Intermediate Business B1 Unit 7&8

 0    122 fiszki    dwaem
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

perceive

employee

akcjonariusz
rozpocznij naukę
shareholder

customer

opinia publiczna
rozpocznij naukę
the general public


acquisition

increase

value

executive

attendee


takeover

zyski ze skali
rozpocznij naukę
gains

establish

być na sprzedaż
rozpocznij naukę
to be up for sale

asset

dotkliwie, boleśnie
rozpocznij naukę
sorely

prestigious

otwarte zajęcia
rozpocznij naukę
open enrolmentwłaściwa staranność
rozpocznij naukę
due diligence

przeszacowanie
rozpocznij naukę
overvaluation

nadmierna ufność
rozpocznij naukę
overconfidence

turmoil

susceptible

zniechęcać
rozpocznij naukę
discourage

oferty przejęcia
rozpocznij naukę
takeover bids

odwoływać się
rozpocznij naukę
invoke

synergies

perceive

zabraknąć (kapitału)
rozpocznij naukę
run out of


dochodzić do kreski
rozpocznij naukę
go to the wall

ground

grinder

collapse


skid

pogorszy się płynność
rozpocznij naukę
dip

osiągnąć moment szczytowy
rozpocznij naukę
peaks

wznosić się gwałtownie
rozpocznij naukę
soar

take off

rekorddowe dochody
rozpocznij naukę
record revenue

znacząca poprawa
rozpocznij naukę
considerable improvement

pogarszać się
rozpocznij naukę
detoriate

billings

na stałym levelu
rozpocznij naukę
level off

doubled

zmieniać się
rozpocznij naukę
varies

acquire

alliance


znacznie wzrosnąć
rozpocznij naukę
improve significantly

due

nieznaczny wzrost
rozpocznij naukę
slight increase

gwałtownie wzrosnąć
rozpocznij naukę
go up sharply

nieznacznie wzrosnąć
rozpocznij naukę
grow slightly

umiarkowany wzrost
rozpocznij naukę
moderate growth

nagły wzrost
rozpocznij naukę
a sudden surge

rumoursessential

tablica z papierem
rozpocznij naukę
flip chart


blackboard

a set of handouts

przeładowanie
rozpocznij naukę
overload

podkreślając
rozpocznij naukę
highlighting

w porównaniu do
rozpocznij naukę
compare to

w przeciwieństwie do
rozpocznij naukę
as opposed to

whereas


italics

wykropkowanie
rozpocznij naukę
bullet points

footnotes

paragraph

bold text

distracting

vague


taryfy celne
rozpocznij naukę
tariff


równe szanse
rozpocznij naukę
playing level field

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

zapłata z dołu
rozpocznij naukę
open account

zapłata z góry
rozpocznij naukę
advance payment

polecenie zapłaty
rozpocznij naukę
bills for collection

letters of credit

wizard

przemyślenie czegoś
rozpocznij naukę
take on board

effort

gonić płatności
rozpocznij naukę
chasing payments

zdolność kredytowa
rozpocznij naukę
creditworthiness

flexible

myśleć twórczo
rozpocznij naukę
think outside the box

assume

domestic

go down

lokalne warunki
rozpocznij naukę
local conditions

mieć nadzieję na zrobienie czegoś/ próbować coś zrobić
rozpocznij naukę
would be

proactively


appeareance

przybliżony
rozpocznij naukę
approximate

wystawić fakturę
rozpocznij naukę
issue an invoice

settle

wpadać w tarapaty
rozpocznij naukę
getting into difficulties

doubt

zawrzeć umowę
rozpocznij naukę
to make a deal

sprostać warunkom
rozpocznij naukę
meet the conditions

dostarczać rodukty
rozpocznij naukę
provide goods

sprawdzać wnioski
rozpocznij naukę
vet an application

wywiązać się z płatności
rozpocznij naukę
meet a payment

roszczenie ubezpieczeniowe
rozpocznij naukę
insurance claim

linia kredytowa
rozpocznij naukę
credit line

polisa ubezpieczeniowa
rozpocznij naukę
insurance policy

to avoid

złożyć wniosek
rozpocznij naukę
filed

program lojalnościowy
rozpocznij naukę
frequent-flyer schemes


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.