uep, roboczo

 0    215 fiszek    wiadernapatrycja
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Short term business
rozpocznij naukę
krótkoterminowy biznes
Borrower
rozpocznij naukę
pożyczkobiorca
Lender
rozpocznij naukę
pożyczkodawca
Long term relationships
rozpocznij naukę
długotrwałe relacje
Somewhat
rozpocznij naukę
nieco
Extent
rozpocznij naukę
zasięg
Breadth
rozpocznij naukę
zakres/rozpiętość
Range of investment choice
rozpocznij naukę
zakres inwestycji
Almost
rozpocznij naukę
prawie
Spoilt
rozpocznij naukę
zepsuć
Ability
rozpocznij naukę
zdolność
Whole attitude
rozpocznij naukę
cała postawa
Quite
rozpocznij naukę
całkiem
The speed of in
rozpocznij naukę
prędkość w
Making investing decisions
rozpocznij naukę
podemowanie decyzji inwestycyjnych
Incredible compared
rozpocznij naukę
niesamowite porównanie
Syndicate
rozpocznij naukę
syndykat
Inclined
rozpocznij naukę
skłonny
Loan
rozpocznij naukę
pożyczka
Tradable features
rozpocznij naukę
zbyteczne cechy
Churn of share
rozpocznij naukę
rezygnacji z akcji
Trade off
rozpocznij naukę
kompromis
Rare
rozpocznij naukę
rzadko
Majority
rozpocznij naukę
większość
Portion
rozpocznij naukę
część
Alongside
rozpocznij naukę
wzdłuż
Friend
rozpocznij naukę
przyjaciel
Collegue
rozpocznij naukę
kolega
Loan shark
rozpocznij naukę
lichwa, lichwiarz
Member of your friend
rozpocznij naukę
członek rodziny
Pawnbroker
rozpocznij naukę
właściciel lombardu, pożyczający pod zastaw
Credit-card company
rozpocznij naukę
firma karty kredytowej
Eggs
rozpocznij naukę
komórka
Basket
rozpocznij naukę
kosz
Speculate
rozpocznij naukę
spekulować, grać na giełdzie
Accumulate
rozpocznij naukę
gromadzić
Throw
rozpocznij naukę
rzucać, posyłać
Tout of debt
rozpocznij naukę
wyjść z długów
Out of danger
rozpocznij naukę
poza niebezpieczeństwem
Piper
rozpocznij naukę
dudziarz
Tune
rozpocznij naukę
kalibrować
Beggar
rozpocznij naukę
żebrak
Chooser
rozpocznij naukę
selekcjoner
Equity
rozpocznij naukę
kapitał
Major
rozpocznij naukę
poważny, specjalista
Possession
rozpocznij naukę
własność, posiadanie
Fee
rozpocznij naukę
opłata
Charge
rozpocznij naukę
obciążyć, opłata, policzyć
Interest
rozpocznij naukę
procent
Debt
rozpocznij naukę
dług
Face
rozpocznij naukę
stanąć w obliczu
Warranty
rozpocznij naukę
gwarancja
Overpayment
rozpocznij naukę
nadpłata
Indemnity
rozpocznij naukę
zabezpieczenie, odszkodowanie
Investment
rozpocznij naukę
inwestycja
Interest rate
rozpocznij naukę
stopa procentowa
Get into debt
rozpocznij naukę
zadłużać się
Administration
rozpocznij naukę
administracja, zarządzanie
Share issue
rozpocznij naukę
emisja akcji
Rather
rozpocznij naukę
raczej
Take out
rozpocznij naukę
wchodzić z, wykupić
Loan
rozpocznij naukę
pożyczka, pożyczać
Stock
rozpocznij naukę
akcje
Amount due
rozpocznij naukę
należność pieniężna
Principal
rozpocznij naukę
główny, dyrektor, kwota zadłużenia
Subsidy
rozpocznij naukę
dotacja
Type of loan
rozpocznij naukę
rodzaj pożyczki
Purchase of property
rozpocznij naukę
nabyć nieruchomość
Overdraft debet
rozpocznij naukę
debet
Mortgage
rozpocznij naukę
hipoteka, zastawiać
