Unit 9 Raising finance

 0    94 fiszki    uepwzkzgr192011
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

a pawnbroker

najsilniej przekonują pieniądze
rozpocznij naukę
money talks

nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę
rozpocznij naukę
don't put all your eggs in one basket

tylko dobrze przemyślane inestycje dadzą zwrot
rozpocznij naukę
you have to speculate to accumulate

not to waste money by spending more money on something you have already spent money on that is no good:
rozpocznij naukę
don't throw good money after bad

nie pożyczaj bo możesz stracić pieniądze albo przyjaciela albo jedno i drugie
rozpocznij naukę
lend your money and lose a friend

When we no longer owe money to anyone, we are safe and secure. The implication is that it is dangerous to owe anyone.
rozpocznij naukę
out of debt, out of danger

kto płaci ten wymaga
rozpocznij naukę
he who pays the piper calls the tune

darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
rozpocznij naukę
beggars can't be choosers

lead to

przepływ gotówki
rozpocznij naukę
cashflow

kapitał, akcja
rozpocznij naukę
equity


possession

rata procentowa
rozpocznij naukę
the interest rate

wynagrodzenie, prowizja, honorarium
rozpocznij naukę
fee

pobierać opłatę
rozpocznij naukę
charge

stawiać czoło
rozpocznij naukę
face

bankruptcy

gwarancja, poręczenie
rozpocznij naukę
warranty

overpayment

zabezpieczenie, wynagrodzenie, rekompesata
rozpocznij naukę
indemnity

zarządzenie, kierowanie
rozpocznij naukę
administration

dividend

obligacja, kapitał akcyjny
rozpocznij naukę
stock

odsetki do zapłacenia
rozpocznij naukę
interest charged

instalment

kapitał (fundusze zadeponowane w banku)
rozpocznij naukę
principal

subsidy

suma przekroczenia stanu konta
rozpocznij naukę
overdraft

kredyt hipoteczny
rozpocznij naukę
mortgage

budget

przedsięwzięcie handlowe
rozpocznij naukę
venture

dodatkowe zabezpieczenie
rozpocznij naukę
collateral

być na czysto (brak kredytu)
rozpocznij naukę
in the red

mieć kredyt
rozpocznij naukę
in the black

a grant

a debtor

udzielający kredytu
rozpocznij naukę
a creditor

liabilities

liquidation

przestać działać
rozpocznij naukę
stop to operate

trudności finansowe
rozpocznij naukę
financial difficulties

lokata, wkład
rozpocznij naukę
a deposit

nie opłacany, bezpłatny
rozpocznij naukę
unpaid

ogłaszać bakructwo
rozpocznij naukę
declaring bancruptcy

suppliers

maksymalizować
rozpocznij naukę
maximise

budowanie sieci (nieformalnych kontaktów z ludźmi, którzy mogą być potencjalnymi klientami lub źródłem informacji)
rozpocznij naukę
networking

zrobiła prezentację aby sprzedać dla osób spierających/inwestorów
rozpocznij naukę
to pitch backers

doprowadzić do końca
rozpocznij naukę
to get the distance

niespodziewana szansa która niespodziewanie pozwoli mieć sukces w pracy
rozpocznij naukę
lucky break

zmniejszyć szansę na porażkę przez próbowanie kilku możliwości zamiast jednej
rozpocznij naukę
hedge someone bets

trzymać rękę na pulsie
rozpocznij naukę
keep your ear to the ground

przedsiębiorca
rozpocznij naukę
entrepreneurs

zwrot z inwestycji
rozpocznij naukę
get financial backing

założyciel
rozpocznij naukę
founder of

przeprowadzać
rozpocznij naukę
relocate

turn down

ustawić się
rozpocznij naukę
pitch to

przedłożyć biznes plan
rozpocznij naukę
submit a business plan

zabrać się poważnie do
rozpocznij naukę
settle on


5 punktów procentowych powyżej
rozpocznij naukę
5 percentage points above

ubiegać się o kredyt
rozpocznij naukę
seek credit

nowe podejście
rozpocznij naukę
fresh approach

wzrost funduszy
rozpocznij naukę
raise funds

uderzenie kryzysu
rozpocznij naukę
the recession struck

the struggling investment

wrażliwy, trudny
rozpocznij naukę
vulnerable to

publishing house

oferta przejęcia
rozpocznij naukę
takeover bids

spłata odsetek od kredytów
rozpocznij naukę
the interest on the loan

threat to

insist on

capable of

mieć świadomość czegoś
rozpocznij naukę
aware of

zapewnić obydwa finansową i strategiczny kierunek
rozpocznij naukę
providing both financial and strategic direction

doradca prawny
rozpocznij naukę
solictor

ustępować, iść na ustępstwa
rozpocznij naukę
make a concession

chciałbym tylko sprecyzować
rozpocznij naukę
i'd just like to clarify that

zbierać inforamcje
rozpocznij naukę
gather information

pozwól mi sprecyzować
rozpocznij naukę
let me clarify

udział w biznesie
rozpocznij naukę
stake in the business

inne źródła finansowe
rozpocznij naukę
the other sources of finance

chciałbym zrobić propozycję
rozpocznij naukę
i'd like to make a proposal

spójrz na to z innej stronie
rozpocznij naukę
let's look at this another way

transfer

spójrzmy co mamy do tąd
rozpocznij naukę
let's see what we've got so far

podsumujmy zanim pójdziemy dalej
rozpocznij naukę
let's recap before we go on to

emitować akcje
rozpocznij naukę
issuing shares

kupno własności
rozpocznij naukę
the purchase of property

niedotrzymanie kredytu
rozpocznij naukę
defaults on loan

wyostrzyć, udoskonalić
rozpocznij naukę
hone


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.