aga czasy teraźniejsze ćwiczenia

 0    68 fiszek    englishmasters
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ona pierze swoje jeasny w każdy weekend
rozpocznij naukę
she washes her jeans in every week
ten samochód kosztuje 20 dolarów
rozpocznij naukę
this car costs 20 $
my czasami oglądamy tv
rozpocznij naukę
we sometimes watch TV
mój wujek łowi ryby w morzu
rozpocznij naukę
my unckle fishes fish in sea
marta nie pomaga rodzicom
rozpocznij naukę
marta does not help her parents
on nie myje podłogi
rozpocznij naukę
he does not wash the floor
czy ty grasz na pianinie?
rozpocznij naukę
do you play the piano?
ona nie gra na gitarze
rozpocznij naukę
she does not play the guitar
ja nie jem mięsa
rozpocznij naukę
I don't eat meat
ja idę do szkoly w każdy ranek
rozpocznij naukę
I go to school in every morning
ja zazwyczaj wstaje o 8 rano
rozpocznij naukę
I usually wake up at 8 a.m.
ja zawsze pomagam moim przyjaciolom
rozpocznij naukę
I always help my friends
pies nigdy nie je bananów
rozpocznij naukę
The dog never eats a bananas
ania lubi czytanie ksiażek
rozpocznij naukę
ania likes reading a books
marta często pije herbatę
rozpocznij naukę
marta often drinks a tea
on chce z tobą rozmawiać
rozpocznij naukę
he want to talk to you
moja siostra lubi granie w tenisa bardzo
rozpocznij naukę
my sisters likes playing tennis very much
ja nie mówię po angielsku bardzo dobrze
rozpocznij naukę
I don't speak english very well
marysia nie lubi swojego brata
rozpocznij naukę
marysia does not like your brother
czy często pijesz mleko?
rozpocznij naukę
do you often drink milk?
czy rozumiesz trochę po angielsku?
rozpocznij naukę
do you understand english a little?
o której zazwyczaj wstajesz?
rozpocznij naukę
what time do you usually get up?
jak często jezdzisz do warszawy?
rozpocznij naukę
how often do you go to warsaw?
ja rzadko chodzę do kina
rozpocznij naukę
I seldom go to the cinema
nie myje często moich rak
rozpocznij naukę
I don't wash my hands very often
ja nigdy nie rozmawiam z moimi sąsiadami
rozpocznij naukę
I never talk to my neighbours
zawsze piję kawę rano
rozpocznij naukę
I always drink a coffee in the morning
często spaceruję z moim psem
rozpocznij naukę
I often walk my dog
zawsze oglądam tv wieczorem
rozpocznij naukę
I always watch tv in the evening
ja znam odpowiedź
rozpocznij naukę
I know the answer
ja nigdy nie chodzę do kosciola
rozpocznij naukę
I never go to church
moja mama piecze ciasta w każdy weekend
rozpocznij naukę
my mother bakes a cakes every week
marta wygląda dobrze
rozpocznij naukę
marta looks very well
zawsze im ufam
rozpocznij naukę
I always trust them
gdzie idziesz teraz?
rozpocznij naukę
where are you going now?
czy mówisz po polsku?
rozpocznij naukę
do you speak polish?
czy jesteś zmęczony?
rozpocznij naukę
are you tired?
ile masz pieniadzy?
rozpocznij naukę
how much money do you have?
czy lubisz mnie?
rozpocznij naukę
do you like me?
gdzie jest twój dom?
rozpocznij naukę
where is your home?
kiedy wyjeżdzasz?
rozpocznij naukę
when are you leaving?
dlaczego jesteś smutny?
rozpocznij naukę
why are you sad?
czy ona jest głodna?
rozpocznij naukę
is she hungry?
ile to kosztuje?
rozpocznij naukę
how much is it?
jesteś spozniony?
rozpocznij naukę
are you late?
co robisz teraz?
rozpocznij naukę
what are you doing now?
ciotka siedzi na sofie
rozpocznij naukę
the aunt is sitting on the sofa
pies biegnie za kotem
rozpocznij naukę
the dog is running after the cat
gdzie idziesz teraz?
rozpocznij naukę
where are you going?
tom goli się w łazience
rozpocznij naukę
tom is shaving in the bathroom
na co czekasz?
rozpocznij naukę
what are you waiting for?
kto stoi przy oknie?
rozpocznij naukę
who is standing at the window?
ja nie śpie w tym momencie
rozpocznij naukę
i am not sleeping at the moment
słuchasz mnie?
rozpocznij naukę
are you listening to me?
oszukujesz cały czas
rozpocznij naukę
you are cheating all the time
gdzie on stoi?
rozpocznij naukę
where is he standing?
nie pracuje teraz
rozpocznij naukę
i am not working now
kto śpiewa?
rozpocznij naukę
who is singing?
ja pale od 20 lat
rozpocznij naukę
I have smoked since 20 years
złamałem noge
rozpocznij naukę
I have broken a leg
nigdy nie byłam w paryzu
rozpocznij naukę
I never have been in paris
pracuje w intermarche przez 5 lat
rozpocznij naukę
I have worked in intermarche for 5 year
on nie pali papierosów przez 2 tygodnie
rozpocznij naukę
he has not smoked for two weeks
przeczytałem tą ksiażkę
rozpocznij naukę
I have read this book
jestem tutaj od 2 miesięcy
rozpocznij naukę
I have been here since 2 months
gdzie jesteś?
rozpocznij naukę
where are you?
co ty lubisz?
rozpocznij naukę
what do you like?
co lubi ania?
rozpocznij naukę
what does ania like?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.