unit 3 OLEK

 0    163 fiszki    klaudiazawistowska4
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

to await sb/sth
rozpocznij naukę
oczekiwać na kogoś/coś

przyjęcie/powitanie


zagadkowy

international bussines
rozpocznij naukę
biznes międzynarodowy

take smb into negotiations
rozpocznij naukę
wziaśc kogoś do negocjacji


zewnętrznie

dostępny

krzykliwy, pretensjonalny

corporate headquarters
rozpocznij naukę
siedziba firmy

English-speaking
rozpocznij naukę
anglojęzyczny

zachodni

business culture
rozpocznij naukę
kultura biznesowa

authoritarian
rozpocznij naukę
tyran, os apodektyczna

free-wheeling
rozpocznij naukę
kombinatorstwo

przypominac


obcokrajowiec

przypominac


podejrzliwośc

close-knit circle
rozpocznij naukę
zwarty/zżyty krąg

compartmentalise
rozpocznij naukę
segmentacja

personal life
rozpocznij naukę
życie osobiste

przyjąc się

carry on round the clock
rozpocznij naukę
prowadzić przez całą dobę


niejasne

niebezpiecznie

otwarte na

interpretation
rozpocznij naukę
interpretacja

to strike a deal with smb
rozpocznij naukę
dobijać [perf dobić] z kimś targu

to strike deal on
rozpocznij naukę
dobjac targu na podstwaie

bratersko/koleżeńsko

uścisk dłoni

polegac na

written contracts
rozpocznij naukę
pisany kontarakt

trade commissioner
rozpocznij naukę
komisarz ds. handlu

Belgian embassy
rozpocznij naukę
ambasada belgijska

procent czegoś

building relationship
rozpocznij naukę
budowanie związków

convince smb
rozpocznij naukę
przekonywac kogoś

wartośc dodana

responsibility for
rozpocznij naukę
odpowiedzialnośc za

dobic umowy

building trust
rozpocznij naukę
budowanie zaufania

people at the top
rozpocznij naukę
ludzie na społecznym szczycie

entrepreneur
rozpocznij naukę
przedsiębiorca

rozwiązywac

obmyślac/opracowywac

schemat

face-to-face meeting
rozpocznij naukę
spotkanie osobiste

odzwierciedlający

zakorzeniony

telecommunicationes
rozpocznij naukę
połączenia telefoniczne

podsłuch/podsłuchiwac

niemniej jednak

frustrujące

prośba

odsunąc

bałagan/zamieszanie/mieszac

osoba mieszkająca na stałe za granicą

patronimiczny

warstwa/ukłaadac

complexity providing fertile ground for gaffes
rozpocznij naukę
Złożoność zapewniając podatny grunt dla błędów

sala posiedzeń zarządu

external appearance
rozpocznij naukę
wygląd zewnętrzny

liczyc się

fancy office suite
rozpocznij naukę
fantazyjny kostium biurowy

imponujuący

strój/odzienie

chunky timepieces
rozpocznij naukę
grube zegarki

business kit
rozpocznij naukę
zestaw firmowy

ważnośc

arrange meeting
rozpocznij naukę
aranrzowac spotkanie

inaccessibility
rozpocznij naukę
niedostępnośc

accessibility
rozpocznij naukę
dostępnośc

professional life
rozpocznij naukę
życie zawodowe

pozornie

not in good taste
rozpocznij naukę
nie w dobrym guście

questione smb's decision
rozpocznij naukę
kwestionowac czyjeś decyzje

niepewnośc

szczerośc

find sth difficult to do sth
rozpocznij naukę
znaleźc w czymś trudności

znaczenie


ignorowac coś

sth work out
rozpocznij naukę
coś działa/wychodzi

one-to-one meeting
rozpocznij naukę
spotkanie w cztery oczy

get rid of sth
rozpocznij naukę
pozby się czegoś

one centimetr thick
rozpocznij naukę
1 cm grubości

osoba na kierowniczym stanowisku

expatriate banker
rozpocznij naukę
zagraniczny bankier

high-level tete-a-tete
rozpocznij naukę
-

advance request
rozpocznij naukę
wcześniejsza prośba

pracodawca

prtacownik

expectations about
rozpocznij naukę
oczekiwania o

reasonable behaviour
rozpocznij naukę
rozsądne zachowanie

work context
rozpocznij naukę
środowisko pracy

odpowiedni

level of trust
rozpocznij naukę
poziom zaufania

załamanie

wyjątek

established norms
rozpocznij naukę
ustalone normy

social relationship
rozpocznij naukę
relacje społeczne

business-to-business
rozpocznij naukę
transakcje i kontakty pomiędzy dwiema firmami

networking event
rozpocznij naukę
wydarzenia na których nawiązuje się kontakty

make new contacts
rozpocznij naukę
nawiązywac nowe kontakty

targi

przemysł

first impressions count
rozpocznij naukę
pierwsze wrazenie się liczy

business context
rozpocznij naukę
kontekst biznesowy

społecznie

dostawca

dystrybutor

varying lengths
rozpocznij naukę
różnej długości

to emphasise
rozpocznij naukę
podkreślic

importance of sth
rozpocznij naukę
znaczenie czegoś

odnosic się do

partner

work on project
rozpocznij naukę
pracowac nad projektem

szczególny

strategic alliance
rozpocznij naukę
strategiczny sojusz

joint venture
rozpocznij naukę
spółka (firma z udziałem kapitału zagranicznego)

konsorcjum / umowa

sojusz

wstęp

połączenie się/fuzja

zaręczyny

przezwyciężac

bariery

gwarantowac

incompatible
rozpocznij naukę
niezgodny

wzrost w

profitability
rozpocznij naukę
rentownośc

shareholder value
rozpocznij naukę
wartości dla akcjonariuszy

zmaterializowac/ucieleśniac

stakeholder theory
rozpocznij naukę
teoria interesariuszy

stake of interest
rozpocznij naukę
stawka odsetek

członek

użytkownik końcowy

company town
rozpocznij naukę
miasto- firma

social audit
rozpocznij naukę
Audyt społeczny


annual report
rozpocznij naukę
raport roczny

próba

social responsability
rozpocznij naukę
odpowiedzialnośc społecczna

optymista

odpowiadac

presja

udziałwiec

sweatshop labour
rozpocznij naukę
wyzysk pracy

increasingly
rozpocznij naukę
rosnąco/co raz bardziej

wrażliwy

zarzut

cause pollution
rozpocznij naukę
powodowac zanieczyszenia

tolerating racism
rozpocznij naukę
tolerowanie rasizmu

overall image
rozpocznij naukę
ogólny obraz

ultimate indicator
rozpocznij naukę
ostateczny wskaźnik

ewentualnie

be reflected
rozpocznij naukę
być odzwierciedlone


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.