Longman repetytorium maturalne poziom rozszerzony unit 10 Nauka i technika

5  2    167 fiszek    squarem
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

astronomer

czarna dziura
rozpocznij naukę
black hole

gwiazdozbiór
rozpocznij naukę
constellation

eclipse

zrównanie dnia z nocą
rozpocznij naukę
equinox

rozszerzać się
rozpocznij naukę
expand

galaxy

rok świetlny
rozpocznij naukę
light year

orbita obieg
rozpocznij naukę
orbit

obracać się wokół
rozpocznij naukę
orbit

czerwony olbrzym
rozpocznij naukę
red giant

obracać się wokół własnej osi
rozpocznij naukę
rotate

układ słoneczny
rozpocznij naukę
solar system

solstice

supernova

wszechświat
rozpocznij naukę
universe

jednostka odległości/czasu
rozpocznij naukę
unit of distance/time

biały karzeł
rozpocznij naukę
white dwarf

equator

szerokość geograficzna
rozpocznij naukę
latitude

długość geograficzna
rozpocznij naukę
longitude

meridian

północna/południowa półkula
rozpocznij naukę
northern/southern hemisphere

zwierzę mięsożerne
rozpocznij naukę
carnivore


kod genetyczny
rozpocznij naukę
genetic code

genetics

modyfikowany genetycznie
rozpocznij naukę
genetically modified

zwierzę roślinożerne
rozpocznij naukę
herbivore

organy wewnętrzne
rozpocznij naukę
internal organs

predator

rozmnażanie płciowe
rozpocznij naukę
sexual reproduction

species

structure of DNA


palnik bunsenowski
rozpocznij naukę
Bunsen burner

związek chemiczny
rozpocznij naukę
chemical compound

reakcja chemiczna
rozpocznij naukę
chemical reaction

chemist

chlorine


crystal

element

hydrochloric acis

hydrogen

sole mineralne
rozpocznij naukę
mineral salts

molecule

kwas azotowy
rozpocznij naukę
nitric acid

dwutlenek azotu
rozpocznij naukę
nitrogen dioxyde


układ okresowy
rozpocznij naukę
periodic table

precipitate

solution

test tube


dodawanie

działania arytmetyczne
rozpocznij naukę
arithmetic operation

współczynnik
rozpocznij naukę
coefficient

constant

układ współrzędnych
rozpocznij naukę
coordinate system

divide

division

equation

multiplication

tabliczka mnożenia
rozpocznij naukę
multiplitacion table

multiply

równanie kwadratowe
rozpocznij naukę
quadratic equation

subtract

subtraction

variable


przyciągać
rozpocznij naukę
attract

electron

cząstka elementarna
rozpocznij naukę
elementary particle

gravity


ładunek ujemny/dodatni
rozpocznij naukę
negative/positive charge

teoria kwantów
rozpocznij naukę
quantum theory

prędkośc światła
rozpocznij naukę
the speed of light

velocity

udostępnić coś komuś
rozpocznij naukę
allow sb acces to sth

archeologist

sekcja zwłok
rozpocznij naukę
autopsy

analizować wyniki badań
rozpocznij naukę
analyse findings

materiał dowodowy
rozpocznij naukę
body of evidence

historia choroby
rozpocznij naukę
case history

przeprowadzić experyment
rozpocznij naukę
carry out an experiment

współpracować z kimś nad projektem
rozpocznij naukę
collaborate with sb on a project

