Gerund & Infinitive

 0    131 fiszek    adawit
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Absolutnie uwielbiam chodzić (na spacery), jako że uważam to za wspaniały sposób na rozpoczęcie dnia
rozpocznij naukę
I absolutely adore walking as I find it a great way to start a day

Chłopiec przyznał się do zbicia okna.
rozpocznij naukę
The boy admitted breaking the window

On unika spędzania czasu z ludźmi.
rozpocznij naukę
He avoids spending time with people

Zawsze byłem zły w grze w piłkę nożną.
rozpocznij naukę
I have always been bad at playing football

Jestem zajęta tęsknieniem za tobą.
rozpocznij naukę
I'm busy missing you

Przyzwyczailiśmy się do wstawania o 5.30 rano.
rozpocznij naukę
We got used to getting up at 5.30 a.m.

On jest znudzony czytaniem książek kryminalnych.
rozpocznij naukę
He is bored with reading criminal books

Nie mogę przestać czuć się nerwowo u dentysty.
rozpocznij naukę
I can't help feeling nervous at the dentist's

Nie zniosę dłużej słuchania się jego!
rozpocznij naukę
I can't stand listening to him any more

Rozważam zająć się golfem profesjonalnie.
rozpocznij naukę
I consider taking golf up professionally

Oni opóźniają się z oddaniem mi samochodu.
rozpocznij naukę
They delay returning me the car

On zaprzeczył zjedzenia ciasta.
rozpocznij naukę
He denied eating the cake

Nie cierpię sprzątać domu.
rozpocznij naukę
I detest cleaning the house

Ona nie lubi chodzić do kina.
rozpocznij naukę
She dislikes going to the cinema

On odroczył informowanie go o śmierci jego matki.
rozpocznij naukę
He has defered informing him about his mother death

Nie mam nic przeciwko pomaganiu mu.
rozpocznij naukę
I don't mind helping him

Boję się myśleć co powie Mark.
rozpocznij naukę
I dread thinking what Mark will say

On lubi jeździć na snowboardzie.
rozpocznij naukę
He enjoys snowboarding

Nigdy nie ekscytuję się pójściem do kina.
rozpocznij naukę
I never get excited about going to the cinema

Masz ochotę przejść się ze mną do teatru?
rozpocznij naukę
Do you fancy going to the theatre with me?

On przestał udawać, że jest kimś innym.
rozpocznij naukę
He finished pretending he's someone else

Mam ochotę wybrać się na wycieczkę.
rozpocznij naukę
I feel like going to the trip

Nigdy nie lubiłam oglądać telewizji. (f)
rozpocznij naukę
I have never been fond of wathing TV

Ona nigdy nie wybaczy złamania jej serca.
rozpocznij naukę
She will never forgive breaking her heart

On powiedział, że spróbuje rzucić palenie.
rozpocznij naukę
He said he would try to give up smoking

Zawsze byłam dobra w bieganiu.
rozpocznij naukę
I have always been good at running

Oni mają problem ze zrozumieniem jego słów.
rozpocznij naukę
They have difficulty in understanding his words

Możesz wyobrazić sobie leżenie na plaży?
rozpocznij naukę
Can you imagine lying on the beach?

Ten sport zawiera bieganie
rozpocznij naukę
This sport involves running

Nie jestem naprawdę zainteresowana w słuchaniu heavy metalu.
rozpocznij naukę
I'm not really interested in listening heavy metal

Nie ma potrzeby kupować mu prezentu.
rozpocznij naukę
It's no use buying him a present

Czekamy by zobaczyć cię znowu.
rozpocznij naukę
We are looking forward to seeing you again

Mój szef kontynuuje zwlekanie z ostateczną decyzją.
rozpocznij naukę
My boss keep on delaying the final decision

Jestem naprawdę chętna do grania w tenisa.
rozpocznij naukę
I'm really keen on playing tennis

Tęsknimy za mieniem naszych wnucząt dookoła.
rozpocznij naukę
We miss heaving our grandchilder around

Planuję zredukować czas jaki spędzam w domu.
rozpocznij naukę
I plan on reducing time I spend indoor

Oni praktykują serwowanie piłki.
rozpocznij naukę
They are practising serving the ball

Odkładał w czasie skontaktowanie się ze mną.
rozpocznij naukę
He postponed getting in touch with me

Musimy przełożyć spotkanie.
rozpocznij naukę
We've got to put off meeting.

