najważniejsze daty

 0    54 fiszki    aniapuscian
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

HENRYK WALEZY 1573-1574
rozpocznij naukę
artykuły henrykowskie, pacta conventa(zobowiązanie króla wobec szlachty)

STEFAN BATORY 1576-1586
rozpocznij naukę
wojna z Rosją o inflanty

ZYGMUNT III WAZA 1587-1632
rozpocznij naukę
przenosi stolicę do Warszawy, unia Brzeska 1590

WŁADYSŁAW IV WAZA 1648-1668
rozpocznij naukę
buduje w Warszawie kolumnę

JAN KAZIMIERZ WAZA
rozpocznij naukę
potop szwedzki

MICHAŁ WIŚNIOWIECKI 1669-1696
rozpocznij naukę
,

JAN III SOBIESKI 1674-1696
rozpocznij naukę
Bitwa pod Wiedniem

AUGUST II MOCNY 1697-1706
rozpocznij naukę
,

STANISŁAW LESZCZYŃSKI 1704-1709
rozpocznij naukę
,

AUGUST III SAS 1733-1763
rozpocznij naukę
,

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI 1764-1795
rozpocznij naukę
,

1000r (CHROBRY I OTTON III)
rozpocznij naukę
ZJAZD W GNIEŹNIE

KORONACJA BOLESŁAWA CHROBREGO I MIESZKA II

1039 (KAZIMIERZ ODNOWICIEL)
rozpocznij naukę
PRZENOSI STOLICĘ DO KRAKOWA

KORONACJA BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO I ŚMIERĆ ŚW. STANISŁAWA

I WYPRAWA KRZYŻOWA

1138-1320 (B. KRZYWOUSTY)
rozpocznij naukę
PODZIAŁ POLSKI NA DZIELNICE

PIERWSZY UNIWERSYTET W EUROPIE

1226 (KONRAD MAZOWIECKI)
rozpocznij naukę
SPROWADZENIE KRZYŻAKÓW DO POLSKI

NAJAZD MONGOŁÓW NA POLSKĘ

ZJEDNOCZENIE ZIEM POLSKI PRZEZ ŁOKIETKA, KORONACJA

1331 (ŁOKIETEK)
rozpocznij naukę
BITWA POD PŁOWCAMI

LUDWIK WĘGIERSKI
rozpocznij naukę
I PRZYWILEJ KOSZYCKI

1493 (JAN OLBRACHT)
rozpocznij naukę
I SEJM WALNY

RUSYFIKACJA ZIEM ZABORU ROSYJSKIEGO
rozpocznij naukę
-ZLIKWIDOWANIE ODRĘBNOŚCI KRÓLESTWA POLSKIEGO - WYNARODOWIENIE POLAKÓW

GERMANIZACJA ZIEM ZABORU PRUSKIEGO
rozpocznij naukę
-RUGI PRUSKIE -"KULTUR CAMP"-WALKA O KULTURĘ

AUTONOMIA GALICYJSKA
rozpocznij naukę
SWOBODY POLAKÓW W ZABORZE AUSTRIACKIM

STYL GOTYCKI
rozpocznij naukę
duże okna, rozety, ostre łuki, wysokie wieże, krzyżowo żebrowe sklepienia, zastąpienie kamieni gegłą

STYL ROMAŃSKI
rozpocznij naukę
małe okna, grube mury z kamienia, okrągłe łuki, krzyżowo kołowe sklepienia, rotundy

Mieszko I zwycięża z Niemcami (CEDYNIA)

Krzywousty zwycięża z Niemcami (GŁOGÓW)

Bitwa pod GRUNWALDEM(Jagiełło, Krzyżacy)

wojna 13- letnia z zakonem

Hołd Pruski(Zygmunt Stary)

Potop Szwedzki (Jan Kazimierz)

bitwa pod Legnicą, Najazd Mongołów, śmierć Pobożnego

założenie Akademii Krakowskiej

I Unia z Litwą (unia personalna)

Vasco da Gama, odkrycie Ameryki

Ferdynand Magellan
rozpocznij naukę
opłyną Kulę Ziemską


Bolesław Chrobry

Mieszko II

Bolesław Szczodry

Bolesław Krzywousty
rozpocznij naukę
,

Władysław Łokietek

Kazimierz Wielki

Władysław Jagiełło

Władysław III Warneńczyk(król Polski i Węgier, bitwa pod Warną)

Aleksander

Jan Olbracht

Zygmunt I Stary

Zygmunt II August

akt konfederacji Warszawskiej


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.