CLIL: Speaking of Literature (9) Presentation

 0    17 fiszek    piotrszymczak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Przy tym wszystkim uważam jednak, że X
rozpocznij naukę
Having said all that, I think that X
Zanim powiem, o co mi chodzi, chcę krótko nakreślić tło.
rozpocznij naukę
Before I make my argument I’d like to briefly lay out the background.
Zanim zacznę, chciałabym opowiedzieć o pewnym zdarzeniu...
rozpocznij naukę
Before I begin, I'd like to share a story with you.
W prezentacji chciałabym się przede wszystkim skupić na...
rozpocznij naukę
In my presentation I'd like to focus primarily on...
Może krótko powiem, o czym będę mówić w prezentacji, żeby było łatwiej słuchać.
rozpocznij naukę
Let me briefly outline the structure of my presentation to make it easier for you to follow.
Teraz przejdźmy do kolejnego punktu/aspektu, którym jest...
rozpocznij naukę
Now let me move on to the next item/aspect, which is...
Na koniec, może podsumuję w kilku słowach...
rozpocznij naukę
To wrap up, let me summarize / let me give you my verdict in a nutshell...
Dziękuję, to tyle, mam nadzieję, że się wam podobało.
rozpocznij naukę
That's all from me, thanks for listening, I hope you enjoyed it.
Dzisiaj chcę mówić o trzech aspektach książki, tj. stylu prozatorskim, postaciach i autorze.
rozpocznij naukę
Today, I want to discuss three aspects of the book, i.e. the writing, the characters and the author.
książka została dobrze odebrana przez krytyków i odniosła duży sukces komercyjny
rozpocznij naukę
the book has met with critical acclaim and was a great commercial success
ta książka to niesamowite osiągnięcie
rozpocznij naukę
this book is a fanastic achievement
Książka nie poruszyła mnie za bardzo / nie polubiłam tej książki
rozpocznij naukę
I didn't respond to the book / I didn't warm to the book
w sumie wszystko to składa się na bardzo przyjemną lekturę
rozpocznij naukę
all those things add up to a very satisfying read
Chciałam przedstawić krótkie omówienie fabuły i postaci.
rozpocznij naukę
I'd like to give you an overview of the story and characters.
Ograniczę się do omówienia...
rozpocznij naukę
I will limit myself here to discussing just...
... zasługuje na uważne przyjrzenie.
rozpocznij naukę
... deserves special examination / a close look
jest to bardzo znana pisarka / autorka jest mało znaną pisarką z...
rozpocznij naukę
the author is a household name / the author is a little-known writer from

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.