On zaponiegło rozszerzenia się wirusa.
rozpocznij naukę
He prevent extending the virus

Nie mogę przypomnieć sobie, że już cię widziałem wcześniej
rozpocznij naukę
I don't recall seeing you before

Nie mogę przypomnieć sobie jak zamykałem drzwi.
rozpocznij naukę
I can't recollect locking the door

Nie mogę ryzykować utratą tylu pieniędzy.
rozpocznij naukę
I can't risk losing so much money

Oparł się pójściu na cmentarz
rozpocznij naukę
He resist going to the cementry

Kiedy zasugerowałam, żeby pójść na narty, był entuzjastycznie nastawiony.
rozpocznij naukę
When I suggested going skiing, he was enthusiastic

Po długiej przerwie zajął się pływaniem.
rozpocznij naukę
After long break he took up swimming

Nie ma nic złego w chęci pomagania mu.
rozpocznij naukę
There is no harm in wanting to help him

Nie ma wiele nadzieji w odnalezieniu brakującej części.
rozpocznij naukę
There is no much hope of finding missing part

Oprócz bycia niezdolną do śpiewanie, nie mogła ona również tańczyć.
rozpocznij naukę
Besides being unable to sing, she couldn't dance either

Polecił mi kupno książki o diecie.
rozpocznij naukę
He advised me to get a diet book

Nie stać mnie na kupno tego samochodu.
rozpocznij naukę
I can't afford to but this car

Zgodziliśmy się spotkać.
rozpocznij naukę
we agreed to meet

Rząd zamierza zredukować deficyt
rozpocznij naukę
The government aims to reduce the deficit

Okazało się, że nie ma nikogo w domu.
rozpocznij naukę
There appeared to be no one in the house

Zaaranżowaliśmy spotkanie o 7.00
rozpocznij naukę
We arranged to meet at 7 o'clock

Moglibyśmy go poprosić aby wrócił
rozpocznij naukę
We could ask him to come back

Z przyjemnością słyszę Twój głos
rozpocznij naukę
I'm delighted to hear your voice

Błagam Cię, żebyś mi pomógł
rozpocznij naukę
I'm begging you to help me

Dbam o to by wysłać dzieci do collegu
rozpocznij naukę
I care to send my children to the college

Twierdził, że nigdy nie spotkał oskarżonego.
rozpocznij naukę
He claimed to have never met the accused

zgodzili sie wykonać tą pracę za niego
rozpocznij naukę
they consented to do this work for him

Wybraliśmy wyjazd do Francji na wakacje
rozpocznij naukę
we chose to go to France on holiday

postanowił czekać aż będzie ciemno
rozpocznij naukę
he decided to wait until it was dark

nie ośmieliłabym się powiedzieć mu prawdę
rozpocznij naukę
I would't dare to tell him the truth

był zdeterminowany by osiągnąć zwycięstwo
rozpocznij naukę
he was determined to gain victory

bogaci po prostu zasługują by być bogatymi
rozpocznij naukę
the rich simply deserve to be rich

Oczekuję od Ciebie lojalności
rozpocznij naukę
I expect you to be loyal

nie zdołaliśmy przekonać szefa do akceptacji naszego projektu
rozpocznij naukę
we failed to convice the boss to accept our project

mafia zmusiła go do złamania prawa
rozpocznij naukę
the mafia forced him to break the law

spotkali się przypadkowo
rozpocznij naukę
they happend to meet

pomożesz mi zrobić pracę domową?
rozpocznij naukę
can you help me to do the homework?

ona nie oprze się wejściu w to
rozpocznij naukę
she will not hesitate to go in

mam nadzieję że skończę ten projek do piątku
rozpocznij naukę
I hope to finish this project by Friday

To zainspirowało go do stworzenia nowej kolekcji
rozpocznij naukę
It inspired him to create a new collection

Poinstruował dzieci by nie pływały w jeziorze
rozpocznij naukę
He instructed the children no to swim in the lake

on ciągle nie nauczył się poprawnie odbijać piłki
rozpocznij naukę
he still hasn't learnt to hit the ball properly

zdołali rozpocząć dobry biznes
rozpocznij naukę
they managed to start a good business

zaniedbujemy dbanie o nasze zdrowie
rozpocznij naukę
we neglect to care about our health

zaoferowali mu, żeby zaczął z nimi biegać
rozpocznij naukę
they offered him to start running with them

Kazałem mojemu synowi przeprosić nauczyciela
rozpocznij naukę
I ordered my son to apologise to his teacher

Jak mogę Cię przekonać, żebyś kupiła tą sukienkę?
rozpocznij naukę
how can I persuade you to buy this dress?

planowali rozpocząć podróż z afryki
rozpocznij naukę
they planned to start the journey from africa

Jeszcze nie przygotowałem się do wyruszenia (w drogę)
rozpocznij naukę
I haven't prepared to set out jet

