Dane osobowe

 0    47 fiszek    joasiahuchwajda
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

codzienny

osobisty, osobowy, indywidualny

szczegóły, bliższe dane

personal details
rozpocznij naukę
dane osobowe

Poland
I come from Poland.
rozpocznij naukę
Polska
Pochodzę z Polski.

study
After leaving school when I was 18, I went to Wrocław University for five years to study French.
rozpocznij naukę
studiować, badać, uczyć się, studium, badanie, studiowanie
Po opuszczeniu szkoły, kiedy miałam 18 lat, poszłam na Uniwersytet Wrocławski na pięć lat, aby studiować francuski.

studies
After completing my studies I worked as a teacher of French in secondary school.
rozpocznij naukę
studia
Po ukończeniu moich studiów, pracowałam jako nauczycielka francuskiego w szkole średniej.

honours
In 1990 I graduated from the university and got my M.A. with honours.
rozpocznij naukę
z wyróżnieniem, wyróżnienia, odznaczenia, sukcesy
W 1990 ukończyłam uniwersytet i otrzymałam stopień magistra z wyróżnieniem.

completing
After completing my studies I worked as a teacher of French in secondary school.
rozpocznij naukę
ukończenie, zakończenie
Po ukończeniu moich studiów, pracowałam jako nauczycielka francuskiego w szkole średniej.

to come from
I come from Poland.
rozpocznij naukę
pochodzić z
Pochodzę z Polski.

education
I started my education at a local primary school.
rozpocznij naukę
wykształcenie
Rozpoczęłam moją edukacje w lokalnej szkole podstawowej.

primary school
I started my education at a local primary school.
rozpocznij naukę
szkoła podstawowa
Rozpoczęłam moją edukacje w lokalnej szkole podstawowej.

comprehensive school
Then I moved to a modern comprehensive school in another part of the city.
rozpocznij naukę
szkoła średnia
Potem przeniosłam się do nowoczesnej szkoły średniej w innej części miasta.

to leave school
After leaving school when I was 18, I went to Wrocław University for five years to study French.
rozpocznij naukę
opuścić szkołę
Po opuszczeniu szkoły, kiedy miałam 18 lat, poszłam na Uniwersytet Wrocławski na pięć lat, aby studiować francuski.

to go to university
After leaving school when I was 18, I went to Wrocław University for five years to study French.
rozpocznij naukę
iść na uniwersytet
Po opuszczeniu szkoły, kiedy miałam 18 lat, poszłam na Uniwersytet Wrocławski na pięć lat, aby studiować francuski.

to graduate from...
In 1990 I graduated from the university and got my M.A. with honours.
rozpocznij naukę
ukończyć...
W 1990 ukończyłam uniwersytet i otrzymałam stopień magistra z wyróżnieniem.

to get an M.A. with honours
In 1990 I graduated from the university and got my M.A. with honours.
rozpocznij naukę
otrzymać stopień magistra z wyróżnieniem
W 1990 ukończyłam uniwersytet i otrzymałam stopień magistra z wyróżnieniem.

M.A. Master of Arts
In 1990 I graduated from the university and got my M.A. with honours.
rozpocznij naukę
magister nauk humanistycznych
W 1990 ukończyłam uniwersytet i otrzymałam stopień magistra z wyróżnieniem.

to complete one’s studies
After completing my studies I worked as a teacher of French in secondary school.
rozpocznij naukę
ukończyć studia
Po ukończeniu moich studiów, pracowałam jako nauczycielka francuskiego w szkole średniej.

secondary school
After completing my studies I worked as a teacher of French in secondary school.
rozpocznij naukę
szkoła średnia
Po ukończeniu moich studiów, pracowałam jako nauczycielka francuskiego w szkole średniej.

to get married
I got married when I was 26 and I have a two-year old son.
rozpocznij naukę
ożenić się, wyjść za mąż
Wyszłam za mąż kiedy miałam 26 lat i mam dwuletniego syna.

studiować

to go to school
rozpocznij naukę
chodzić do szkoły

to complete one’s (primary, secondary) education
rozpocznij naukę
ukończyć szkołę (podstawową, średnią)

to defend one’s M.A. thesis
rozpocznij naukę
obronić pracę magisterską

ukończyć uniwersytet (studia)

to have one’s school certificate
rozpocznij naukę
mieć ukończoną szkołę

a university graduate
rozpocznij naukę
absolwent uniwersytetu

a university degree
rozpocznij naukę
dyplom ukończenia studiów

to finish/complete a college of further education
rozpocznij naukę
ukończyć studium pomaturalne

to have a secondary school education
rozpocznij naukę
mieć średnie wykształcenie

to pass an exam
rozpocznij naukę
zdać egzamin

to finish a technical / vocational school
rozpocznij naukę
ukończyć szkołę techniczną/zawodową

to take a course in
rozpocznij naukę
chodzić na kurs

to complete / finish a course in...
rozpocznij naukę
- ukończyć kurs...

świadectwo

zatrudniać

to go to work
rozpocznij naukę
iść do pracy

to work as...
rozpocznij naukę
pracować jako...

to work in a firm
rozpocznij naukę
pracować w firmie

to start work
rozpocznij naukę
zacząć pracę

zrezygnować z pracy

to be dismissed
rozpocznij naukę
być zwolnionym z pracy

occupation, profession
rozpocznij naukę
zawód

kariera zawodowa

stanu wolnego

żonaty, zamężna


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.