aga czas przeszly cwiczenia

 0    60 fiszek    englishmasters
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ja nie napisałem tego listu
rozpocznij naukę
I did not write this letter
kto pił wczoraj?
rozpocznij naukę
Who did drink yesterday?
czy oni byli wczoraj w kinie?
rozpocznij naukę
Did they go to the cinema yesterday?
jak się ona czuła wczoraj?
rozpocznij naukę
how did she feel yesterday?
czy ty o tym naprawdę myślałes?
rozpocznij naukę
did you really think about it?
dlaczego wybrałes to miejsce?
rozpocznij naukę
why did you choose this place?
co robiłes w niedziele?
rozpocznij naukę
what did you do on sunday?
czy kupiłaś cos ładnego w warszawie?
rozpocznij naukę
did you buy something nice in warsaw?
dzieci nie jadły zupy
rozpocznij naukę
the children didn't eat the soup
jak dużo zapłaciłeś za tą sukienkę?
rozpocznij naukę
how much did you pay for this dress?
gdzie dostałeś takie piękne róże?
rozpocznij naukę
where did you get such beautiful roses?
on nie powiedział nic
rozpocznij naukę
he didn't say anything
czy ona zdała egzamin?
rozpocznij naukę
did she pass the exam?
gdzie ją spotkałeś?
rozpocznij naukę
where did you meet her?
my wysłaliśmy paczkę 2 tygodnie temu
rozpocznij naukę
we received the parcel 2 week ago
ja odpowiedziałem na list 1 tydzień temu
rozpocznij naukę
I answered this letter 1 week ago
on spa; w niedziele
rozpocznij naukę
he slept on sunday
gdzie byłeś?
rozpocznij naukę
where were you?
ja szedłem do szkoły
rozpocznij naukę
I went to school
ja sprzatałam dom
rozpocznij naukę
I was cleaning home
ja nie sprzatałam domu
rozpocznij naukę
I was not cleaning home
on namalował obraz
rozpocznij naukę
he painted a picture
kto tańczył z tobą?
rozpocznij naukę
who was dancing with you?
ja pracowałam przez 10 lat
rozpocznij naukę
I had worked for 10 years
ja nigdy nie paliłam
rozpocznij naukę
I never had smoked
co sie stalo?
rozpocznij naukę
what happend?
kto posprzątał ten pokoj?
rozpocznij naukę
who did clean room?
kto otworzył okno?
rozpocznij naukę
who did open the window?
czy ona była głodna?
rozpocznij naukę
was she hungry?
dlaczego byłeś smutny?
rozpocznij naukę
why were you sad?
czy widziałeś to?
rozpocznij naukę
did you see it?
czy rozmawiałeś z martą wczoraj?
rozpocznij naukę
did you speak with Marta yesterday?
kto ci powiedział?
rozpocznij naukę
who told you?
ja nie byłam w paryżu
rozpocznij naukę
i was not in paris
ja nie pracowałam w ogrodzie
rozpocznij naukę
i was not working in garden
my słuchaliśmy muzyki w radio wczoraj
rozpocznij naukę
we were listening to music in the radio yesterday
dzwonek zadzwonił
rozpocznij naukę
the bell rang
spiker powiedział bardzo dobrze
rozpocznij naukę
The speaker spoke very well
my wstaliśmy za późno
rozpocznij naukę
we got up too late
dziecko przebiegło ulice
rozpocznij naukę
the child ran across the street
naczyciel przyszedł o 8 am
rozpocznij naukę
the teacher came at 8 a.m.
kot wypił całe mleko
rozpocznij naukę
the cat drank all the milk
ona sprzedała stare mieszkanie
rozpocznij naukę
she sold old flat
ja zjadłam banana
rozpocznij naukę
i ate a banana
marta kupiła piękne kwiaty wczoraj
rozpocznij naukę
marta bought beutiful flowers yesterday
ja nie chciałam go spotkać
rozpocznij naukę
i did not meet him
ona usiadła i wzieła filiżankę herbaty
rozpocznij naukę
she sat down and took a cap of tea
on wziął gazetę i pobiegł
rozpocznij naukę
he toke a newspaper and ran
ona pożyczyła ode mnie 1000 dolarów i nigdy nie oddała
rozpocznij naukę
she borrowed 1000 $ from me and never gave it back
on nie pomógł zrobić mi pracy domowej
rozpocznij naukę
he did not help me to do this homework
jak go nazwaliście?
rozpocznij naukę
how did you call him?
czy zrozumiałeś coś z tego przemówienia?
rozpocznij naukę
did you understand anything from this speech?
spotkałem 3 piekne dziewczyny 1 miesiąc temu
rozpocznij naukę
I met 3 beautiful girls 1 month ago
wczoraj znalazłem 100 dolarów na ulicy
rozpocznij naukę
yesterday I found 100 $ in the street
co marta gotowała?
rozpocznij naukę
what was marta cooking?
o czym śniłes?
rozpocznij naukę
what were you dreaming about?
ja nie rozmawiałam z nią
rozpocznij naukę
i was not talking with her
kto otwierał wino?
rozpocznij naukę
who was opening the wine?
jak długo ty spałeś?
rozpocznij naukę
how long were you sleeping?
oni nie pili kawy
rozpocznij naukę
they were not drinking a coffee

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.