b2 wordlist - państwo i społeczeństwo

 0    144 fiszki    agffa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zatwierdzic budzet
rozpocznij naukę
approve a budget

projekt ustawy
rozpocznij naukę
bill

rozwiązanie parlamentu
rozpocznij naukę
dissolution of the parliament

prawicowy/lewicowy
rozpocznij naukę
left/right wing

ustawodawczy
rozpocznij naukę
legislative

Zgromadzenie Narodowe
rozpocznij naukę
National Assembly

uchwalic ustawę
rozpocznij naukę
pass a law

przyjąc ustawę
rozpocznij naukę
adopt a law

radny miasta
rozpocznij naukę
town councillor

rządzic krajem
rozpocznij naukę
administer the country

executive

wdrażac ustawy
rozpocznij naukę
implement legislation

mayor

Prime Minister

The Cabinet

rada miejska
rozpocznij naukę
town council

sąd apelacyjny
rozpocznij naukę
court of apeal

stosowac prawo
rozpocznij naukę
apply the law

judiciary

ława przysięgłych
rozpocznij naukę
jury

rozstrzygac spory
rozpocznij naukę
resolve disputes

Sąd Najwyższy
rozpocznij naukę
Supreme Court

zeznawac przeciwko sobie
rozpocznij naukę
be a witness against yourself

byc sadzonym przez rownych sobie
rozpocznij naukę
be judged by your peers

ciężar dowodu
rozpocznij naukę
burden of proof

censorship

swobody oywatelskie
rozpocznij naukę
civil liberties

counsel

deliver a verdict

właściwa procedura prawna
rozpocznij naukę
due process of law

wolność zgromadzeń
rozpocznij naukę
freedom of assembly

wolnośc zrzeszania się
rozpocznij naukę
freedom of association

woln sumienia
rozpocznij naukę
f. of conscience

f. of speech

uznac kogos za niewinnego
rozpocznij naukę
presume sb innocent

dązenie do szczęścia
rozpocznij naukę
pursuit of happiness

uzasadnione wątpliwości
rozpocznij naukę
reasonable doubt

praworządnośc
rozpocznij naukę
the rule of law

niezbywalne prawa
rozpocznij naukę
unalienable rights

zacięta walka
rozpocznij naukę
closely fought contest

dojśc do władzy
rozpocznij naukę
come to power

skandal korupcyjny
rozpocznij naukę
corruption scandal

wybory powszechne
rozpocznij naukę
general election

polityka wewn
rozpocznij naukę
internal politics

przytłaczające zwycięstwo
rozpocznij naukę
landslide election victory

lider partii rządzącej
rozpocznij naukę
leader of governing party

utrata zaufania opinii publicznej
rozpocznij naukę
loss of public confidence in Parliament

rządzące partie
rozpocznij naukę
major parties

badanie opinii publ
rozpocznij naukę
opinion poll

lider opozycji
rozpocznij naukę
opposition leader

złożyc rezygnacje
rozpocznij naukę
resign

nadchodzące wybory
rozpocznij naukę
the forthcoming elections

przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
venture


domestic trade

economic

economic recession

economical

economics

economist

economise

przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneur

ekspenditure

foregin trade

założyc bank
rozpocznij naukę
found a bank

finansowanie
rozpocznij naukę
funding

gross domestic product

income


kupiec, handlowiec
rozpocznij naukę
merchant


właściciel
rozpocznij naukę
proprietor

zdobyc śr. finansowe
rozpocznij naukę
raise funds

settler


trader

kryzys ogólnoświatowy
rozpocznij naukę
worldwide crisis

Światowa Org handlu
rozpocznij naukę
World Trade Organisation

prawosławny
rozpocznij naukę
Orthodox

reinkarnacja
rozpocznij naukę
a cycle of rebirth

Buddhist

Gospel

hebrew


muzulmański
rozpocznij naukę
muslim

pilgrimage

temple

synagogue


abolish

kara śmierci
rozpocznij naukę
capital punishment

proces karny
rozpocznij naukę
criminal trial

uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
rozpocznij naukę
eligible for parole


imprison

prawo obowiązujące w kraju
rozpocznij naukę
the law of the land

zgodny z prawem
rozpocznij naukę
lawful

łagodny wyrok
rozpocznij naukę
lenient sentence

life imprisonment

outlaw

prosecution

poczucie niesprawiedliwości
rozpocznij naukę
sense of injustice

napad z bronią w ręku
rozpocznij naukę
armed robbery

arson

attempt

blackmail

włamac się
rozpocznij naukę
break into

bribe

łapownictwo
rozpocznij naukę
bribery

burglary

popełnic przestępstwo
rozpocznij naukę
commit a crime

zażądac okupu
rozpocznij naukę
demand ransom

extort

hijacking

hostage

nieumyślne spowodowanie śmierci
rozpocznij naukę
manslaughter

napaśc uliczna
rozpocznij naukę
mugging

ujawniac poufne info
rozpocznij naukę
reveal confidential information

riots

obrabowac, grożąc pistoletem
rozpocznij naukę
rob at gunpoint

podpalic cos
rozpocznij naukę
set fire to sth

nieletni przestępca
rozpocznij naukę
teenage delinquent

thief

treason

posiadanie broni bez zezwolenia
rozpocznij naukę
unauthorised possession of firearms

oskarżyc kogos
rozpocznij naukę
charge sb of with sth

odebrac prawko
rozpocznij naukę
disqualify from driving

skazac na... za...
rozpocznij naukę
sentence to... for...

pomoc humanitarna
rozpocznij naukę
aid

położyc kres przemocy
rozpocznij naukę
bring an end to violence

zawieszenie broni
rozpocznij naukę
ceasefire

kraje rozwijające się
rozpocznij naukę
developing countries

niepodległośc
rozpocznij naukę
independence

usprawied uzycie sily
rozpocznij naukę
justified use of force

rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie
rozpocznij naukę
Middle East peace talks

nakreślic plan
rozpocznij naukę
outline a plan

traktat pokojowy
rozpocznij naukę
treaty

osiągnąc trwałe porozumienie
rozpocznij naukę
reach a long-lasting agreement

broń masowego rażenia
rozpocznij naukę
weapons of mass destruction

dyskryminowac kogoś
rozpocznij naukę
discriminate against sb


dyskrymiancja
rozpocznij naukę
discrimination

homelessness

nierówności społeczne
rozpocznij naukę
social inequality


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.