Filec - III rok (II sem)

 0    104 fiszki    myslniczka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

inheritance

część ułamkowa spadku
rozpocznij naukę
fraction / portion of an estate

nabycie spadku
rozpocznij naukę
accesion to an estate

powołanie do nabycia spadku
rozpocznij naukę
person instituted as an heir

odrzucenie spadku
rozpocznij naukę
renunciation of an estate

pozostawić w spadku, pozostawić spadek
rozpocznij naukę
to leave / bequeath a legacy

powództwo o wydanie spadku
rozpocznij naukę
action for recovery of the inheritance

przyjąć spadek
rozpocznij naukę
accept an inheritance

przyjęcie spadku proste
rozpocznij naukę
simple / unreserved acceptance of the inheritance

przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
rozpocznij naukę
acceptance with a benefit of the inventory

wyłudzenie spadku
rozpocznij naukę
legacy hunting

zrzec się spadku, zrzeczenie się spadku
rozpocznij naukę
waive / renounce the inheritance

spadek bezdziedziczny
rozpocznij naukę
estate in an abeyance

spadkobierca niegodny
rozpocznij naukę
unworthy heir / inheritor

spadkobierca testamentowy
rozpocznij naukę
inheritor by will / devisee

spadkobierca w linii bocznej
rozpocznij naukę
collateral heir / inheritor

spadkobierca w linii prostej
rozpocznij naukę
bodily heir

to inherit

spadkodawca (testator)
rozpocznij naukę
testator / divisor / decedent / bequeather

spadkobierca z linii matki / ojca
rozpocznij naukę
successor in the maternity. paternity line

spadkobierczyni
rozpocznij naukę
heiress, inheritress, inheritrix

spadek nieobjęty
rozpocznij naukę
assets in the absence of the kin / vacant

spadkobierca legalny
rozpocznij naukę
legal heir

testament, ostatnia wola
rozpocznij naukę
last will, testament

niepozostawienie / brak testamentu
rozpocznij naukę
intestacy

podważać testament
rozpocznij naukę
to contest / dispute a testament

odwołać testament
rozpocznij naukę
to revoke a will

odwołanie testamentu
rozpocznij naukę
revocation of a will

rozporządzać w drodze testamentarnej
rozpocznij naukę
to dispose by will

testament notarialny
rozpocznij naukę
notarial will

testament szczególny
rozpocznij naukę
emergency will

własnoręczny testament
rozpocznij naukę
holograph will

testament wojskowy
rozpocznij naukę
military testament

testament w formie zwykłej
rozpocznij naukę
common form testament

spełniać wolę / wykonać testament
rozpocznij naukę
to execute a will

sporządzić testament
rozpocznij naukę
to make out a will

ważność testamentu
rozpocznij naukę
validity of a will

dziedziczenie po ojcu / po mieczu
rozpocznij naukę
patrilineal succession

dziedziczenie po matce / po kądzieli
rozpocznij naukę
matrilineal succession

dziedziczenie przez pierworodnego
rozpocznij naukę
primogeniture

dziedziczenie przez ostatniego z rodu
rozpocznij naukę
ultimogeniture

spadek do podziału
rozpocznij naukę
partible inheritance

resztki spadkowe
rozpocznij naukę
residuary estate

wydziedziczyć
rozpocznij naukę
to disinherit

legitim

revocation

obliteration

fiancé

fiancée

betrothed

małżeństwo
rozpocznij naukę
matrimony, wedlock

z pierwszego małżeństwa
rozpocznij naukę
in first marriage

zawarcie małżeństwa
rozpocznij naukę
solemisation of marriage

wielożeństwo
rozpocznij naukę
poligamy

dwużeństwo
rozpocznij naukę
bigamy

oświadczyny
rozpocznij naukę
engagement, marriage proposal

jedna żona, wielu mężów
rozpocznij naukę
polyandry

jeden mąż, wiele żon
rozpocznij naukę
polygyny

zerwanie zaręczyn
rozpocznij naukę
breach of promise of marriage

małżeństwo niedozwolone ustawowo
rozpocznij naukę
illicit / unlawful marriage

małżeństwo ważne
rozpocznij naukę
lawful marriage

małżeństwo z rozsądku
rozpocznij naukę
marriage of convenience

zdolność do zawarcia związku małżeńskiego
rozpocznij naukę
capability for contracting marriage

obowiązki małżeńskie
rozpocznij naukę
marital duties

przeszkoda unieważniająca małżeństwo
rozpocznij naukę
legal impediment to marriage

wierność małżeńska
rozpocznij naukę
fidelity, conjugal faith

węzeł małżeński
rozpocznij naukę
bonds of matrimony, marriage ties

prawo małżeńskie
rozpocznij naukę
mariage law

ślub kościelny
rozpocznij naukę
church wedding

małżeństwo morganatyczne (z osobą z niższego stanu)
rozpocznij naukę
morganatic marriage, marry somebody with left hand

common-law marriage, cohabitat, concubinage

małżeństwo dopełnione
rozpocznij naukę
consumated marriage

małżeństwo dobrze dobrane
rozpocznij naukę
well-suited / harmoniuos marriage

rejestr ślubów
rozpocznij naukę
register of marriages

zakaz zawarcia małżeństwa
rozpocznij naukę
prohibition of marriage

pożycie małżeńskie
rozpocznij naukę
conjugal life

małżeństwo między krewnymi
rozpocznij naukę
consanguine marriage

małżeństwo na łożu / w obliczu śmierci
rozpocznij naukę
marriage in extremis

równouprawnienie
rozpocznij naukę
equality of sexes

banns of marriage

przyczynianie się małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny
rozpocznij naukę
contribution of spouses to satisfy the needs of a marriage

certificate of marriage

powództwo o unieważnienie małżeństwa
rozpocznij naukę
claim for annulment of marriage

unieważnić małżeństwo
rozpocznij naukę
annul a marriage

rozwiązanie małżeństwa
rozpocznij naukę
dissolution of a marriage

pozamałżeński
rozpocznij naukę
extra-marital

podstawa unieważnienia
rozpocznij naukę
the ground for annulment of marriage

cudzołóstwo
rozpocznij naukę
adultery, fornication

separacja od łóża i stołu
rozpocznij naukę
separation from bed and board

żyć w separacji
rozpocznij naukę
to live separate and apart

ustanie pożycia małżeńskiego
rozpocznij naukę
breaking of conjugal relations

uznanie za zmarłego
rozpocznij naukę
presumed dead / deceased

pogodzenie małżonków
rozpocznij naukę
reconciliation of spouses

obowiązek alimentacyjny
rozpocznij naukę
maintenance obligations

majątkowa umowa małżeńska
rozpocznij naukę
antenuptial / premaritial / prenuptial agreement

ustawowy ustrój małżeństwa
rozpocznij naukę
statutory matrimonial property regime

umowny ustrój majątkowy
rozpocznij naukę
contractual matrimonial property regime

ustawowa rozdzielność majątkowa
rozpocznij naukę
statutory separation of property goods

dowry, marriage portion

ustawowa wspólność majątkowa
rozpocznij naukę
statutory joint/common property

zniesienie wspólności majątkowej
rozpocznij naukę
dissolution of joint property

dziecko uznane za ślubne
rozpocznij naukę
legitimate child / child declared legitimate

przysposobienie
rozpocznij naukę
adoption

uznanie ojcowstwa
rozpocznij naukę
recognition of paternity


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.