INTERAKCJE FARMAKOKINETYCZNE

 0    44 fiszki    oliveczka01
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Interakcje fakmakokinetyczne
rozpocznij naukę
dotyczą zmiany stężenia leku lub metabolitu, występuja najczęściej; LADME
Intrakcje modyfikujące wchłanianie przykład
rozpocznij naukę
Dodanie do leku podawanego i.m. lub s.c. leków zmieniającyh przepływ krwi w m-cu podania; adrenomimetyki + leki znieczulające miejscowo
Epinefryna/fenylefryna z prokainą podane i. m/s.c. to jaka interakcja?
rozpocznij naukę
F-kinetyczna, na poziomie wchłaniania
jaki lek należy podać łącznie z prokainą, aby zmniejszyć jej przepływ w miejscu podania?
rozpocznij naukę
Adrenomimetyk np epinefrynę lub fenylefrynę
Czy niektóre roztwory koloidowe adsorbują na swojej powierzchni inne leki?
rozpocznij naukę
TAK
Dlaczego węgiel aktywny, niektóre roztwory koloidowe i błonnik hamują wchłanianie leków podawanych p.o.?
rozpocznij naukę
Mają duż powierzchnię i adsorbuja na swojej powierzchni inne leki
Kiedy tetracykliny będą trudniej się wchłaniały?
rozpocznij naukę
Gdy podamy łącznie leki zawierające kationy, sole Fe, Ca, Mg, Al, Bi i preparaty multiwitaminowe
Czy preparaty multiwitaminwe tworzą trudnorozpuszczalne kompleksy z tetracyklinami?
rozpocznij naukę
TAK, interakcja farmakokinetyczna na poziomie wchłaniania
Jakie leki utrudniają wchłanianie tetracyklin p.o.?
rozpocznij naukę
Multiwitaminowe i zawierajace kationy, sole zelaza, bizmutu, wapnia, magnezu, glinu.
Jak działąją omeprazol, pirenzepina, famotydyna?
rozpocznij naukę
Zobojętniają sok żołądkowy
Jak leki zobojętniające kwaśne pH żołądka wpływają na wchłanianie leków o charakterze kwaśnym?
rozpocznij naukę
Zwiększają ich stopień jonizacji i utrudniają wchłanianie
Jaka interakcja zachodzi pomiędzy pirenzepiną a a indometacyną?
rozpocznij naukę
Intrakcja f-kinetyczna na poziomie wchłaniania.
Leki p/zapalne mają kwaśny odczyn, więc dają interakcje z jakimi lekami?
rozpocznij naukę
Famotydyną, omeprazolem, pirenzepiną
Czy famotydyna ułatwia wchłanianie leków o charakterze zasadowym?
rozpocznij naukę
TAK, morfina, atropina, aminofilina
Jak leki osłaniające błonę śluzową żołądka wpływają na wchłanianie leków?
rozpocznij naukę
Sukralfat i sole bizmutu utrudniają penetrację leków
Jak leki lipofilowe (parafina, emulsje w/o, olej rycynowy, chitosan) zmieniają rozpuszczalność witamin rozp w tł i leków lipofilowych?
rozpocznij naukę
Zmniejszają ich wchłanianie na rzecz usuwania z kałem
Gryzeofluwina łatwiej wchłania się z posikiem...?
rozpocznij naukę
bogatotłuszczowym.
Kwasy żółciowe lub leki zwiększające wydzielanie żółci ułatwiają czy utrudniają wchłanianie leków?
rozpocznij naukę
UŁATWIAJĄ
Jak pokarm wpływa na wchłanianie leków?
rozpocznij naukę
UTRUDNIA WCHŁANIANIE
czy płyny utrudniają wchłanianie leków?
rozpocznij naukę
Nie, ułatwiają zwłaszcza jesli są to leki hydrofilowe
Leki, które przyspieszają perystaltykę przewodu pokarmowego to ...?
rozpocznij naukę
Przeczyszczające i cholinomimetyki
Jak leki przeczyszczające i cholinomimetyki wpływają na wchłanianie leków?
rozpocznij naukę
Przyspieszają pasaż, a więc utrudniają wchłanianie
Cholinolityki i leki zapierające mogą...?
rozpocznij naukę
UŁATWIĆ WCHŁONIĘCIE LEKU
Jak działają bakterie p.p.?
rozpocznij naukę
Unieczynniają substancje egzogenne?
