
poziom morza
Siberia
rozpocznij naukę
Syberia
temperature rise
rozpocznij naukę
wzrost temperatury
the Maldives
rozpocznij naukę
Malediwy
the Netherlands
rozpocznij naukę
Holandia
trap
rozpocznij naukę
łapać w pułapkę, zatrzymywać
warm current
rozpocznij naukę
ciepły prąd, nurt
be at risk
rozpocznij naukę
być zagrożonym
be produced from
rozpocznij naukę
produkować z
fossil fuel
rozpocznij naukę
paliwo pochodzenia organicznego
increase in
rozpocznij naukę
wzrost w
responsible for
rozpocznij naukę
odpowiedzialny za
collection point
rozpocznij naukę
punkt zbiórki
packaging
rozpocznij naukę
opakowanie
plastic bag
rozpocznij naukę
torebka foliowa
poisonous gases
rozpocznij naukę
gazy trujące
reusable shopping bag
rozpocznij naukę
torba na zakupy wielokrotnego użytku
burn
rozpocznij naukę
palić
bury
rozpocznij naukę
grzebać, chować
drip
rozpocznij naukę
kapać, sączyć się
flush the toilet
rozpocznij naukę
spłukiwać toaletę, spuszczać wodę
poison the atmosphere
rozpocznij naukę
truć atmosferę
reduce
rozpocznij naukę
redukować, zmniejszać
reuse
rozpocznij naukę
użyć ponownie
rubbish
rozpocznij naukę
śmieci
save energy
rozpocznij naukę
oszczędzać energię
scarce
rozpocznij naukę
niewystarczający
seperate
rozpocznij naukę
odzielać
sort (out)
rozpocznij naukę
sortować
turn off appliances
rozpocznij naukę
wyłączać sprzęt
waste
rozpocznij naukę
tracić, marnować
cut (down on)
rozpocznij naukę
zmniejszać, redukować
first of all
rozpocznij naukę
po pierwsze
sum up
rozpocznij naukę
podsumować
hand sth/sb over to sb
rozpocznij naukę
przekazać coś komuś
last but not least
rozpocznij naukę
ostatni, ale nie mniej ważny
make a difference
rozpocznij naukę
sprawiać, stanowić różnicę
take for granted
rozpocznij naukę
przyjmować coś za rzecz oczywistą
against
rozpocznij naukę
przeciw, przeciwko
chance
rozpocznij naukę
szansa, możliwość
Chelsea
rozpocznij naukę
dzielnica Londynu
conservation
rozpocznij naukę
konserwacja, ochrona środowiska
contact (sb)
rozpocznij naukę
kontaktować się (z kimś)
cuddly
rozpocznij naukę
wywołujący chęć przytulenia
a stroke of luck
rozpocznij naukę
uśmiech losu
eventually
rozpocznij naukę
w końcu
extraordinary
rozpocznij naukę
nadzwyczajny, niezwykły
fashionable
rozpocznij naukę
modny
fierce-looking
rozpocznij naukę
groźnie wyglądający
flat
rozpocznij naukę
mieszkanie
for sale
rozpocznij naukę
na sprzedaż
fully-grown
rozpocznij naukę
całkowicie, w pełni dojrzały
go by
rozpocznij naukę
upływać (o czasie)
gradually
rozpocznij naukę
stopniowo
Harrods
rozpocznij naukę
ekskluzywny sklep w Londynie
lead
rozpocznij naukę
prowadzić, wieść
leap into sb's arms
rozpocznij naukę
wpaść sobie w ramiona/objęcia
legal
rozpocznij naukę
legalne, zgodne z prawem
legendary
rozpocznij naukę
legendarny
lion cub
rozpocznij naukę
lwiątko, młode lwa
male
rozpocznij naukę
płci męskiej
motion
rozpocznij naukę
ruch
pin
rozpocznij naukę
szpilka
prepare (sb) for (sth)
rozpocznij naukę
przygotowywać (kogoś) na (coś)
recognise
rozpocznij naukę
rozpoznać
remote
rozpocznij naukę
odległy
square kilometres
rozpocznij naukę
kilometry kwadratowe
task
rozpocznij naukę
zadanie
the wild
rozpocznij naukę
naturalne otoczenie, środowisko
uncertain
rozpocznij naukę
niepewny
whether
rozpocznij naukę
czy
at first
rozpocznij naukę
z początku
by now
rozpocznij naukę
zaraz
for inspiration
rozpocznij naukę
dla inspiracji
be in luck
rozpocznij naukę
mieć szczęście
draw attention
rozpocznij naukę
przyciągnąć uwagę
fall in love with
rozpocznij naukę
zakochać się w
follow in sb's footsteps
rozpocznij naukę
podążać czyimiś śladami
from a distance
rozpocznij naukę
z odległości
return to the wild
rozpocznij naukę
powrót do swojego naturalnego środowiska
ambulance
rozpocznij naukę
karetka
don't move him
rozpocznij naukę
nie ruszaj go
emergency
rozpocznij naukę
nagły wypadek
happen
rozpocznij naukę
zdarzać się
hurry up
rozpocznij naukę
pośpieszyć się
go off the road
rozpocznij naukę
wypaść z drogi
in case
rozpocznij naukę
na wypadek
right away
rozpocznij naukę
natychmiast
skid on an icy road
rozpocznij naukę
wpaść w poślizg na oblodzonej drodze
straighten
rozpocznij naukę
wyprostować
Which service do you require?
rozpocznij naukę
Z kim (jaką służbą) połączyć?
accident
rozpocznij naukę
wypadek
airways
rozpocznij naukę
drogi oddechowe
badly hurt
rozpocznij naukę
ciężko ranny / poważnie skaleczony
be unconscious
rozpocznij naukę
być nieprzytomnym
break a leg
rozpocznij naukę
złamać nogę
breathing
rozpocznij naukę
oddychanie
check (sb's) pulse
rozpocznij naukę
sprawdzać (czyjś) puls
crash
rozpocznij naukę
rozbić się
first aid
rozpocznij naukę
pierwsza pomoc
injured
rozpocznij naukę
poraniony, ranny
spinal injury
rozpocznij naukę
uszkodzenie kręgosłupa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.