express matura, unit 4

 0    88 fiszek    detektywodlotowski1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

auctioneer

dyrektor banku
rozpocznij naukę
bank manager

barrister


urzędnik administracji państwowej
rozpocznij naukę
civil servant

pracownik budowlany
rozpocznij naukę
construction worker

terapeuta, doradca
rozpocznij naukę
counsellor

projektant mody
rozpocznij naukę
fashion designer

gardener

graphic designer

projektant wnętrz
rozpocznij naukę
interior designer

lifeguard


personnel manager

fizjoterapeuta
rozpocznij naukę
physiotherapist

recepcjonista
rozpocznij naukę
porter

pracownik zakładu oczyszczania
rozpocznij naukę
refuse collector

sales assistant

instruktor narciarski
rozpocznij naukę
ski instructor

księgowość
rozpocznij naukę
accounts

obsługa klienta
rozpocznij naukę
customer services

zasoby ludzkie, kadry
rozpocznij naukę
human resources

handel detaliczny
rozpocznij naukę
retail trade

buyer

cliet, customer

consumer

earnings


dyrektor naczelny
rozpocznij naukę
chief executive

kierownik, dyrektor
rozpocznij naukę
manager

supervisor

zamknąć sklep
rozpocznij naukę
close up shop

zadeklarować zyski
rozpocznij naukę
declare profits

podwyższyć/ obniżyć ceny
rozpocznij naukę
mark up/ down prices

prowadzić firmę
rozpocznij naukę
run a company

niedobre warunki pracy
rozpocznij naukę
poor working conditions

zapewnić dobrą obsługę klienta
rozpocznij naukę
provide good customer service

możliwość odbycia szkoleń
rozpocznij naukę
training opportunities

dyskryminacja w pracy
rozpocznij naukę
workplace discrimination

commission

increments

oferta pracy
rozpocznij naukę
job offer

płaca minimalna
rozpocznij naukę
minimum wage

pay rise

dowód wpłaty
rozpocznij naukę
pay slip

dodatkowe korzyści, świadczenia
rozpocznij naukę
perks, fringe benefits

promotion


praca zmianowa
rozpocznij naukę
shift work

praca tymczasowa
rozpocznij naukę
temporary job

płaca tygodniowa
rozpocznij naukę
wage

promote, be promoted

przekazywać info., zgłaszać
rozpocznij naukę
report to sb

aplikować na stanowisko
rozpocznij naukę
apply for the post

zwołać zebranie
rozpocznij naukę
call a meeting

rozwój zawodowy
rozpocznij naukę
career advancement

cele zawodowe
rozpocznij naukę
career goals

postęp w karierze
rozpocznij naukę
career move

obecne stanowisko
rozpocznij naukę
current position

nieprzekraczalny termin
rozpocznij naukę
deadline

elastyczne godziny pracy
rozpocznij naukę
flexible working hours

rozpocząć strajk
rozpocznij naukę
go on strike

trudny/ łatwy do zdobycia
rozpocznij naukę
hard/ easy to come by

wypalenie zawodowe
rozpocznij naukę
job burnout

reference

zarobić na życie
rozpocznij naukę
make a living

urlop macierzyński
rozpocznij naukę
maternity leave

płacony za nadgodziny
rozpocznij naukę
paid overtime

dotychczasowe doświadczenie
rozpocznij naukę
previous experience

wypłata za czas choroby
rozpocznij naukę
sick pay

przykuty do biurka
rozpocznij naukę
stuck behind a desk

wziąć dzień wolny
rozpocznij naukę
take the day off

duch zespołu
rozpocznij naukę
team spirit

pracować na zmiany
rozpocznij naukę
work shifts

stres związany z pracą
rozpocznij naukę
work- related stress

zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
dole

emerytura renta
rozpocznij naukę
pension

wyrzucić kogoś z pracy
rozpocznij naukę
give sb the sack

zwolnić z pracy
rozpocznij naukę
lay sb off

zwolnić z powodu redukcji
rozpocznij naukę
make sb redundant

zrezygnować
rozpocznij naukę
resign

przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
retire

przechodzić trudny okres
rozpocznij naukę
go through a difficult time

wręczyć wypowiedzenie
rozpocznij naukę
hand in your notice

live on

zakomunikować, przekazać znaczenie
rozpocznij naukę
put across the importance

dostać pożyczkę
rozpocznij naukę
take out a loan

wyładować stres
rozpocznij naukę
work off stress


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.