potwierdzić/sformułować hipotezę
rozpocznij naukę
confirm/formulate a hypothesis

grupa kontrolna
rozpocznij naukę
control group

zależność
rozpocznij naukę
correlation

demonstrate

prowadzić badania
rozpocznij naukę
do research

prowadzić wykopaliska
rozpocznij naukę
excavate

investigate

związek pomiędzy
rozpocznij naukę
link between

istotna praca naukowa
rozpocznij naukę
mojor study

mathematician

opublikować raport/badania
rozpocznij naukę
publisha a report/study

psychologist

physicist

dokumantacja
rozpocznij naukę
records

odrzucić pomysł
rozpocznij naukę
reject an idea

czynnik ryzyka
rozpocznij naukę
risk factor

przejściówka
rozpocznij naukę
adapter

sprzęt, oprzyrządowanie
rozpocznij naukę
apparatus

elektryczna maszynka do golenia
rozpocznij naukę
electric shaver

urządzenie elektryczne
rozpocznij naukę
electrical appliance/device

przedłużacz
rozpocznij naukę
extension lead

zbiornik na paliwo
rozpocznij naukę
gas tank

hairdryer

light bulb


socket

vehicle

prąd zmienny
rozpocznij naukę
alternating current

proch strzelniczy
rozpocznij naukę
gunpowder

silnik spalinowy
rozpocznij naukę
interial combustion engine

silnik odrzutowy
rozpocznij naukę
jet engine


microchip

prasa drukarska
rozpocznij naukę
printing press

maszyna parowa
rozpocznij naukę
steam engine


pogarszanie się uemiejętności czytania i pisania
rozpocznij naukę
decline in literacy skills

gapić się na ekran
rozpocznij naukę
gape at the screen

in excess

in moderation

oszustwo internetowe
rozpocznij naukę
Internet scam

agresja fizyczna i słowna
rozpocznij naukę
physical and verbal aggression

cierpieć na bezsenność
rozpocznij naukę
suffer from insomnia

ludzie uzależnieni od telewizji
rozpocznij naukę
TV addicts

zdobywać wiedzę
rozpocznij naukę
acquire knowledge

przyswajać sobie dane
rozpocznij naukę
assimilate data

poprawiać szybkość reakcji
rozpocznij naukę
enhance reaction speed

wolny przepływ informacji
rozpocznij naukę
free flow of information

angażować uwagę użytkownika
rozpocznij naukę
involve the user

zajmować się kilkoma zadaniami równocześnie
rozpocznij naukę
multi-task

oferować rozmaite możliwości
rozpocznij naukę
provide diverse opportunities

spowolnić proces starzenia się mózgu
rozpocznij naukę
slow down the ageing of the brain

świadomość przestrzenna
rozpocznij naukę
spatial awareness

stymulować, pobudzać
rozpocznij naukę
stimulate

szerokopasmowe łącze internetowe
rozpocznij naukę
broadband

przeglądarka internetowa
rozpocznij naukę
browser

nagrywać dane na płytę CD
rozpocznij naukę
burn data to a CD

data base

desktop

ściągać z internetu
rozpocznij naukę
download

przeciągać ikonkę
rozpocznij naukę
drag the icon

rozwijane menu
rozpocznij naukę
drop-down menu

rozszerzenie pliku
rozpocznij naukę
file extension

zapora sieciowa
rozpocznij naukę
firewall

zawiesić się
rozpocznij naukę
freeze up

protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych
rozpocznij naukę
hypertext transfer protocol

dostęp do internetu
rozpocznij naukę
Internet access

skrzynka odbiorcza
rozpocznij naukę
inbox

sieć lokalne
rozpocznij naukę
local area network

wyświetlacz ciekłłokrystaliczny
rozpocznij naukę
liquid crystal display

połączyć się z internetem
rozpocznij naukę
log on to the internet

karta pamięci
rozpocznij naukę
memory stick

urządzenie peryferyjne
rozpocznij naukę
peripherals

pamięć RAM
rozpocznij naukę
Random Acces Memory

uruchomić ponownie komputer
rozpocznij naukę
reboot

rozdzielczość ekrany
rozpocznij naukę
screen resolution

scroll up/down

przestać reagować na komendy użytkownika
rozpocznij naukę
stop responding

przesyłać dane z komputer
rozpocznij naukę
upload


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.