Default
rozpocznij naukę
nieuregulowanie płatności
Mean
rozpocznij naukę
środek, oznaczać
Miss
rozpocznij naukę
nie trafiać
Budget
rozpocznij naukę
budżet
Collateral
rozpocznij naukę
zabezpieczenie
Start-up
rozpocznij naukę
wczesny etap
Working capital
rozpocznij naukę
kapitał obrotowy
Being
rozpocznij naukę
istota
Be in credit
rozpocznij naukę
być na plusie
Grant
rozpocznij naukę
spełniać, przyznawać
Downpayment
rozpocznij naukę
wpłata, depozyt
Amount
rozpocznij naukę
ilość, odnosić się
Repaid
rozpocznij naukę
spłacony
Owe
rozpocznij naukę
być dłużnym
Creditor
rozpocznij naukę
kredytor
Debtor
rozpocznij naukę
dłużnik
Payment
rozpocznij naukę
płatność
Profit
rozpocznij naukę
zysk, dochód
Part of
rozpocznij naukę
część
Shareholder
rozpocznij naukę
akcjonariusz, udziałowiec
Liability
rozpocznij naukę
odpowiedzialność
Total amounts of money
rozpocznij naukę
całkowita ilość pieniędzy
Overdraft
rozpocznij naukę
w rachunku bieżącym
Amount of
rozpocznij naukę
ilość
Go into
rozpocznij naukę
wchodzić do, wyszczególniać
Liquidation
rozpocznij naukę
kilwidacja
Operating
rozpocznij naukę
obsługiwanie, operujący
Difficulty
rozpocznij naukę
trudność
Deposit
rozpocznij naukę
depozyt
Security for
rozpocznij naukę
zabezpieczene
Form of assets
rozpocznij naukę
forma aktywów
Unpaid
rozpocznij naukę
nieodpłatny, dobrowolny
Leasing machinery
rozpocznij naukę
wynajem maszynerii
Vehicle
rozpocznij naukę
pojazd, środek, narzędzie
Financial
rozpocznij naukę
finansowy
Sense
rozpocznij naukę
zmysł, wyczucie
Control
rozpocznij naukę
władza
Declare
rozpocznij naukę
ogłaszać, zmuszać
Useful
rozpocznij naukę
użyteczny, pożyteczny
Tool
rozpocznij naukę
narzędzie
Supplier
rozpocznij naukę
dostawca
Practice
rozpocznij naukę
ćwiczyć
Term
rozpocznij naukę
termin, zasady
Maximize
rozpocznij naukę
zwiększać
Mention
rozpocznij naukę
wspominać
Advantage
rozpocznij naukę
zaleta, przewaga
Private markets
rozpocznij naukę
rynki prywatne
Public markets
rozpocznij naukę
rynki publiczne
Borrowing money
rozpocznij naukę
pożyczający pieniądze
Business angels
rozpocznij naukę
aniołowie biznesu
Bank finance
rozpocznij naukę
finanse bankowe
Fundraising
rozpocznij naukę
zbieranie funduszy
Venture capital founds
rozpocznij naukę
zakład kapitału podwyższonego ryzyka
Ability
rozpocznij naukę
zdolność, możliwość
Pitch
rozpocznij naukę
kierować, prezentacja sprzedaży
Backer
rozpocznij naukę
sponsor
Funding
rozpocznij naukę
fundusze, fundowanie
Sudden
rozpocznij naukę
nagły, niespodziewany
Unexpected
rozpocznij naukę
nieoczekiwany
Allow
rozpocznij naukę
pozwalać
Failure
rozpocznij naukę
niepowodzenia, bankructwo
Several
rozpocznij naukę
kilka
Possibility
rozpocznij naukę
możliwość
Instead
rozpocznij naukę
zamiast
To go to the distance
rozpocznij naukę
dotrwać do końca
Lucky break
rozpocznij naukę
łud szczęścia
To hedged one’s bets
rozpocznij naukę
asekurować
Apply
rozpocznij naukę
stosować
Keep once ears to the ground
rozpocznij naukę
nastawiać uszu
Prepared
rozpocznij naukę
przygotowany
Financial backing for
rozpocznij naukę
poparcie finansowe
Bright
