L1 Disaster Resistant Concrete

 0    85 fiszek    ikawalec
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

concrete

przymocować, kotwić
rozpocznij naukę
anchor

mocowanie, kotwicenie
rozpocznij naukę
anchorage

aggregate

każda, poszczególna część
rozpocznij naukę
apiece

stosowny, skłonny do
rozpocznij naukę
opt to

pokrycie dachu z papy, gont bitumiczny
rozpocznij naukę
Asphalt shingles

przyłączyć, przymocować
rozpocznij naukę
attach

bank vault


zginać, wyginać
rozpocznij naukę
bend

silny podmuch wiatru
rozpocznij naukę
blast

wytrzymalość na silny podmuch wiatru
rozpocznij naukę
blast resistance

boundary

naruszać, przerwać, łamać
rozpocznij naukę
breach

możliwości, zdolności
rozpocznij naukę
capacity

dach, pokrycie dachówką
rozpocznij naukę
clay title roof

zniszczenie, zawalenie, runięcie
rozpocznij naukę
collapse

combustible

compliance with

system kompozytowy
rozpocznij naukę
composite system

kompresja, sprężanie
rozpocznij naukę
compression forces

wytrzymałość na ściskanie
rozpocznij naukę
compressive strength

elementy betonowe
rozpocznij naukę
concrete elements

system ram betonowych
rozpocznij naukę
concrete framing system

opanować, mięc pod kontrolną
rozpocznij naukę
containpogarszający sie, psujący
rozpocznij naukę
deteriorating

różnić się
rozpocznij naukę
differ

okna dwuszybowe
rozpocznij naukę
double-pane windows

giętkość, plastyczność
rozpocznij naukę
ductility

trwały, wytrzymały
rozpocznij naukę
durable

budynek mieszkalny
rozpocznij naukę
dwelling

okap, poddasze
rozpocznij naukę
eaves

umieścić, zamocować
rozpocznij naukę
embed

zmykać, obejmować
rozpocznij naukę
encapsulate

wzmocniony element konstrukcyjny
rozpocznij naukę
engineered structure

powłoka, pokrywa
rozpocznij naukę
envelope

wytrzymać działanie czegoś
rozpocznij naukę
endure

test wytrzymałościowy
rozpocznij naukę
endurance test

cały, całkowity
rozpocznij naukę
entire

estimate

przekrać, przewyższać
rozpocznij naukę
exceed

beton zbrojony
rozpocznij naukę
reinforced concrete

resistant to

retard

występ, rzut
rozpocznij naukę
roof projections

pomieszczenie bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
safe rooms

do uratowania, do odzyskania
rozpocznij naukę
salvageable

ostry, srogi, surowy
rozpocznij naukę
severe

roztrzaskać
rozpocznij naukę
shatter

shear

ściany oporowe
rozpocznij naukę
shear walls

shift

shingle roof

sideways


sufitówka, bodbitka
rozpocznij naukę
soffit

trwały, mocny, solidny
rozpocznij naukę
solid

sprinkler

zszywasz dekarski
rozpocznij naukę
staples

staples

włókna stalowe do zbrojenia betonu
rozpocznij naukę
steel fibers

twardość, sztywność
rozpocznij naukę
stiffness

uszkodzenie konstrukcyjne
rozpocznij naukę
structural failure

materiał konstrukcyjny
rozpocznij naukę
structural material

system konstrukcyjny
rozpocznij naukę
structural system


poddany działaniu czegoś, wystawiony na działanie
rozpocznij naukę
subjected to

sustain

warstwy występujące niżej
rozpocznij naukę
sub-layers

konstrukcyjnie mocny
rozpocznij naukę
structurally sound

gwałtowne uderzenie burzy
rozpocznij naukę
storm surge

siły rozciągające
rozpocznij naukę
tensile forces


thuckness

trap

bez skazy, nietknięty
rozpocznij naukę
unblemished

para, wilgoć
rozpocznij naukę
vapor

otwór wentylacyjny
rozpocznij naukę
vent

słaby, podatny na uszkodzenia
rozpocznij naukę
vunerable

wild fire

wytrzymać, stawiać opór
rozpocznij naukę
withstand

dachówka drewninia łupana
rozpocznij naukę
wood shake


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.