Speak Out unit 1-3

 0    148 fiszek    sylviam
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zajęcie, ruch
rozpocznij naukę
activity

dodawać, przyczyniać się (do czegoś)
rozpocznij naukę
add

barbecue

poniżej; pod; niżej; pod spodem
rozpocznij naukę
below

zwrot; określenie, wyrażać, układać
rozpocznij naukę
phrase

istota (np. ludzka); byt
rozpocznij naukę
being

mały; niewielki; nieznaczny
rozpocznij naukę
small

smileafter

skłonić, podpowiadać
rozpocznij naukę
prompt

przyjmować, akceprować
rozpocznij naukę
accept

advertise

advertisement

pojawić się
rozpocznij naukę
appear

twierdzić, opowiadać się
rozpocznij naukę
argue

headline

married

marry

ponownie wychodzić za mąż
rozpocznij naukę
remarry

salesman

natychmiast, od razu
rozpocznij naukę
straightaway

porównywać
rozpocznij naukę
compare

guess

przygotować
rozpocznij naukę
prepare

stopień celcjusza
rozpocznij naukę
degree

współlokator
rozpocznij naukę
flatmate

immediately

sell

improve

interrupt

w dzisiejszych czasach
rozpocznij naukę
nowadays

zajęcie, zawód
rozpocznij naukę
occupation

recreation

przeglądać
rozpocznij naukę
review

prowadzić dochodzenie
rozpocznij naukę
investigate

murder

pretend

zastanawiać się
rozpocznij naukę
wonder

would be

invite

konkurencja, rywalizacja
rozpocznij naukę
competition


przedsiębiorstwo, firma
rozpocznij naukę
company

customer


employee

wynagrodzenie
rozpocznij naukę
salary

service

staff


porozumienie
rozpocznij naukę
agreement

fishing

masaż, masować
rozpocznij naukę
massage

mention

temporary

photocopier

rozwijać, opracowywać
rozpocznij naukę
develop

flexible

na zdrowie, dzięki
rozpocznij naukę
cheers

formal

informal

przywódca, lider
rozpocznij naukę
leader

programować
rozpocznij naukę
programme

quality

umowa, porozumienie
rozpocznij naukę
deal

opportunity

worst

accident

średni, przeciętny
rozpocznij naukę
average


nie zdać, oblać
rozpocznij naukę
fail

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance

interview


szacunek, powarzanie
rozpocznij naukę
respect

napad, rabunek
rozpocznij naukę
robbery

przerażony, przestraszony
rozpocznij naukę
frightened


ruch uliczny
rozpocznij naukę
traffic

sporadycznie
rozpocznij naukę
occasionally


rescue

publiczność
rozpocznij naukę
audience

absolutely

entertainment

sprzedaż detaliczna
rozpocznij naukę
retail

vacation

vocation


intonation

respond

necessary

balance

dojechać do
rozpocznij naukę
commute

dojerzdzający do pracy
rozpocznij naukę
commuter

mieć kogoś powyżej uszu, mieć czegoś dość
rozpocznij naukę
be fed up

ziemia, kraina
rozpocznij naukę
land

własność, mienie
rozpocznij naukę
property

transform

available


benefit

również, także
rozpocznij naukę
also

research

nawyk, zwyczaj
rozpocznij naukę
habit

wyważony, pełnowatościowy
rozpocznij naukę
balanced

zespół, grupa
rozpocznij naukę
band

exhibition

sightseeing

snack


be a match for

afterwards


singer

composer

painter

sala koncertowa
rozpocznij naukę
concert hall

wykonanie, przedstawienie
rozpocznij naukę
performance

painting

sculptor

sculpture

upuszczać, spadac
rozpocznij naukę
drop

funeral

scrambled eggs


do góry nogami
rozpocznij naukę
upside down

wymyślać, wynaleść
rozpocznij naukę
invent

self-portrait

cienki, chudy
rozpocznij naukę
thin

frequently

leave

dyrektor zarządzający
rozpocznij naukę
managing director

cicho, spokojnie
rozpocznij naukę
quietly

siedzenie, miejsce
rozpocznij naukę
seat

oddzielny, osobny
rozpocznij naukę
separate

appropriate

fashionableoffer

truly


sugerować, zaproponować
rozpocznij naukę
suggest
Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.