Unit 10 słówka Matura Masters Pre-intermediate

5  1    117 fiszek    kamillo1002
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


airy

anaemia

właściwy, poprawny
rozpocznij naukę
appropriate

assistance

awakebelieve

dzwon, dzwonek
rozpocznij naukę
bell

boiling

wzmocnienie, polepszyć, wzmocnić
rozpocznij naukę
boostrozbita rodzina
rozpocznij naukę
broken family

candidate

cardboard box

centrum opieki
rozpocznij naukę
care centre

centralne ogrzewanie
rozpocznij naukę
central heating

championships

organizacja charytatywna
rozpocznij naukę
charity organization


concentration

convenient

doradztwo, poradnictwo
rozpocznij naukę
counselling

ciasny, tłoczony
rozpocznij naukę
cramped

crossword

currently

decorate

dedicated

opieka dentystyczna
rozpocznij naukę
dental care

deposit

dietary

pełen przeciągów
rozpocznij naukę
draughty

drugs

enclose

energy

agent nieruchomości
rozpocznij naukę
estate agent

exactly

strach, obawiać się
rozpocznij naukę
fear


fizzy

flat

forget

przybrani rodzice
rozpocznij naukę
foster parents

świeże powietrze
rozpocznij naukę
fresh air


ciemny, ponury
rozpocznij naukę
gloomy

gym

hard-working


homeless

horrible


improve

increase

niezależny, niepodległy
rozpocznij naukę
independent

wstawiać, wkładać
rozpocznij naukę
insert

zamiast (czegoś)
rozpocznij naukę
instead (of)


niezdrowe, tanie jedzenie
rozpocznij naukę
junk food

właściciel mieszkania
rozpocznij naukę
landlord

list polecający
rozpocznij naukę
letter of recommendation

lonely

lottery

niedożywienie
rozpocznij naukę
malnutrition

mattress

meditate

memory

ćwiczenia umysłowe
rozpocznij naukę
mental exercise

suplement zawierający minerały
rozpocznij naukę
mineral supplement

instrument muzyczny
rozpocznij naukę
musical instrument

noisy

okazjonalnie
rozpocznij naukę
occasionally

permanentćwiczyć, trenować
rozpocznij naukę
practise

presidential

properly

query


stacja kolejowa
rozpocznij naukę
railway station

recording

recover

regularly


rhymesalad

wydawać się
rozpocznij naukę
seem

schronisko, przytułek
rozpocznij naukę
shelter

oprogramowanie
rozpocznij naukę
software

przestrzenny
rozpocznij naukę
spacious

budynek zajęty przez dzikich lokatorów
rozpocznij naukę
squat

osoba zamieszkująca squat
rozpocznij naukę
squatter


studio, mieszkanie małe
rozpocznij naukę
studio


przeżycie, przetrwanie
rozpocznij naukę
survival

survive

technique

bardzo mały, mikroskopijny
rozpocznij naukę
tiny

trainer

pigułka z witaminami
rozpocznij naukę
vitamin pill

zmierzyć się z pytaniem
rozpocznij naukę
face a question

skupiać się na czymś
rozpocznij naukę
focus on

prawie nigdy
rozpocznij naukę
hardly ever

nie obchodzi mnie to
rozpocznij naukę
i don't care

opiekować się
rozpocznij naukę
look after

w najlepszej formie
rozpocznij naukę
on top form

run-down

rzucać światło
rozpocznij naukę
shed light

spać pod gołym niebem
rozpocznij naukę
sleep rough

utrzymywać się
rozpocznij naukę
support oneself

nie ma odwrotu
rozpocznij naukę
there's no going back


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.