Czy antybiotyki mogą zwiększyć wchłanianie chloropromazyny, fenacetyny, izoprenaliny i innych leków?
rozpocznij naukę
Mogą, ponieważ niszczą florę bakteryjna która unieczynnia te substancje.
W jakiej postaci leki są głównie transportowane w organizmie?
rozpocznij naukę
W postaci związanej, te o char kwaśnym z albuminami. Lek takie jest nieaktywny farmakologicznie.
Czy siła i stopień związania leku z biaŁkiem jest jego cecha charakterystyczną?
rozpocznij naukę
TAK
Kiedy stopień wiązania leku z białkiem ulega zmianie?
rozpocznij naukę
Gdy zmieni się pH krwi lub ilość białek krwi
Ilukrotnie wzrośnie stężenie wolnej frakcji leku, który wiąże się z białkami w 90% jeśli nastąpi wyparcie 10%?
rozpocznij naukę
dwukrotnie
Leki wypierające
rozpocznij naukę
NLPZ(ASA, ibuprofen, diklofenak) sulfonamidy p/bakteryjne, chloramfenikol, klofibrat, kw. etakrynowy, nitrofurantoina, nowobiocyna, pirymetamina, chinidyna, Werapamil, amiodaron
Czy pirymetamina jest podatna na wypieranie z połączeń białkowych?
rozpocznij naukę
NIE, ona wypiera
Kwas etakrynowy wypiera inne leki z połaczen z białkami krwi?
rozpocznij naukę
Tak
Czy wypieranie leków z połączeń bialkowych jest interakcją f-kinetyczną?
rozpocznij naukę
Tak, na poziomie dystrybucji leku
Leki podatne na wypieranie z połączeń z białkami to...?
rozpocznij naukę
doustne p/cukrzycowe, p/krzepliwe, p/padaczkowe, penicyliny, hydrokortyzon, doustne antykoncepcyjne, metotreksat, digoksyna.
Czy digoksyna jest łatwo wypieranym lekiem z połączęń z białkami?
rozpocznij naukę
Tak
Jak ketokonazlo i erytromycyna zmieniaja stężenie niektórych leków?
rozpocznij naukę
Poprzez hamowanie aktywności enzymów P-450 zwiększają C
Czy enzymy cytochromu P-450 są hamowane przez ketokonazol?
rozpocznij naukę
Tak
Jak zablokowanie aktywności enzymów ściany p.p. wpłynie na C leków we krwi?
rozpocznij naukę
Ich C we krwi wzrośnie
Czym jest spowodowane i czym skutkuje zwiększenie stężenia leku we krwi
rozpocznij naukę
Zahamowaniem aktywności enzymów, zwiększenie siły działania i czasu działania
zahamowanie aktywności enzymów w przypadku prolekow prowadzi do...?
rozpocznij naukę
Osłąbienia ich działania
Jakie czynniki modyfikują aktywność enzymów?
rozpocznij naukę
Choroby, cykl miesięczny, wiek, pokarm i inne leki, występowanie szybkich i wolnych metabolizatorów
Jak przeb8iega metabolizm alkoholu?
rozpocznij naukę
1. dehydrogenaza alkoholowa do aldehydu octowego 2. dehydrogenaza aldehydowa
interakcja disulfiramu/metronidazolu/chloramfenikolu/niektórych cefalosporyn 3 generacji z alkoholem polega na...?
rozpocznij naukę
Hamowanie dehydrogenazy aldehydowej, wzrost aldehydu octowego-> zaburzenia czynności serca, wzrost p, zaczerwienienie twarzy i zaburzenia ośrodkowe
Czy leki moczopędne mogą byc stosowane w leczeniu zatruć?
rozpocznij naukę
Tak, zwiększają filtrację kłębuszkową i objetość moczu- mogą więc zwiększać wydalanie leków i ich metabolitów.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.