Reading - DUNIN - Świda 4

 0    34 fiszki    mplion
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
oczekiwanie, nadzieja na
rozpocznij naukę
expectations for sth
prasa szeroko komentuje
rozpocznij naukę
the press gives a wide coverage to
rozmowy na szczycie
rozpocznij naukę
summit talks
oznaczają początek czegoś
rozpocznij naukę
to mark the beginning of sth
poprawić swój wizerunek
rozpocznij naukę
to improve the image of
najpierw... potem... i dalej... w końcu
rozpocznij naukę
first... then... and further... finally
odnośnie do czegoś
rozpocznij naukę
with regard to
zaawansowana technologia
rozpocznij naukę
high-tech
wspólne przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
joint project
wystosować ostrzeżenie
rozpocznij naukę
to issue a warning
zastosować się do czegoś
rozpocznij naukę
to comply with sth
Układ o nierozprzestrzenianiu broni atomowej
rozpocznij naukę
the Nuclear Non-Proliferation Treaty
inspekcja tereny, miejsca
rozpocznij naukę
site inspection
na bankiecie wydanym na jego cześć
rozpocznij naukę
at a banquet given in his honour
przekazać coś
rozpocznij naukę
to hand sth over
zrobił to jako pierwczy
rozpocznij naukę
sb is the first to do sth
wyjechać do
rozpocznij naukę
leave for
wydać przyjęcie
rozpocznij naukę
to host a reception
być zaszczyconym
rozpocznij naukę
to be honoured
przełomowe wydarzenie
rozpocznij naukę
landmark development
prynieść komuś korzyść
rozpocznij naukę
to benefit sb
dziedzictwo narodowe
rozpocznij naukę
national heritage
wysoko sobie cenić
rozpocznij naukę
to appreciate
pomyślność
rozpocznij naukę
well-being
poprosić
rozpocznij naukę
to request
w czyimś imieniu
rozpocznij naukę
on behalf of
skierować
rozpocznij naukę
to address
przyjąć kogoś gościnnie / ciepło
rozpocznij naukę
to give a hospitable / warm reception to sb
znak, oznaka, dowód
rozpocznij naukę
evidence
gościnny
rozpocznij naukę
hospitable
wystawny, wspaniały
rozpocznij naukę
sumptuous
przyjacielski, przyjazny
rozpocznij naukę
amicable
podzielać czyjś pogląd
rozpocznij naukę
to share sb's view
wysiłek
rozpocznij naukę
endeavour

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.