Promotional tools

 0    71 fiszek    corbela
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


towary; artykuły handlowe
rozpocznij naukę
goods

services

developing

wiązać się (z czymś), dotyczyć
rozpocznij naukę
involve

pricing

attractively

making

available

klienci docelowi
rozpocznij naukę
target customers

przekonywanie
rozpocznij naukę
persuading

sprzedawca detaliczny; detalista
rozpocznij naukę
retailer

sprzedawać towar
rozpocznij naukę
stock

istnienie produktu
rozpocznij naukę
product's existence

features

advantages

kilka etapów
rozpocznij naukę
several stages

dobrze znany
rozpocznij naukę
well-known

acronym

attention

zainteresowanie
rozpocznij naukę
interest

desire


according to

formulation

arousing

kompozycja marketingowa
rozpocznij naukę
marketing mix

rozróżniac
rozpocznij naukę
distinguish

działania promocyjne
rozpocznij naukę
promotional tools

advertising

promocja sprzedaży
rozpocznij naukę
sales promotion

kształtowanie wizerunku firmy
rozpocznij naukę
public relations

sprzedaż osobista
rozpocznij naukę
personal selling


carry out

bulid up

image

samples

coupons

competitions

przedstawiciele handlowi
rozpocznij naukę
sales reps

relationships

buyers

abbreviated

activities

mające na celu
rozpocznij naukę
designed to

improve

maintain

szczególnie
rozpocznij naukę
notably

sprawozdanie roczne
rozpocznij naukę
annual report

sponsorship

program relacji ze społeczeństwem
rozpocznij naukę
community relations program

lobbing (wpływ) polityków
rozpocznij naukę
lobbying of politicans

tworzenie wiadomości
rozpocznij naukę
creation of news stories

zdobyć rozgłos
rozpocznij naukę
get publicity

wzmianka; wspomnienie
rozpocznij naukę
mention

favourable

receive

attempt to

zamieszczać informacje
rozpocznij naukę
place information

środki masowego przekazu
rozpocznij naukę
news media

zwrócić uwagę
rozpocznij naukę
draw attention

pomijając względy finansowe
rozpocznij naukę
quite apart from financial considerations

bardziej prawdopodobne
rozpocznij naukę
more likely

świadomość społeczna
rozpocznij naukę
public awareness

ogromne ilości reklam
rozpocznij naukę
massive amount of advertising

w granicach swojego budżetu
rozpocznij naukę
within the limits of their budget

zaniedbywanie
rozpocznij naukę
neglecting

możliwość poprawy
rozpocznij naukę
possibility of improving

lowering

odmiennie; inaczej; różnie
rozpocznij naukę
differently


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.