rozpocznij naukę
ostry, jasny
Founder
rozpocznij naukę
założyciel
Webside
rozpocznij naukę
strona www
Relocate
rozpocznij naukę
przenosić się, przeprowadzać
Pleasant
rozpocznij naukę
przyjemny
Might
rozpocznij naukę
może
Pitch to
rozpocznij naukę
przekonać, wyperswadować
Avail
rozpocznij naukę
pożytek, korzyść, wykorzystać
Look into sth
rozpocznij naukę
sprawdzać coś
Provide
rozpocznij naukę
zapewniać, dostarczać
Individual
rozpocznij naukę
indywidualny, własny
early-stage
rozpocznij naukę
wczesny etap
turn down
rozpocznij naukę
odrzucić
submit
rozpocznij naukę
wyślij, składać, przedstawiać
settle
rozpocznij naukę
regulować rachunki
roughly
rozpocznij naukę
około, silnie
hone
rozpocznij naukę
zaostrzyć, poprawiać
technique
rozpocznij naukę
technika
deliver
rozpocznij naukę
doręczać, spełniać, odbierać
adviser
rozpocznij naukę
doradca
back
rozpocznij naukę
wycofać, popierać
networking
rozpocznij naukę
nawiązywanie kontaktów
find out
rozpocznij naukę
dowiadywać się
couple
rozpocznij naukę
para, kilka
across
rozpocznij naukę
przez, na przeciwko
among
rozpocznij naukę
wśród
individual
rozpocznij naukę
indywidualny
combined
rozpocznij naukę
wspólny
disparate
rozpocznij naukę
różny, inny
interest
rozpocznij naukę
oprocentowanie
creditor
rozpocznij naukę
wierzyciel
registration
rozpocznij naukę
akt, zapisy
mortgage
rozpocznij naukę
hipoteka
rate
rozpocznij naukę
rata
venture
rozpocznij naukę
spółka
suspicious of
rozpocznij naukę
podejrzliwy
lack
rozpocznij naukę
brak
transparency
rozpocznij naukę
przejrzystość, jasność
influence over
rozpocznij naukę
wpływ
fierce
rozpocznij naukę
zacięty
involved in
rozpocznij naukę
związany
deal
rozpocznij naukę
umowa, okazja
argue
rozpocznij naukę
twierdzący, że
intimidate
rozpocznij naukę
zastraszać
complexity
rozpocznij naukę
złożone
protest about
rozpocznij naukę
protestować
enter into
rozpocznij naukę
wkraczać w
dispone of
rozpocznij naukę
ułożyć
scheduled for
rozpocznij naukę
zaplanować na
reach on
rozpocznij naukę
dojść do porozumienia
comment on
rozpocznij naukę
skomentować
potential for/of
rozpocznij naukę
możliwość
reduction in
rozpocznij naukę
redukcja
aim at
rozpocznij naukę
dążyć do
import with
rozpocznij naukę
import z
benefit from sth
rozpocznij naukę
korzystać z czegoś
cut in
rozpocznij naukę
przerywać
trade
rozpocznij naukę
handel, wymieniać
refuse
rozpocznij naukę
odmawiać
comply on
rozpocznij naukę
dostosować się, przestrzegać
certainly
rozpocznij naukę
z pewnością
rationalization
rozpocznij naukę
racjonalizacja
carmaker
rozpocznij naukę
producent samochodów
considening
rozpocznij naukę
biorąc pod uwagę, sądząc
permanent
rozpocznij naukę
stały, permanentny
proposal
rozpocznij naukę
pisemna propozycja
follow
rozpocznij naukę
śledzić
spate
rozpocznij naukę
seria
discount
rozpocznij naukę
odliczać
introduction
rozpocznij naukę
przedstawienie, wprowadzenie
fleet
rozpocznij naukę
sznur, flota
almost
rozpocznij naukę
prawie
pricing
rozpocznij naukę
ustalanie ceny
pricing policy
rozpocznij naukę
polityka cenowa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.