Przestań udawać, że wiesz co robisz
rozpocznij naukę
Stop pretending to know what you are doing

obiecałeś zabrać mnie do francji
rozpocznij naukę
You promised to take me to france

odmawiam zapraszania dziwnych ludzi do mojego domu
rozpocznij naukę
I refuse to invite strange people to my house

wydajesz się być spięty
rozpocznij naukę
you seem to be tense

Modelki mają tendencje do podrużowania wiele
rozpocznij naukę
Models tend to travel a lot

james zagroził, że powie wszystkim mój sekret
rozpocznij naukę
James threatened to tell everyone my secret

podjeli się zredukowania ilości słodyczy w domu
rozpocznij naukę
they have undertaken to reduce the amount of sweets in their house

gorąco zachęcam do przyjęcia tej oferty
rozpocznij naukę
I strongly urge you to accept this offer

mamy zamiar przysiąc sobie, że będziemy dobrym małżeństwem
rozpocznij naukę
we are going to vow to be a good marriage

nie mogę się doczekać wyjazdu w góry
rozpocznij naukę
I can't wait to go to the mountains

chcę iść na zakupy
rozpocznij naukę
I want to go shopping

ostrzegali nas przed wyjściem na zewnątrz
rozpocznij naukę
they warned us not to go out

Życzę sobie mieć długie nogi
rozpocznij naukę
I wish to have long legs

Chciałabym coś ugotować
rozpocznij naukę
I would like to cook sth

Bardzo chciałabym z Tobą zostać
rozpocznij naukę
I would love to stay with you

Znienawidziłby zostanie w pracy
rozpocznij naukę
He would hate to stay at work

Wolałabym zostać (w domu)
rozpocznij naukę
I would prefer to stay in

tęsknią za powtórną wizytą we francji
rozpocznij naukę
they yearn to visit france again

spróbował zdać egzamin
rozpocznij naukę
he attempet to pass/passing the exam

nie znoszę spędzać z nim czasu
rozpocznij naukę
I can't bear spending/to spend time with him

zaczynam pisać raport
rozpocznij naukę
I began writting/to write the report

to nie przeszkodziło mu skończyć
rozpocznij naukę
it doesn't bother him finishing/to finish

zaprzestał jeździć samochodem
rozpocznij naukę
he ceased driving/to drive a car

ona kontynuuje chodzenie do wróżbity
rozpocznij naukę
she continues visiting/to visit a fortune-teller

nienawidzimy robić zakupy
rozpocznij naukę
we hate doing/ to do shopping

zamierzam zgubić 10 kg
rozpocznij naukę
I intend losing/to lose 10 kilos

lubię pływać w morzu
rozpocznij naukę
I like swimming/to swim in the sea

ona kocha gotować
rozpocznij naukę
she loves cooking/to cook

zaniedbujemy chodzenie do dentysty
rozpocznij naukę
we omit going/to go to dentist

Preferujesz jadać poza czy w domu?
rozpocznij naukę
Do you prefer eating/to eat out or at house?

zaproponował pójście do kina
rozpocznij naukę
He proposed going/to go to the cinema

zaczęło padać
rozpocznij naukę
it started raining/to rain

nigdy nie zpomnę widoku U2 na koncercie
rozpocznij naukę
I'll never forget seeing U2 in concert

nie zapomnij do mnie zadzwonić
rozpocznij naukę
Don't forget to phone me

Pamiętam jak tu przychodziłam jak byłam młoda
rozpocznij naukę
I remember coming here when I was young

musimy pamiętać by nakarmić kota
rozpocznij naukę
we must remember to feed the cat

trwamy w oglądanu telewizji
rozpocznij naukę
we go on watching tv

po długiej przerwie zaczął biegać
rozpocznij naukę
after long break, he went on to run

to oznacza poddanie się
rozpocznij naukę
it means giving up

miałam zadzwonić do elektryka ale zapomniałam
rozpocznij naukę
I meant to phone the electrician but i forget

ten dom potrzebuje malowania
rozpocznij naukę
this house needs painting

potrzebują kupić sobie nowe buty
rozpocznij naukę
I need to get some new shoes

żałuję pójścia, żeby zobaczyć ten film
rozpocznij naukę
I regret going to see that film

z przykrością informujemy że nie uległo to zmianie
rozpocznij naukę
we regret to inform you that it didn't change

przestałem palić
rozpocznij naukę
I've stopped smoking

powinieneś się zatrzymać by odpocząć
rozpocznij naukę
you should stop to have a rest

spróbuj wytrzymać przez chwilę
rozpocznij naukę
try resisting for a while

ona próbowała zatrzymać samochód
rozpocznij naukę
she tried to stop a car


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.