Początki demokracji szlacheckiej

5  1    25 fiszek    Historia1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Przekształcenie rycerstwa w szlachtę w XV - XVI w.
rozpocznij naukę
U schyłku średniowiecza wzrosła rola polskiego rycerstwa, które miały decydujący wpływ na władzę. Dzięki kolejnym otrzymywanym prawom warstwa ta przekształciła się w szlachtę.
Co to jest przywilej?
rozpocznij naukę
Przywilej to korzystne prawo nadawane szlachcie przez króla.
Podział szlachty i krótki opis
rozpocznij naukę
1) Magnaci(najbogatsi) 2)Szlachta średnia(najliczniejsza, właściciele co najmniej 1 wsi) 3)Szlachta zagrodowa(najczęściej właściciele części wsi) 4)Gołota(biedni, pracowali na roli)
Co to jest demokracja szlachecka?
rozpocznij naukę
Demokracja szlachecka to forma rządów w Polsce od XVI do XVIII wieku, polegała na tym, że najważniejsze decyzje podejmowała tylko szlachta, głosując większością głosów. Taką dominującą pozycję dały jej przywileje.
Co to jest sejm walny?
rozpocznij naukę
Sejm walny (ogólnokrajowy) był najważniejszą instytucją demokracji szlacheckiej, wspólne zjazdy króla, senatu oraz przedstawicieli sejmików.
Miejsca spotkań sejmu walnego, ich częstotliwość, pierwszy sejm walny (rok, król)
rozpocznij naukę
Sejm zbierał się co 2 lata na 6 tygodni, raz z Warszawie, a raz w Grodnie. Pierwszy sejm walny - 1493r. za króla Jana I Olbrachta.
Podział sejmu walnego.
rozpocznij naukę
1) król 2) senat 3) izba poselska (szlachta) - tworzyły ją sejmiki ziemskie
Wyjaśnij: marszałek.
rozpocznij naukę
Marszałek prowadził obrady w izbie poselskiej.
Wyjaśnij: liberum veto.
rozpocznij naukę
Nie zgadzam się, zrywało obrady sejmu.
Wyjaśnij: konstytucje sejmowe.
rozpocznij naukę
Uchwalone przez posłów prawa.
Wyjaśnij: kanclerz.
rozpocznij naukę
Był odpowiedzialny za politykę wewnętrzną i zagraniczną.
Wyjaśnij: podskarbi.
rozpocznij naukę
Zajmował się finansami.
Wyjaśnij: hetman.
rozpocznij naukę
Zajmował się sprawami wojskowymi (dowodził wojskami).
Wyjaśnij: instrukcje sejmikowe.
rozpocznij naukę
Wytyczne, jak ma głosować poseł.
Wyjaśnij: królewszczyzna.
rozpocznij naukę
Ziemia należąca do króla.
Wyjaśnij: wojsko kwarciane.
rozpocznij naukę
Wojsko utrzymywane z pieniędzy uzyskanych z 1/4 królewszczyzn.
I przywilej szlachecki (nazwa, rok, król, treść).
rozpocznij naukę
Przywilej koszycki, 1374, Ludwik Węgierski. Zwolnienie szlachty z większości podatków.
II przywilej szlachecki.
rozpocznij naukę
Przywilej czerwiński, 1422, Władysław II Jagiełło. Zrzeczenie się przez władcę prawa do zajęcia majątku szlachcica bez wyroku niezależnego sądu.
III przywilej szlachecki.
rozpocznij naukę
Przywilej warcki, 1423, Władysław II Jagiełło. Ograniczenie prawa chłopów do opuszczania wsi.
IV przywilej szlachecki.
rozpocznij naukę
Przywilej jedlnieńsko - krakowski, 1430,1433, Władysław II Jagiełło. Zagwarantowanie, że król nie uwięzi żadnego szlachcica bez wyroku sądowego.
V przywilej szlachecki.
rozpocznij naukę
Przywilej cerekwicko - nieszawski, 1454, Kazimierz IV Jagiellończyk. Niezwoływanie pospolitego ruszenia bez zgody sejmików.
VI przywilej szlachecki.
rozpocznij naukę
Przywilej piotrkowski, 1496, Jan I Olbracht. Ograniczenie praw mieszczan.
VII przywilej szlachecki.
rozpocznij naukę
Nihil novi, 1505, Aleksander Jagiellończyk. Zagwarantowanie, że żadna nowa ustawa państwowa nie będzie uchwalona bez zgody szlachty.
Wyjaśnij: parlamentaryzm.
rozpocznij naukę
System rządów, w którym uchwaleniem prawa zajmują się przedstawiciele społeczeństwa.
Wyjaśnij: ruch egzekucyjny.
rozpocznij naukę
Ruch, który powstał, aby ograniczyć wpływy magnatów i zapewnić równość wśród szlachty.

Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka to forma rządów w Polsce od XVI do XVIII wieku, która polegała na tym, że najważniejsze decyzje w państwie, głosując większością głosów, podejmowała szlachta. Szlachta polska wykształciła się z wpływowego w XV wieku rycerstwa. Władzę zapewniały szlachcie przywileje szlacheckie, które między innymi zwalniały szlachtę z większości podatków, ograniczały prawa chłopów do opuszczania wsi oraz prawa mieszczan, a także gwarantowały bezpieczeństwo szlachcicom. Szlachta polska uzyskiwała przywileje jedynie poprzez nadawanie owych korzyści przez króla.

Nauka z Fiszkoteką

Chcesz wiedzieć, czym był sejm walny, liberum veto czy królewszczyzna? A może chcesz dowiedzieć się, kim był w demokracji szlacheckiej hetman, podskarbi czy marszałek? Odpowiedzi na Twoje pytania ma Fiszkoteka! Portal ten to prawdziwe źródło wiedzy historycznej, dzięki któremu początki demokracji szlacheckiej nie będą już sprawiały żadnych problemów. Polecamy również inne historyczne tematy: Przywileje szlacheckie, Artykuły Henrykowskie, Sejm Niemy oraz wiele wiele innych.

Metody Fiszkoteki

Chcesz szybko i skutecznie nauczyć się historii? Poznać daty, wydarzenia, terminy historyczne? Nie musisz już ślęczeć nad podręcznikami czy przeszukiwać Internet. Cała wiedza historyczna dostępna jest od ręki na Fiszkotece. Ma ona formę interaktywnych fiszek, które można przeglądać o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy urządzenie elektroniczne (laptop, smartfon) podłączone do sieci. Historia nie jest przedmiotem łatwym do opanowania, jednak dziś każdy może nauczyć się historii lub poszerzyć swoją wiedzę dzięki fiszkom. Wystarczy odwiedzić Fiszkotekę! Fiszki interaktywne to doskonała pomoc dydaktyczna, by poznać historię, a w tym początki demokracji szlacheckiej.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.