Irregular Verbs part 2

 0    56 fiszek    haslokon1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pozostawiać, opuszczać
rozpocznij naukę
leave, left, left

wypożyczać, pożyczać
rozpocznij naukę
lend, lent, lent

let, let, let

lie, lay, lain

light, lit, lit

stracić, zgubić
rozpocznij naukę
lose, lost, lost

zrobić, uczynić, stworzyć
rozpocznij naukę
make, made, made

mean, meant, meant

meet, met, met

mistake, mistook, mistaken

pay, paid, paid

umieszczać, wkładać, położyć
rozpocznij naukę
put, put, put

read, read, read

jechać, przejechać
rozpocznij naukę
ride, rode, ridden

ring, rang, rung

rise, rose, risen

run, ran, run

mówić ogólnie
rozpocznij naukę
say, said, said

widzieć, zobaczyć
rozpocznij naukę
see, saw, seen

sell, sold, sold

wysyłać, posyłać
rozpocznij naukę
send, sent, sent

określać, nastawiać, zestawiać
rozpocznij naukę
set, set, set

wstrząsać, potrząsać
rozpocznij naukę
shake, shook, shaken

błyszczeć, świecić
rozpocznij naukę
shine, shone, shone

shoot, shot, shot

pokazywać, przedstawiać
rozpocznij naukę
show, showed, shown

shrink, shrank, shrunk

domykać, przymykać
rozpocznij naukę
shut, shut, shut

sing, sang, sung

topić, zatopić, utopoić
rozpocznij naukę
sink, sank, sunk

sit, sat, sat

sleep, slept, slept

pośliznąć się
rozpocznij naukę
slide, slid, slid

pachnieć, wąchać
rozpocznij naukę
smell, smelled, smelled

mówić, porozumiewać się
rozpocznij naukę
speak, spoke, spoken

oznaczać, literować
rozpocznij naukę
spell, spelt, spelt

wydać, poświęcać
rozpocznij naukę
spend, spent, spent

wylać, rozsypać
rozpocznij naukę
spill, spilled, spilled

spilt, spilt, spilt

rozpowszechniać, rozprzestrzeniać
rozpocznij naukę
spread, spread, spread

stać, wytrzymać
rozpocznij naukę
stand, stood, stood

ukraść, kraść
rozpocznij naukę
steal, stole, stolen

lepić, wbijać
rozpocznij naukę
stick, stuck, stuck

użądlić, ukąsić
rozpocznij naukę
sting, stung, stung

swim, swam, swum

brać, wziąć
rozpocznij naukę
take, took, taken

uczyć kogoś
rozpocznij naukę
teach, taught, taught

drzeć, rwać
rozpocznij naukę
tear, tore, torn

tell, told, told

think, thought, thought

rzucać, wrzucać
rozpocznij naukę
throw, threw, thrown

understand, understood, understood

wake, woke, woken

wear, wore, worn

win, won, won

write, wrote, written


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.