Świat przyrody

 0    117 fiszek    zakowskad13
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

air / soil / water pollution
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie powietrza / gleby / wody

być "zielonym" proekologicznym

bottle / paper / plastic bank
rozpocznij naukę
pojemnik na szkło / papier / plastik

clean / alternative sources of energy
rozpocznij naukę
czyste / alternatywne źródła energii

climate change
rozpocznij naukę
zmiany klimatyczne

cut down trees
rozpocznij naukę
wycinać drzewa

drop litter in the street
rozpocznij naukę
rzucać śmieci na ulicę

1. wyrzucać 2. śmietnik

the Earth's surface
rozpocznij naukę
powierzchnia ziemi

eco-friendly
rozpocznij naukę
przyjazny dla środowiska

ekologia

ekologiczny

emit / produce exhaust fumes
rozpocznij naukę
emitować / wytwarzać spaliny

energy-saving (light bulbs / appliances)
rozpocznij naukę
energooszczędne (żarówki / urządzenia)

fresh / tap water
rozpocznij naukę
słodka woda / woda z kranu

lodowce

global warming
rozpocznij naukę
globalne ocieplenie

the greenhouse effect
rozpocznij naukę
efekt cieplarniany

wytwarzać żywność

środowisko (danego gatunku)

hole in the ozone layer
rozpocznij naukę
dziura ozonowa

melting ice cap
rozpocznij naukę
topniejąca pokrywa lodowa

nature reserve
rozpocznij naukę
rezerwat przyrody

oil spill / slick
rozpocznij naukę
wyciek ropy

paper wrapping
rozpocznij naukę
opakowania papierowe

1. sadzić 2. roślina

zanieczyszczać

zanieczyszczony

produce oxygen
rozpocznij naukę
produkować tlen

chronić

ochrona

przetwarzać wtórnie

przetwarzanie wtórne

rainforest logging
rozpocznij naukę
wyrąb lasów tropikalnych

rising sea level
rozpocznij naukę
podnoszący się poziom mórz

wyczerpywać się

save (water)
rozpocznij naukę
oszczędzać wodę

sort out rubbish
rozpocznij naukę
segregować śmieci

throw something away
rozpocznij naukę
wyrzucić coś

unleaded petrol
rozpocznij naukę
benzyna bezołowiowa

water / wind power
rozpocznij naukę
energia wodna / wiatrowa

wildlife conservation
rozpocznij naukę
ochrona przyrody

animal world
rozpocznij naukę
świat zwierząt

the environment
rozpocznij naukę
środowisko naturalne


become extinct
rozpocznij naukę
wyginąć

wyginąć

bizon,żubr

1. hodować 2. rasa


zanikać

endangered species
rozpocznij naukę
zagrożone gatunki

rare species
rozpocznij naukę
rzadkie gatunki

ginat tortoise
rozpocznij naukę
zółw olbrzymi


polować na

bezpieczny, bezpiecznie

live in captivity
rozpocznij naukę
żyć w niewoli

live the wild
rozpocznij naukę
żyć na wolności

kłusować

kłusownik

niedźwiedź polarny

1. oswoić 2. osowjony

weterynarz

zbliżać się

lawina

zginać drzewa

śnieżyca

1. zniszczyć 2. zniszczenie

collapse / fall down
rozpocznij naukę
zawalić się

debris / robble
rozpocznij naukę
gruzy

an earthquake
rozpocznij naukę
trzęsienie ziemi

epidemia


powódź

fly into the air
rozpocznij naukę
unieść się w powietrze

pożar lasu

high water/ wave
rozpocznij naukę
wysoka fala

uderzyć (o huraganie)

huragan

pojawić się

występować / wydarzyć się

tornado / twister
rozpocznij naukę
tornado

volcanic eruption
rozpocznij naukę
wybuch wulkanu

pomoc poszkodowanym

international organisations
rozpocznij naukę
organizacje międzynarodowe

organizacja dobroczynna

call an ambulance
rozpocznij naukę
wezwać karetkę

call the fire brigade
rozpocznij naukę
wezwać straż pożarną

call the police
rozpocznij naukę
wezwać policję

collect donations
rozpocznij naukę
zbierać dary

collect medicines
rozpocznij naukę
zbierać leki

wiercić studnie

establish / set up a foundation
rozpocznij naukę
założyć fundację

ewakuować

ewakuacja

go to the aid
rozpocznij naukę
przyjść z pomocą

humanitarian aid
rozpocznij naukę
pomoc humanitarna

humanitarian movement
rozpocznij naukę
organizacja humanitarna

know some first aid
rozpocznij naukę
umieć udzielić pierwszej pomocy

local authorities
rozpocznij naukę
władze lokalne

provide people (with)
rozpocznij naukę
dostarczyć coś ludziom

put out the fire
rozpocznij naukę
ugasić pożar

zbierać pieniądze

1. ratować 2. akcja ratunkowa

ratownik

przeżyć / ocaleć

ocalały

temporary shelter
rozpocznij naukę
tymczasowe schornienie

vaccination programmes
rozpocznij naukę
programy szczepień


Doctors Without Borders
rozpocznij naukę
Lekarze bez Granic

organizacja zajmująca się ochroną środowiska

the Red Cross
rozpocznij naukę
Czerwony Krzyż

the Red Crescent
rozpocznij naukę
Czerwony Półksiężyc

the United Nations
rozpocznij naukę
ONZ

WWF (World Wide Fund for Nature)
rozpocznij naukę
organizacja zajmująca się m. in ochroną zagrożonych gatunków zwierząt


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.