Dyscypliny teologiczne

4  1    14 fiszek    emil86
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Jakie są najbardziej podstawowe działy teologii?
rozpocznij naukę
nauki biblijne, teologia systematyczna, teologia praktyczna, teologiczne nauki historyczne
Jakie można wyróżnić dyscypliny w ramach nauk biblijnych?
rozpocznij naukę
wstęp do Pisma świętego, historia i geografia biblijna, egzegeza biblijna, teologia biblijna
Jakie można wyróżnić dyscypliny w ramach teologii systematycznej?
rozpocznij naukę
teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, teologia moralna, teologia duchowości
Jakie można wyróżnić dyscypliny w ramach teologii praktycznej?
rozpocznij naukę
homiletyka, teologia pastoralna, liturgika, prawo kanoniczne, misjologia, teologia środków masowego przekazu i inne
Jakie można wyróżnić dyscypliny w ramach teologicznych nauk historycznych?
rozpocznij naukę
patrologia, historia Kościoła, historia teologii i dogmatów
Czym zajmuje się egzegeza biblijna?
rozpocznij naukę
badaniem, interpretacją i wyjaśnianiem tekstu biblijnego
Czym zajmuje się teologia dogmatyczna?
rozpocznij naukę
zajmuje się dogmatami samymi w sobie, w stosunku do porządku nadprzyrodzonego odpowiada więc na pytanie: "Jak jest?"
Jakie są podstawowe traktaty teologii dogmatycznej?
rozpocznij naukę
traktat o Trójcy Świętej, traktat o stworzeniu, chrystologia, pneumatologia, charytologia, soteriologia, eklezjologia, mariologia, sakramentologia, eschatologia
Czym się zajmuje charytologia?
rozpocznij naukę
jest to traktat teologii dogmatycznej zajmujący się zagadnieniem łaski
Czym się zajmuje soteriologia?
rozpocznij naukę
jest to traktat teologii dogmatycznej zajmujący się odkupieniem człowieka przez Chrystusa
Czym się zajmuje eklezjologia?
rozpocznij naukę
jest to traktat teologii dogmatycznej zajmujący się rzeczywistością Kościoła
Czym zajmuje się eschatologia?
rozpocznij naukę
jest to traktat teologii dogmatycznej zajmujący się rzeczywistością ostateczną
Czym się zajmuje teologia fundamentalna?
rozpocznij naukę
jest to nowe określenie na dyscyplinę nazywaną dawniej "apologetyką"; t. fundamentalna zajmuje się więc obroną wiary, wykazywaniem jej sensowności i racjonalności. Odpowiada na pytanie: "dlaczego wierzymy w taki sposób?"
Czym się zajmuje patrologia?
rozpocznij naukę
jest to dyscyplina teologiczno-historyczna zajmująca się życiem i dorobkiem i teologią pisarzy chrześcijańskich pierwszych wieków

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.