Fizyka 2 Drgania i fale elektromagnetyczne

 0    18 fiszek    Zyniek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Fala elektromagnetyczna to
rozpocznij naukę
Ciągi wzajemnie sprzężonych pól elektrycznych i magnetycznych.
Z punktu widzenia fizyki klasycznej fala elektromagnetyczna to?
rozpocznij naukę
Z punktu widzenia fizyki klasycznej Fale elektromagnetyczne są wytwarzane przez elementarne oscylatory jakimi są drgające elektrony w atmomach.
Z puktu widzenia mechaniki kwantowej czym jest fala elektromagnetyczna?
rozpocznij naukę
Jest to wynik przejscia elektronów ze stanów o wyższej energii do stanów o niższej. Długość fali promieniowania zależy od różnicy energii w obu stanach.
Prawo załamania?
rozpocznij naukę
Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest równy stosunkowi bezwzględnego współczynnika załamania światła n2 do n1 czyli współczynnikowi załamania światłą drugiego ośrodka względem pierwszego.
Prawo odbicia?
rozpocznij naukę
promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni granicznej dwu ośrodków, wystawiona w punkcie padania promienia, leżą w tej samej płaszczyźnie. Kąt padania jest równy kątowi odbicia.
Współczynnik załamania światła?
rozpocznij naukę
dla danego ośrodka to stosunek prędkości rozchodzenia się światła w próżni do prędkości rozchodzenia się światła w danym ośrodku: n = c/v
Całkowite wewnętrzne odbicie?
rozpocznij naukę
Polega ono na tym, że światło padające na granicę od strony ośrodka o wyższym współczynniku załamania pod kątem większym niż kąt graniczny, nie przechodzi do drugiego ośrodka, lecz ulega całkowitemu odbiciu.
Zastosowanie całkowitego odbicia:
rozpocznij naukę
1) Odwrócenie obrazu 2) zmiana kierunku promenia 3) obrót obrazu 4) w światłowodach
Co to jest soczewka?
rozpocznij naukę
Przeźroczysta bryła ograniczoną dwiema powierzchniami sferycznymi o jednakowych lub różnych promieniach krzywizny.
Główna oś optyczna?
rozpocznij naukę
oś przechodząca przez środek krzywizny powierzchni sferyczej
Od czego zależą właściwości optyczne soczewek?
rozpocznij naukę
Od kształtu geometrycznego (ich) oraz od wartości współczynnika załamania materiału.
Rodzaje soczewek:
rozpocznij naukę
a) płasko wypukła b) obustronnie wypukła c) obustronnie wklęsła d) płasko wklęsła e) wklęsło wypukła o grubych krawędziach f) wklęsło wypukła o cieńkich krawędziach
Dyspersja światła?
rozpocznij naukę
Prędkość fali świetlnej zależy od współczynnik załamania danego ośrodka oraz od częstotliwości drgań przechodzącej fali.
Aberracja układów optycznych?
rozpocznij naukę
Zjawiska zniekształcające obrazy przedmiotów i psujące ich ostrość.
Aberracja chromatyczna?
rozpocznij naukę
W wyniku aberracji chromatycznej promienie świetlne o różnej barwie dają obrazy o różnym powiekszeniu leżace w różnej odległości.
Abberacja sferyczna?
rozpocznij naukę
Zjawisko aberracji sferycznej polega na niejednakowym załamywaniu promieni świetlnych w różnych odległościach od głownej osi optycznej
Astygatyzm?
rozpocznij naukę
Astygmatyzm objawia się tym, że każdy punkt przedmiotu jest odwzorowany w postaci oddalonych od siebie dwóch kresek prostopadłych wzajemnie i prostopadłych do promienia świetlnego
Dystorsja
rozpocznij naukę
Dystorsja polega na tym, że linia prosta eżąca na przedmiocie odwzorowuje się jako linia krzywa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.