market economy

 0    41 fiszek    pocahontas168
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przydzielać, alokować
rozpocznij naukę
allocate
system gospodarczy
rozpocznij naukę
economic systen
gospodarka tradycyjna (naturalna)
rozpocznij naukę
traditional economy
gospodarka nakazowa, planowa
rozpocznij naukę
command economy
gospodarka rynkowa
rozpocznij naukę
market economy
popyt
rozpocznij naukę
demand
elastyczność popytu
rozpocznij naukę
elasticity of demand
podaż
rozpocznij naukę
supply
cena rynkowa
rozpocznij naukę
market price (equilibrium)
towar zastępczy, produkt substytucyjny
rozpocznij naukę
substitute product
dobra komplementarne, uzupełniające
rozpocznij naukę
complementary goods
własność prywatna
rozpocznij naukę
private property
standard życia, stopa życiowa
rozpocznij naukę
living standards
efekty zewnętrzne
rozpocznij naukę
externalities
dystrybucja dochodów
rozpocznij naukę
income distribution
gospodarka mieszana
rozpocznij naukę
mixed economy
gospodarka ultraliberalna, leseferyzm
rozpocznij naukę
laissez faire
gospodarka centralnie planowana
rozpocznij naukę
centrally planned economy
wzrost gospodarczy
rozpocznij naukę
economic growth
tempo wzrostu
rozpocznij naukę
growth rate
produkt krajowy brutto
rozpocznij naukę
GDP - gross domestic product
produkt narodowy brutto
rozpocznij naukę
GNP - gross national product
spirala inflacyjna
rozpocznij naukę
inflationary spiral
inflacja pełzająca
rozpocznij naukę
creeping inflation
inflacja krocząca, umiarkowana
rozpocznij naukę
moderate inflation
inflacja galopująca
rozpocznij naukę
galloping inflation
hiperinflacja
rozpocznij naukę
hyperinflation
bezrobocie strukturalne
rozpocznij naukę
structural unemployment
bezrobocie frykcyjne
rozpocznij naukę
frictional unemployment
bezrobocie klasyczne
rozpocznij naukę
classical unemployment
bezrobocie wywołane spadkie popytu
rozpocznij naukę
demand-deficiency unemployment
bezrobocie ukryte
rozpocznij naukę
disguised unemployment
cykl koniunkturalny
rozpocznij naukę
business cycle
boom gospodarczy
rozpocznij naukę
boom
stagflacja
rozpocznij naukę
stagflation
depresja gosp
rozpocznij naukę
depression
rozkwit gosp
rozpocznij naukę
peak
recession/contraction/downturn
rozpocznij naukę
recesja
kryzys gosp
rozpocznij naukę
trough
ożywienie gosp
rozpocznij naukę
upturn/exspansion/recovery
stagnacja, zastój
rozpocznij naukę
stagnation

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.