lesson 10 A1-A2

 0    33 fiszki    witajcie111
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
umyj naczynia
rozpocznij naukę
wash the dishes
wykonujący dziwne zajęcia
rozpocznij naukę
doing odd jobs
zbyt wiele niepowodzeń
rozpocznij naukę
too many failures
nasz specjalny korespondent
rozpocznij naukę
our special correspondent
osiedlić się w hrabstwie York
rozpocznij naukę
to settle in York
opowiadania dla dorosłych czytelników
rozpocznij naukę
short stories for adult readers
bardzo niedługo
rozpocznij naukę
very soon
wystawy sklepowe
rozpocznij naukę
shop windows
oglądanie wystaw sklepowych
rozpocznij naukę
window-shopping
występujący w komediach
rozpocznij naukę
acting in a comedy
przemycający narkotyki
rozpocznij naukę
smuggling drugs
szwajcarskie zegarki wyprodukowane w Hongkongu
rozpocznij naukę
Swiss watches made in Hong Kong
Przepraszać ją? Nie!
rozpocznij naukę
To apologize to her? No!
operować pacjenta
rozpocznij naukę
to operate on a patient
bardzo trudna sprawa
rozpocznij naukę
a very difficult case
mój wspólnik
rozpocznij naukę
my partner
zadzwoń do mnie jutro
rozpocznij naukę
Ring me up tomorrow
pojutrze
rozpocznij naukę
the day after tomorrow
eksperci rolni
rozpocznij naukę
agricultural experts
skomplikowany
rozpocznij naukę
sophisticated
zamówić książki pocztą
rozpocznij naukę
to order some books by post
zamawiane towarów
rozpocznij naukę
ordering goods
przeczytaj instrukcję
rozpocznij naukę
read the instruction
więcej czynności niż poprzednio
rozpocznij naukę
more operations than before
dolegliwości sercowe
rozpocznij naukę
heart trouble
w moim sercu
rozpocznij naukę
in my heart
bądź cierpliwy
rozpocznij naukę
be patient
czekając cierpliwie
rozpocznij naukę
waiting patiently
nie zgadzaj się
rozpocznij naukę
don't agree
przysparzać więcej pieniędzy
rozpocznij naukę
to bring more money
przed czy po
rozpocznij naukę
before or after
dlatego, tak więć
rozpocznij naukę
thus
przeciętny
rozpocznij naukę
average

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.