Polska i świat po 2 wojnie światowej

 0    45 fiszek    pam96
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

17 lipca - 2 sierpnia 1945r.
rozpocznij naukę
konferencja w Poczdamie

14 sierpnia 1945r.
rozpocznij naukę
ZSRR i Chiny podpisały układ o przyjaźni i powojennej współpracy oraz o wspólnej walce przeciwko Japonii

2 września 1945r.
rozpocznij naukę
koniec 2 wojny światowej(kapitulacja Japonii)

10 lutego 1945r.
rozpocznij naukę
traktat pokojowy alianci-sojusznicy 3 Rzeszy (Włochy, Węgry, Bułgaria, Finlandia, Rumunia)

25 kwietnia 1945r.
rozpocznij naukę
w San Francisco(USA)rozpoczęły się obrady konferencji założycielskiej ONZ

26 czerwca 1945r.
rozpocznij naukę
podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych

5 marzec 1946r.
rozpocznij naukę
przemówienie Winstona Churchilla w Folton ("żelazna kurtyna" od Szczecina)

czescy komuniści z Klementem Gottwaldem na czele przejęli władzę

12 marca 1947r.
rozpocznij naukę
doktryna Trumana

czerwiec 1947r.
rozpocznij naukę
zaprezentowanie planu Georga Marshalla - Europejski Plan Odbudowy (powstało OEWG/ang. OEEC)

22 lipca 1944r.
rozpocznij naukę
na antenie komunistycznego radia ogłoszono Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

27 lipca 1944r.
rozpocznij naukę
porozumienie o polsko-radzieckiej granicy

31 grudnia 1944r.
rozpocznij naukę
przekształcenie PKWN na Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej

28 kwietnia 1947r.
rozpocznij naukę
rozpoczęcie akcji "Wisła" - przesiedlenia Ukraińców, Łemków i Bojków na Ziemie Odzyskane

19 stycznia 1945r.
rozpocznij naukę
komendant AK gen. Leopold Okulicki - pseud. Niedźwiadek rozwiązał AK i stanął na czele organizacji Niepodległość

czerwiec 1945r.
rozpocznij naukę
proces szesnastu - w Moskwie, pokazowy proces polityków i wojskowych

28 czerwca 1945r.
rozpocznij naukę
rozpoczęcie funkcjonowania Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej

30 czerwca 1946r.
rozpocznij naukę
referendum - likwidacja senatu, nacjonalizacja przemysłu i przeprowadzenie reformy rolnej oraz poparcie granicy na Odrze i Nysie

19 stycznia 1947r.
rozpocznij naukę
wybory - sfałszowane wyniki, komuniści 80%, PSL -20%; prezydent - Bolesław Bierut, premier - Józef Cyrankiewicz

6 września 1944r.
rozpocznij naukę
pierwszy dekret w sprawie reformy rolnej

28 października 1950r.
rozpocznij naukę
wymiana pieniędzy

plan 3-letni (firmy powracające do pełnej wydajności)

plan 6-letni (intensywne uprzemysłowienie)

15 grudnia 1948r.
rozpocznij naukę
z połączenia PPS i PPR powstała komunistyczna Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

wrzesień 1953r.
rozpocznij naukę
internowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego

22 lipca 1952r.
rozpocznij naukę
konstytucja- sejm jako parlament, jednolitość władz państwowych, pozbawienie orła korony, zlikwidowanie prezydenta, PRL

30 sierpnia 1945r.
rozpocznij naukę
nad strefami okupacyjnymi Niemiec objęła Sojusznicza Rada Kontroli

styczeń 1947r.
rozpocznij naukę
powstanie Bizonii ze stref amerykańskiej i brytyjskiej

kwiecień 1949r.
rozpocznij naukę
dołączenie strefy francuskiej do Bizonii - powstanie Trizonii

noc z 23 na 24 czerwca 1948r.
rozpocznij naukę
blokada zachodniej części Berlina

12 maja 1949r.
rozpocznij naukę
zaniechanie blokady Berlina przez ZSRR

1 lipca 1948r.
rozpocznij naukę
premierzy 11 krajów niemieckich otrzymali 3 dokumenty, zwane frankfurckimi, o kształcie nowego państwa niemieckiego

20 września 1949r.
rozpocznij naukę
powstanie centralnego, koalicyjnego rządu z Kondradem Adenauerem jako kanclerzem na czele - powstanie Republiki Federalnej Niemiec-RFN; stolica - Bonn

7 października 1949
rozpocznij naukę
powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej-NRD, prezydent-Wilhelm Pieck, 1sekretarz-Walter Ulbricht, premier-Otto Grotewohl

noc z 12 na 13 sierpnia 1961r.
rozpocznij naukę
rozpoczęcie budowy muru berlińskiego

październik 1952r.
rozpocznij naukę
zmiana WKB(b) w Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego(KPZR)

5 marca 1953
rozpocznij naukę
śmierć Józefa Stalina

noc z 24 na 25 lutego 1956r.
rozpocznij naukę
tajny referat Nikity Chruszczowa krytykujący rządy Stalina

14 maja 1955r.
rozpocznij naukę
Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej - Układ Warszawski pomiędzy ZSRR a państwami bloku wschodniego

23 października 1956r.
rozpocznij naukę
początek powstania węgierskiego

1 listopada 1956r.
rozpocznij naukę
wystąpienie Węgier z Układu Warszawskiego

28-30 czerwca 1956r.
rozpocznij naukę
poznański Czerwiec - protesty robotników

19 października 1956r.
rozpocznij naukę
na obrady 8 Plenum KC PZPR przybyła delegacja radziecka z Chruszczowem na czele

20 października 1956r.
rozpocznij naukę
Gomułka został wybrany 1 sekretarzem PZPR

październik 1957r.
rozpocznij naukę
zamknięcie pisma "Po Prostu"


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.