czasowniki regularne cz. 2

 0    105 fiszek    justynasalatanowak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

crawl/krɔːl /
rozpocznij naukę
czołgać się, pełznąć

create/kriˈeɪt/
rozpocznij naukę
tworzyć

krzyżować

damage/ˈdæmɪdʒ/
rozpocznij naukę
uszkodzić

zdecydować

defeat/dɪˈfiːt/
rozpocznij naukę
pokonać

rozminować

rozlokować

opisać

zaprojektować

zniszczyć

odkryć

skończyć

cieszyć się, lubić


wyposażyć

założyć

wybuchnąć

wypełnić

skończyć

strzelić

focus [fokes]
rozpocznij naukę
skupić się

graduate[ˈgrædʒueɪt/
graduated, graduated
rozpocznij naukę
ukończyć

hand(over)
handed (over), handed (over)
rozpocznij naukę
oddać

happen
happened, happened
rozpocznij naukę
dziać się

help
helped, helped
rozpocznij naukę
pomagać

include
included, included
rozpocznij naukę
zawierać

increase
increased, increased
rozpocznij naukę
zwiększyć

introduce
introduced, introduced
rozpocznij naukę
przedstawic się

join
joined, joined
rozpocznij naukę
dołączyć

jump jumped jumped
rozpocznij naukę
podskoczyć

kill
killed, killed
rozpocznij naukę
zabić

kiss
kissed, kissed
rozpocznij naukę
pocałować

label
labelled, labelled, labelling
rozpocznij naukę
etykietować

wylądować


słyszeć
maszerować

pasować

ruszać się

potrzebować

open/ˈəʊpən/
rozpocznij naukę
otwierać

order/ˈɔːdə/
rozpocznij naukę
rozkazać

permit/pəˈmɪt/
permitted, permitted, permitting
rozpocznij naukę
zezwalać, pozwalać

place/pleɪs/
rozpocznij naukę
umieszczać

play/pleɪ/
played, played, plying
rozpocznij naukę
grać, bawić się

post /pəʊst/
rozpocznij naukę
wysyłać, wywieszać

ćwiczyć

prepare/prɪˈpeə/
rozpocznij naukę
przygotować się

prohibit /prəˈhɪbɪt/
rozpocznij naukę
zabronić, zakazywać

promote /prəˈməʊt/
rozpocznij naukę
awansować, przyczyniać się do, promować

protect /prəˈtekt/
rozpocznij naukę
ochronić

question /ˈkwestʃən/
rozpocznij naukę
pytać

race /reɪs/
rozpocznij naukę
ścigać się z, po/pędzić, po/gnać

radio /reɪdiəʊ/
rozpocznij naukę
nadawać przez radio, po/łączyć się przez radio z

rain /reɪn/
rozpocznij naukę
padać

raise /reɪz/
rozpocznij naukę
podnosić

reach /riːtʃ/
rozpocznij naukę
dosięgać, docierać do, sięgać

release /rɪˈliːs/
rozpocznij naukę
zwalniać, uwalniać, uwolnić

remember /rɪˈmembə/
rozpocznij naukę
pamiętać

repair /rɪˈpeə/
rozpocznij naukę
naprawiać

repeat/rɪˈpiːt/
rozpocznij naukę
powtórzyć

replace /rɪˈpleɪs/
rozpocznij naukę
wymieniać/zastępować

report /-ɔːrt/
rozpocznij naukę
donosić/poinformować

odpoczywać

retreat/rɪˈtriːt/
rozpocznij naukę
wycofywać się

return /rɪˈtɜːn/
rozpocznij naukę
powracać/ zwracać, oddawać, odsyłać, wracać

serve /sɜːrv/
rozpocznij naukę
służyć

share /ʃer/
rozpocznij naukę
dzielić sie

shave /ʃeɪv/
rozpocznij naukę
ogolić się

shop /ʃɒp/
shopped, shopped, shopping
rozpocznij naukę
robić zakupy

show /ʃoʊ/
rozpocznij naukę
pokazywać

smoke /sməʊk/
rozpocznij naukę
za/palić/ wypalić

start /stɑːt/
started, started
rozpocznij naukę
zaczynać się

stay /steɪ/
stayed, stayed
rozpocznij naukę
zostawać/pozostawać

stop /stɒp/
stopped, stopped, stopping
rozpocznij naukę
zatrzymać

study /ˈstʌdi/ studied studied
rozpocznij naukę
uczyć się/ studiować

switch (on/off) /swɪtʃ/
rozpocznij naukę
włączyć/wyłączyć

talk /tɔːk /
rozpocznij naukę
mówić/porozmawiać

tape /teɪp/
rozpocznij naukę
przyklejać taśmą, nagrywać (na taśmę) /

sprawdzać/ z/badać:

tykać

tie /taɪ/
tied, tied
rozpocznij naukę
za/wiązać

tour /tʊə/
rozpocznij naukę
objeżdżać, zwiedzać, wybrać się w podróż

train /treɪn/
rozpocznij naukę
szkolić (się)/ trenować

transport /trænˈspɔːt/
rozpocznij naukę
prze/transportować, przewozić

travel /ˈtrævəl/
travelled, travelled, travelling
rozpocznij naukę
podróżować / jeździć

treat /triːt/
rozpocznij naukę
leczyć / zabezpieczyć, po/traktować/

try /traɪ/
tried, tried, trying
rozpocznij naukę
po/starać się, s/próbować

turn /tɜːn/
rozpocznij naukę
odwracać się/przekręcać się/ skręcać

unload /ʌnˈləʊd/
rozpocznij naukę
wyładowywać/rozładowywać (się)

visit /ˈvɪzɪt/
rozpocznij naukę
odwiedzać

walk /wɔːk/
rozpocznij naukę
chodzić, iść/pójść

wash /wɒʃ/
rozpocznij naukę
u/myć

watch/wɒtʃ/
rozpocznij naukę
oglądać

work /wɜːk/
worked, worked
rozpocznij naukę
pracować

nalegać

przepraszać

obiecywać, przyrzekać

polecać

wzrastać, zwiększać się

odmawiać


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.