INTERAKCJE FARMAKOKINETYCZNE

 0    44 fiszki    oliveczka01
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Interakcje fakmakokinetyczne
rozpocznij naukę
dotyczą zmiany stężenia leku lub metabolitu, występuja najczęściej; LADME

Intrakcje modyfikujące wchłanianie przykład
rozpocznij naukę
Dodanie do leku podawanego i.m. lub s.c. leków zmieniającyh przepływ krwi w m-cu podania; adrenomimetyki + leki znieczulające miejscowo

Epinefryna/fenylefryna z prokainą podane i. m/s.c. to jaka interakcja?
rozpocznij naukę
F-kinetyczna, na poziomie wchłaniania

jaki lek należy podać łącznie z prokainą, aby zmniejszyć jej przepływ w miejscu podania?
rozpocznij naukę
Adrenomimetyk np epinefrynę lub fenylefrynę

Czy niektóre roztwory koloidowe adsorbują na swojej powierzchni inne leki?
rozpocznij naukę
TAK

Dlaczego węgiel aktywny, niektóre roztwory koloidowe i błonnik hamują wchłanianie leków podawanych p.o.?
rozpocznij naukę
Mają duż powierzchnię i adsorbuja na swojej powierzchni inne leki

Kiedy tetracykliny będą trudniej się wchłaniały?
rozpocznij naukę
Gdy podamy łącznie leki zawierające kationy, sole Fe, Ca, Mg, Al, Bi i preparaty multiwitaminowe

Czy preparaty multiwitaminwe tworzą trudnorozpuszczalne kompleksy z tetracyklinami?
rozpocznij naukę
TAK, interakcja farmakokinetyczna na poziomie wchłaniania

Jakie leki utrudniają wchłanianie tetracyklin p.o.?
rozpocznij naukę
Multiwitaminowe i zawierajace kationy, sole zelaza, bizmutu, wapnia, magnezu, glinu.

Jak działąją omeprazol, pirenzepina, famotydyna?
rozpocznij naukę
Zobojętniają sok żołądkowy

Jak leki zobojętniające kwaśne pH żołądka wpływają na wchłanianie leków o charakterze kwaśnym?
rozpocznij naukę
Zwiększają ich stopień jonizacji i utrudniają wchłanianie

Jaka interakcja zachodzi pomiędzy pirenzepiną a a indometacyną?
rozpocznij naukę
Intrakcja f-kinetyczna na poziomie wchłaniania.

Leki p/zapalne mają kwaśny odczyn, więc dają interakcje z jakimi lekami?
rozpocznij naukę
Famotydyną, omeprazolem, pirenzepiną

Czy famotydyna ułatwia wchłanianie leków o charakterze zasadowym?
rozpocznij naukę
TAK, morfina, atropina, aminofilina

Jak leki osłaniające błonę śluzową żołądka wpływają na wchłanianie leków?
rozpocznij naukę
Sukralfat i sole bizmutu utrudniają penetrację leków

Jak leki lipofilowe (parafina, emulsje w/o, olej rycynowy, chitosan) zmieniają rozpuszczalność witamin rozp w tł i leków lipofilowych?
rozpocznij naukę
Zmniejszają ich wchłanianie na rzecz usuwania z kałem

Gryzeofluwina łatwiej wchłania się z posikiem...?
rozpocznij naukę
bogatotłuszczowym.

Kwasy żółciowe lub leki zwiększające wydzielanie żółci ułatwiają czy utrudniają wchłanianie leków?
rozpocznij naukę
UŁATWIAJĄ

Jak pokarm wpływa na wchłanianie leków?
rozpocznij naukę
UTRUDNIA WCHŁANIANIE

czy płyny utrudniają wchłanianie leków?
rozpocznij naukę
Nie, ułatwiają zwłaszcza jesli są to leki hydrofilowe

Leki, które przyspieszają perystaltykę przewodu pokarmowego to ...?
rozpocznij naukę
Przeczyszczające i cholinomimetyki

Jak leki przeczyszczające i cholinomimetyki wpływają na wchłanianie leków?
rozpocznij naukę
Przyspieszają pasaż, a więc utrudniają wchłanianie

Cholinolityki i leki zapierające mogą...?
rozpocznij naukę
UŁATWIĆ WCHŁONIĘCIE LEKU

Jak działają bakterie p.p.?
rozpocznij naukę
Unieczynniają substancje egzogenne?

