Company law, Unit 5

 0    71 fiszek    maycia1993
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

prawo o spółkach

nadzór

jednostka

business entity
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo

spółka akcyjna

spółka partnerska

legal person
rozpocznij naukę
osoba prawna

shareholders
rozpocznij naukę
akcjonariusze


inherent flexibility
rozpocznij naukę
nieodłączna elastyczność

początkowo

sole proprietor
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo jednoosobowe

publicly listed company
rozpocznij naukę
spółka akcyjna notowana na giełdzie papierów wartościowych

a board of directors
rozpocznij naukę
zarząd spółki

wierzyciele

organy nadzorujące

third parties
rozpocznij naukę
strony trzecie

company formation
rozpocznij naukę
tworzenie spółek

pełnomocnik

księgowy

a certificate of incorporation
rozpocznij naukę
świadectwo rejestracji spółki

constitutional documents
rozpocznij naukę
dokumenty założycielskie

statutory forms
rozpocznij naukę
dokumenty ustawowe

memorandum od association
rozpocznij naukę
umowa założenia spółki

articles of association
rozpocznij naukę
statut spółki

to serce on committee
rozpocznij naukę
pełnić funkcję członka komisji

in accordance with
rozpocznij naukę
zgodnie z

na przestrzeni czasu

an insolvency
rozpocznij naukę
niewypłacalność

zakończyć

to wind up a company
rozpocznij naukę
rozwiązać spółkę

to dissolve a company
rozpocznij naukę
rozwiązać spółkę

zabiezpieczać

udziałowiec


między innymi

finansowanie

aktywa, majątek

unemployment tax
rozpocznij naukę
podatek od pensji na walkę z bezrobociem

uczeń w zawodzie


świadomy

dostawcy

środowisko

to stipulate
rozpocznij naukę
przewidywać

respectively
rozpocznij naukę
odpowiednio

nieszkodliwy dla środowiska

corporate counsel
rozpocznij naukę
rada spółki

uchwała, postanowienie

aktywny, z inicjatywą

press release
rozpocznij naukę
oświadczenie prasowe

policy statement
rozpocznij naukę
oficjalne oświadczenie polityki przedsiębiorstwa

sedno sprawy

to set the agenda
rozpocznij naukę
wyznaczyć temat do dyskusji

na dobrej drodze

to have regard to
rozpocznij naukę
mieć wzgląd na

rozwijać, wspierać

desirability
rozpocznij naukę
potrzeba

utrzymać

nakładać

to have effect
rozpocznij naukę
być w mocy, wywoływać skutek

w zależności od

przewidywalny

charitable companies
rozpocznij naukę
spółki charytatywne

konsekwentny, spójny

cross-reference
rozpocznij naukę
odsyłacz

limited liability
rozpocznij naukę
ograniczona odpowiedzialność

być winnym

with the law
rozpocznij naukę
przestrzegać prawa

corporate insolvency
rozpocznij naukę
niewypłacalność spółki

business vehicle
rozpocznij naukę
działalność gospodarcza


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.