Egzamin ustny

 0    134 fiszki    magdalenachorzepa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Good morning/afternoon
rozpocznij naukę
dzień dobry

nice to meet you
rozpocznij naukę
miło cię poznać

nazywam się

excuse me/sorry, could you repeat the question, please?
rozpocznij naukę
Przepraszam, czy może pan powtórzyć pytanie?

I'm sorry, i didn't hear/catch that.
rozpocznij naukę
przepraszam nie usłyszałem

słucham

could you say that again, please?
rozpocznij naukę
czy mógłby pan powtórzyć?

could you explain this word to me?
rozpocznij naukę
czy może pan wytłumaczyć mi, co to słowo oznacza?

Sorry, what does 'embezzlement' mean? /what's embexxlement?
rozpocznij naukę
przepraszam co znaczy embezzlement?

i'm not sure - does it mean?
rozpocznij naukę
nie jestem pewna - czy to znaczy?

I'm not sure i understand
rozpocznij naukę
nie jestem pewna czy rozumiem

what exactly do you mean?
rozpocznij naukę
co dokładnie ma pan na myśli?

excuse me, could you explain that?
rozpocznij naukę
przepraszam, czy może pan to wytłumaczyć?

i'm sorry, i don't quite see what you mean
rozpocznij naukę
przepraszam chyba nie do konca rozumiem co ma pan na myśli

that's a good question/an interesting question
rozpocznij naukę
dobre/interesujące pytanie

let me think
rozpocznij naukę
niech pomyślę

it's hard to say, really
rozpocznij naukę
trudno powiedzieć

i'm not quite sure but i believe/think
rozpocznij naukę
nie jestem do końca pewna, ale myślę że

przepraszam

sorry to interrupt, but
rozpocznij naukę
przepraszam że przerywam, ale

may i interrupt?
rozpocznij naukę
czy mogę przerwać?

may i add something?
rozpocznij naukę
czy mogę coś dodać?

do widzenia

it's been nice to meet you/nice meeting you
rozpocznij naukę
miło było pana poznać

we have to discuss
rozpocznij naukę
musimy omówić

can we talk about it now?
rozpocznij naukę
czy możemy teraz to omówić?

i'm glad you're here. we need to talk
rozpocznij naukę
cieszę się, że tu jesteś. musimy porozmawiać

why don't we?
rozpocznij naukę
czemy nie mielibyśmy?

a gdyby tak?

czemu by nie?

so instead of..., we could
rozpocznij naukę
więc zamiast... moglibyśmy

i think we should
rozpocznij naukę
myślę że powinniśmy

if i were you, i would
rozpocznij naukę
na twoim miejscu zrobiłabym tak

absolutely/of course/right
rozpocznij naukę
oczywiście/racja

ok, let's do that
rozpocznij naukę
w porządku tak zróbmy

i agree/ i think so too
rozpocznij naukę
zgadzam się/ też tak myślę

good/great idea
rozpocznij naukę
dobry/ świetny pomysł

that's fine with me
rozpocznij naukę
nie mam nic przeciwko temu

i see what you mean, but... /i see your point, but
rozpocznij naukę
rozumiem, co masz na myśli ale

i'm afraid i don't agree at all
rozpocznij naukę
przykro mi ale zupełnie się nie zgadzam

i'm not convinced about it
rozpocznij naukę
nie jestem co do tego przekonana

i don't think that's the best idea/solution/suggestion
rozpocznij naukę
nie wydaje mi się że jest to najlepszy pomysł/rozwiązanie/sugestia

but what if...?
rozpocznij naukę
ale co zrobimy/co będzie, jeśli?

i'm not so sure
rozpocznij naukę
wcale nie jestem taka pewna

are you sure it's the right thing to do?
rozpocznij naukę
czy jesteś pewny, że to dobre rozwiązanie?

i'm not sure it's better to...
rozpocznij naukę
jestem pewna, że lepiej będzie

i think the best idea would be to...
rozpocznij naukę
myślę żę najlepszy pomysł to...

in my opinion
rozpocznij naukę
moim zdaniem

if you ask me
rozpocznij naukę
jeśli chcesz znać moje zdanie to

first, we can... and then/next
rozpocznij naukę
najpierw możemy a potem/następnie

the first thing to do is
rozpocznij naukę
pierwsza rzecz jaką należy zrobić to

let's hope it'll all turn our right
rozpocznij naukę
mijemy nadzieję że wszystko się dobrze ułoży

i can't wait to start
rozpocznij naukę
już się nie mogę doczekać

it's possible that
rozpocznij naukę
możliwe że

this might (not) be the best idea
rozpocznij naukę
to może (nie) być najlepszy pomysł

they may not like it
rozpocznij naukę
im może się nie spodobać

czy moglibyśmy?

czy mogę?

would it be ok if we (did something)
rozpocznij naukę
czy nie było by problemem gdybyśmy (coś zrobili)

ok, so we can... first, and them
rozpocznij naukę
dobrze w takim razie najpierw możemy, a potem

let's do it my/your way, ok?
rozpocznij naukę
zróbmy to na mój/twój sposób dobrze?

so let's agree on...
rozpocznij naukę
w takim razie zgódzmy się na

ok, if you insist
rozpocznij naukę
dobrze, skoro nalegasz

the photo shows...
rozpocznij naukę
zdjęcie przedstawia

in the photo i can see
rozpocznij naukę
na zdjęciu widzę

there is/there are in this picture
rozpocznij naukę
na zdjęciu jest/są

on the right/on the left
rozpocznij naukę
po prawej/lewej stronie

on the right-/on the left - hand side of the picture there is/are
rozpocznij naukę
po prawej/lewej stronie zdjęcia znajduje/znajdują się

in the left/in the right hand corner
rozpocznij naukę
po lewym/prawym rogu

in the foreground/ in the background
rozpocznij naukę
na pierwszym planie/w tle

in the top/ bottom part if the picture there is/are
rozpocznij naukę
w górnej/dolnej części zdjęcia jest/są

the people in the photo are...
rozpocznij naukę
ludzie na zdjęciu są...