Czy antybiotyki mogą zwiększyć wchłanianie chloropromazyny, fenacetyny, izoprenaliny i innych leków?
rozpocznij naukę
Mogą, ponieważ niszczą florę bakteryjna która unieczynnia te substancje.

W jakiej postaci leki są głównie transportowane w organizmie?
rozpocznij naukę
W postaci związanej, te o char kwaśnym z albuminami. Lek takie jest nieaktywny farmakologicznie.

Czy siła i stopień związania leku z biaŁkiem jest jego cecha charakterystyczną?
rozpocznij naukę
TAK

Kiedy stopień wiązania leku z białkiem ulega zmianie?
rozpocznij naukę
Gdy zmieni się pH krwi lub ilość białek krwi

Ilukrotnie wzrośnie stężenie wolnej frakcji leku, który wiąże się z białkami w 90% jeśli nastąpi wyparcie 10%?
rozpocznij naukę
dwukrotnie

Leki wypierające
rozpocznij naukę
NLPZ(ASA, ibuprofen, diklofenak) sulfonamidy p/bakteryjne, chloramfenikol, klofibrat, kw. etakrynowy, nitrofurantoina, nowobiocyna, pirymetamina, chinidyna, Werapamil, amiodaron

Czy pirymetamina jest podatna na wypieranie z połączeń białkowych?
rozpocznij naukę
NIE, ona wypiera

Kwas etakrynowy wypiera inne leki z połaczen z białkami krwi?
rozpocznij naukę
Tak

Czy wypieranie leków z połączeń bialkowych jest interakcją f-kinetyczną?
rozpocznij naukę
Tak, na poziomie dystrybucji leku

Leki podatne na wypieranie z połączeń z białkami to...?
rozpocznij naukę
doustne p/cukrzycowe, p/krzepliwe, p/padaczkowe, penicyliny, hydrokortyzon, doustne antykoncepcyjne, metotreksat, digoksyna.

Czy digoksyna jest łatwo wypieranym lekiem z połączęń z białkami?
rozpocznij naukę
Tak

Jak ketokonazlo i erytromycyna zmieniaja stężenie niektórych leków?
rozpocznij naukę
Poprzez hamowanie aktywności enzymów P-450 zwiększają C

Czy enzymy cytochromu P-450 są hamowane przez ketokonazol?
rozpocznij naukę
Tak

Jak zablokowanie aktywności enzymów ściany p.p. wpłynie na C leków we krwi?
rozpocznij naukę
Ich C we krwi wzrośnie

Czym jest spowodowane i czym skutkuje zwiększenie stężenia leku we krwi
rozpocznij naukę
Zahamowaniem aktywności enzymów, zwiększenie siły działania i czasu działania

zahamowanie aktywności enzymów w przypadku prolekow prowadzi do...?
rozpocznij naukę
Osłąbienia ich działania

Jakie czynniki modyfikują aktywność enzymów?
rozpocznij naukę
Choroby, cykl miesięczny, wiek, pokarm i inne leki, występowanie szybkich i wolnych metabolizatorów

Jak przeb8iega metabolizm alkoholu?
rozpocznij naukę
1. dehydrogenaza alkoholowa do aldehydu octowego 2. dehydrogenaza aldehydowa

interakcja disulfiramu/metronidazolu/chloramfenikolu/niektórych cefalosporyn 3 generacji z alkoholem polega na...?
rozpocznij naukę
Hamowanie dehydrogenazy aldehydowej, wzrost aldehydu octowego-> zaburzenia czynności serca, wzrost p, zaczerwienienie twarzy i zaburzenia ośrodkowe

Czy leki moczopędne mogą byc stosowane w leczeniu zatruć?
rozpocznij naukę
Tak, zwiększają filtrację kłębuszkową i objetość moczu- mogą więc zwiększać wydalanie leków i ich metabolitów.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.