Reading - DUNIN - Świda 5, 6

 0    54 fiszki    mplion
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

odbywać podróż
rozpocznij naukę
to tour a country / continent

objazd / podróż po kraju
rozpocznij naukę
a tour of a country

pobudzać handel, zwiększać wymianę handlową
rozpocznij naukę
to boost trade with

poprawiać więzi / stosunki / kontakty gospodarcze
rozpocznij naukę
to improve economic ties / relations with

zniszczyć więzi, kontakty, stosunki z
rozpocznij naukę
to damage ties / relations with

problemy związane z
rozpocznij naukę
problems over

on the border

wysoki rangą urzędnik
rozpocznij naukę
senior official

handel zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign trade

podpisać porozumienie gospodarcze dotyczące czegoś
rozpocznij naukę
to sign an economic accord on sth

wzajemna ochrona inwestycji
rozpocznij naukę
mutual protection of investment

unikanie podwójnego opodatkowania
rozpocznij naukę
avoidance of double taxation

rozmowy dotyczące
rozpocznij naukę
talks on

negocjować kontrakt gospodarczy
rozpocznij naukę
to negotiate an economic contract

współpraca w dziedzinie/zakresie
rozpocznij naukę
cooperation in

budownictwo okrętowe
rozpocznij naukę
shipbuilding

zakup czegoś
rozpocznij naukę
the purchase of sth

sulphur

karma dla zwierząt
rozpocznij naukę
animal feed

ruda żelaza
rozpocznij naukę
iron ore

osiągnąć szczytowy poziom
rozpocznij naukę
to reach a peak of

zmniejszać się, obniżać
rozpocznij naukę
to decrease

dług wynoszący 3 mln
rozpocznij naukę
3 mln debt

nie zapłacić długu
rozpocznij naukę
to default of paying a debt

interesy rozwijają się
rozpocznij naukę
business expands

osiągnąć porozumienie odnośnie czegoś
rozpocznij naukę
to reach agreement on sth

zmiana terminu spłaty długu
rozpocznij naukę
debt rescheduling

przywrócić stosunki, kontakty, więzi z
rozpocznij naukę
to restore relations / ties with

zerwać stosunki, kontakty, więzi z
rozpocznij naukę
to break off relations / ties with

zagarnąć władzę
rozpocznij naukę
to seize power

wymiana handlowa
rozpocznij naukę
trade with

amount to

podczas gdy, natomiast
rozpocznij naukę
while

wynosić ogółem
rozpocznij naukę
to total

as sth is

i spędzi po jednym dniu w... i w...
rozpocznij naukę
and will spend a day each in... and...

avoidance

założyć, utwożyć
rozpocznij naukę
to set up

traktat / porozumienie / układ przewiduje
rozpocznij naukę
a treaty / agreement provides for

ugoda gospodarcza
rozpocznij naukę
economic accord

ujednolicić taryfy celne
rozpocznij naukę
to standardize tariffs

procedura stosowana w handlu
rozpocznij naukę
trade procedures

wysłannik, poseł
rozpocznij naukę
envoy

to initial

punkt np. traktatu
rozpocznij naukę
clause


sygnitariusz
rozpocznij naukę
signatory

ratification

ratyfikować
rozpocznij naukę
to ratify

wprowadzać w życie, realizacja, wprowadzenie
rozpocznij naukę
implementation

realizować coś, wprowadzić w życie, wdrożyć
rozpocznij naukę
to implement sth

jeszcze raz zapewnić
rozpocznij naukę
to reaffirm

wiara w coś
rozpocznij naukę
belief in sth

wielostronny
rozpocznij naukę
multilateral


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.