the people in the photo look/seem (happy/sad) because
rozpocznij naukę
ludzie na zdjęciu wydają się (zadowoleni/smutni) ponieważ

the people in the photo may/must be because
rozpocznij naukę
ludzie na zdjęciu prawdopodobnie/na pewno są, ponieważ

it's also possible that
rozpocznij naukę
jest też możliwe że

it looks like/as if
rozpocznij naukę
wygląda na to, że

i like/enjoy/love/,... because
rozpocznij naukę
lubie, ponieważ

sailing is great because
rozpocznij naukę
żeglarstwo jest świetne ponieważ

i don't like/can't stand/hate... because...
rozpocznij naukę
nie lubie/nie cierpie..., poniewaz

i prefer cycling to rollerblading because
rozpocznij naukę
wole jazde na rowerze niz jazde na rolkach poniewaz

i would like to
rozpocznij naukę
chcialabym

i'm going to/i'm planning to/i intend to...
rozpocznij naukę
zamierzam

in the future i hope to...
rozpocznij naukę
w przyszłości zamierzam

myślę że

in my opinion... because
rozpocznij naukę
moim zdaniem, ponieważ

it seems to me that
rozpocznij naukę
wydaje mi się że

on the one hand/on the other hand
rozpocznij naukę
z jadnej strony/ z drugiej strony

biorac wszystko pod uwage

actually,... / in fact
rozpocznij naukę
właściwie to

it all happened... (last summer)
rozpocznij naukę
zdarzyło się to ostatniego lata

it was (two years ago)
rozpocznij naukę
to było dwa lata temu

i will tell you how i once
rozpocznij naukę
opowiem pani jak pewnego razu

while i was travelling
rozpocznij naukę
podczas gdy podróżowałam

first/at the beginning
rozpocznij naukę
najpierw/na początku

then/ afterwards
rozpocznij naukę
potem/ później

in the meantime
rozpocznij naukę
w międzyczasie

kiedy tylko

finally/eventually/in the end
rozpocznij naukę
ostatecznie/wreszcie/na koniec

we ended up doing something
rozpocznij naukę
skończyło się na tym,że zrobiliśmy

nagle

fortunately/unfortunately
rozpocznij naukę
na szczęście/na nieszczęście

it was a pleasant/ tiring day
rozpocznij naukę
to był przyjemny/męczący dzień

we had a great/an awful time
rozpocznij naukę
było wspaniale/okropnie

the best/worst thing about it was that...
rozpocznij naukę
najlepsze/najgorsze w tym było to, że

there are three places to choose from
rozpocznij naukę
są tu trzy miejsca do wyboru

these three photos show
rozpocznij naukę
na tym trzech zdjęciach pokazane są

the cafe on the left/on the right/in the middle is
rozpocznij naukę
kawiarnia jest po lewej/po prawej/pośrodku jest

we have got two posters to choose from
rozpocznij naukę
mamy do wyboru dwa plakaty

so, the three options here are
rozpocznij naukę
trzy warianty które mamy to

the club is more/less crowded than the cafe
rozpocznij naukę
klub jest badziej/mniej zatłoczony niż kawiarnia

both cafes seem attractive
rozpocznij naukę
obie kawiarnie wydają się atrakcyjne

the club looks interesting/fun/attractive, but
rozpocznij naukę
klub wydaje się interesujący/atrakcyjny ale

on the other hand, the cage
rozpocznij naukę
z drugiej strony

jednak

if the weather was cold, the second option would be better
rozpocznij naukę
gdyby było ziomno, druga propozycja byłaby lepsza

none/neither of the posters is perfect
rozpocznij naukę
zaden z plakatów nie jest idealny

i prefer... because
rozpocznij naukę
wole, poniewaz

i think i wolud choose the... because
rozpocznij naukę
myśle, ze wybralabym poniewaz

of all these places, i would choose the... because
rozpocznij naukę
ze wszystkich tych miejsc wybralabym, poniewaz

i like the... best, because
rozpocznij naukę
najbardziej podoba mi sie, poniewaz

the... seems to be the best option, because
rozpocznij naukę
wydaje mi się najlepszą propozycja, poniewaz

i would go for the second one
rozpocznij naukę
wybralabym drugi

i definitely wouldn't choose the club because
rozpocznij naukę
na pewno nie wybralabym klubu poniewaz

i don't like the cafe on the left either, because
rozpocznij naukę
nie podoba mi się też kawiarnia po lewej, poniewaz

i don't think the cafe on the left is as good as (the one on the right), because
rozpocznij naukę
myślę, że kawiarnia po lewej jest gorsza niż ta po prawej, poniewaz

the cafe is also nice, but i have to choose one place, so i choose this one
rozpocznij naukę
kawiarnia też jest miła, ale muszę wybrać jedno miejsce, więc wybieram to

i don't find the second poster very attractive
rozpocznij naukę
drugi plakat nie wydaje mi sie zbyt atrakcyjny

one advantage/benefit is that
rozpocznij naukę
jedna zaleta podlega tym że

the main disadvantage/drawback is that
rozpocznij naukę
głowna wada polega na tym, że

i think it's important because
rozpocznij naukę
myśle ze jest to wazne poniewaz

i think people enjoy going out because
rozpocznij naukę
mysle ze ludzie lubia wychodzic poniewaz

on the on hand, on the other hand
rozpocznij naukę
z jednej strony, z drugiej strony

wydaje mi sie

moim zdaniem


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.