filec umowy

 0    59 fiszek    aleksandrasosnicka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ślub wyznaniowy
rozpocznij naukę
cannonical marriage

Krajowy Rejestr Sądowy
rozpocznij naukę
National Cort Registry

kapitał zakładowy
rozpocznij naukę
share capital

here adn after reffered to as

sole

entitled

dysponuje wszelkimi zgodami
rozpocznij naukę
hold all/any consents

wyraża zgodę
rozpocznij naukę
expresses consent for/agrees for

w odniesieniu do
rozpocznij naukę
regardless to

pod rygorem nieważności
rozpocznij naukę
null and void

zobowiązuje się
rozpocznij naukę
undertakes to

będą miały zastosowanie
rozpocznij naukę
shall be applicable

jednobrzmiące egzemplarze
rozpocznij naukę
counterparts

rozbieżności między
rozpocznij naukę
discrepances between

wiążąca jest
rozpocznij naukę
binding is

wieczysty użytkownik nieruchomości
rozpocznij naukę
perpetual usufructor of the land

Sąd Rejonowy
rozpocznij naukę
District Cort

obtain

usucaption

zleceniodawca
rozpocznij naukę
Principal / Mandator

zleceniobiorca
rozpocznij naukę
Agent / Contractor / Mandatory

zważywszy, że
rozpocznij naukę
whereas

do świadczenia
rozpocznij naukę
to render

in area of

due to


uważa za niezbędne
rozpocznij naukę
deems indispensable

odszkodowanie
rozpocznij naukę
compensation

bez uprzedniego
rozpocznij naukę
w/o prior

przestrzegać
rozpocznij naukę
adhere

pod przymusem
rozpocznij naukę
under durace

confidentiality

infringement

obowiązujące przepisy prawa
rozpocznij naukę
binding laws

exclusively

dołożyć należytych starań
rozpocznij naukę
exercise due diligence

breach

postanowienia
rozpocznij naukę
provisions

remedy

nienależyty
rozpocznij naukę
inadequate

pod rygorem nieważności
rozpocznij naukę
or else they shall be null and void

Sąd Arbitrażowy
rozpocznij naukę
Arbitrary Court

sporządzona
rozpocznij naukę
drawn up

concluded on

division

General Board

pełniona przez
rozpocznij naukę
held by

prowadzi działalność
rozpocznij naukę
runs a business

premices

consistent/unified

indicate

warunki (umowy)
rozpocznij naukę
term and conditions

przewidziane (w umowie)
rozpocznij naukę
stipulated

zobowiązanie
rozpocznij naukę
liability

pod warunkiem, że
rozpocznij naukę
on condition that

znacząco różnić się od
rozpocznij naukę
significantly differ from

zapis windykacyjny (co komu dane w spadku)
rozpocznij naukę
specific bequest

strony postanowiły, co następuje
rozpocznij naukę
therefore the P. have decided as follows

Urz.St. Cywilnego
rozpocznij naukę
Register of births, marriages and deaths


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.