Polityka i społeczeństwo

 0    143 fiszki    jagi121
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

arson, arsinist
rozpocznij naukę
podpalenie, podpalacz

napad

attack sb with a knife
rozpocznij naukę
zaatakować kogoś nożem

blackmail, blackmailer
rozpocznij naukę
szntażować szantaż, szantażysta

break the law
rozpocznij naukę
złamać prawo

burgle, burglary, burglar
rozpocznij naukę
włamywać się, kradzież z włamaniem, włamywacz

commit a crime
rozpocznij naukę
popełniać przestępstwo

dowody

football hooligan
rozpocznij naukę
pseudokibic

forge, forgery, forger
rozpocznij naukę
fałszować, fałszerstwo, fałszerz

fraud, fraudster
rozpocznij naukę
oszustwo, oszust

hijack, hijacker
rozpocznij naukę
porwać samolot, porywacz samolotu

keep sb in custody
rozpocznij naukę
trzymać kogośw areszcie

kidnap, kidnapping, kidnaper
rozpocznij naukę
porywać, porwanie, porywacz

(minior/serious) offence
rozpocznij naukę
(mniejsze, poważne) wykroczenie

mug, mugging, mugger
rozpocznij naukę
napaść i obrabować, napad uliczny, bandyta uliczny

drobne wykroczenie

pickpocketing
rozpocznij naukę
kradzież kieszonkowa

rape, rapist
rozpocznij naukę
gwałt, gwałciciel

rob sb of sth, robbery, robber
rozpocznij naukę
ukraść coś komuś, napad, złodziej

shoplift, shoplifting, shoplifter
rozpocznij naukę
kraść w sklepie, kradzież w sklepie, złodziej sklepowy

smuggle, smuggling, smuggler
rozpocznij naukę
przemycać

podejrzany

take a bribe
rozpocznij naukę
brać łapówkę

terroryzm

theft, thief
rozpocznij naukę
kradzież, złodziej

świadek

announce the verdict
rozpocznij naukę
ogłosić wyrok

be charged with sth
rozpocznij naukę
być oskarżonym o coś

capital punishment, death penalty
rozpocznij naukę
kara śmierci

community service
rozpocznij naukę
praca społeczna

confess to sth
rozpocznij naukę
przynawać się do czegoś

convict sb of (a crime)
rozpocznij naukę
uznać kogoś winnym popełnienia (jakiegoś przestępstwa)

corporal punishment
rozpocznij naukę
kara cielesna

sprawa w sądzie

find sb guilty of
rozpocznij naukę
uznać kogoś winnym czegoś

get/pay a fine
rozpocznij naukę
dostać/płacić grzywnę, mandat

get away with sth
rozpocznij naukę
uniknąć (np. kary), ujść na sucho

harsh punishment
rozpocznij naukę
surowa kara

niewinny

sędzia

ława przysięgłych

lethal injection
rozpocznij naukę
śmiertelny zastrzyk

life imprisonment
rozpocznij naukę
kara dożywocia

prison sentence
rozpocznij naukę
kara więzienia

punish, punishment (for sth)
rozpocznij naukę
ukarać, kara (za coś)

wyrok

sentence sb to sth
rozpocznij naukę
skazać kogoś na coś

suspended sentence
rozpocznij naukę
wyrok w zawieszeniu

take sb to court
rozpocznij naukę
podać kogoś do sądu

traffic ticket
rozpocznij naukę
mandat

mieć proces

border, frontier
rozpocznij naukę
granica państwa

granica wewnątrz państwa

citizen, citizneship
rozpocznij naukę
obywatel, obywatelstwo

obcokrajowiec

homeland, homecountry
rozpocznij naukę
ojczyzna

national anthem
rozpocznij naukę
hymn narodowy

political asylum
rozpocznij naukę
azyl polityczny

uchodźca

państwo, stan


bring in/introduce a law
rozpocznij naukę
wprowadzać ustawę

civil servant
rozpocznij naukę
pracownik służb publicznych

constituency
rozpocznij naukę
okręg wyborczy

democracy, democratic, democrat
rozpocznij naukę
demokracja, demokratyczny, demokrata

ambasada

form the government
rozpocznij naukę
towrzyć rząd

House od Commons
rozpocznij naukę
Izba Gmin

Hose of Lords
rozpocznij naukę
Izba Lordów

House of Representatives
rozpocznij naukę
Izba reprezentantów

lewicowy

local government
rozpocznij naukę
samorząd

(lower/upper) house
rozpocznij naukę
izba(niższa/wyższa)

Ministry of Defence
rozpocznij naukę
Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministry of Foreign Affairs
rozpocznij naukę
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministry of Home Affairs
rozpocznij naukę
Ministerstwo Spraw Wewnęterznych

party member
rozpocznij naukę
członek partii

policy on sth
rozpocznij naukę
polityka dotycząca czegoś

resign from post
rozpocznij naukę
zrezygnować ze stanowiska

rule the country
rozpocznij naukę
rządzić krajem

(the)secret service, (the) intelligence service
rozpocznij naukę
wywiad

kadencja

town councillor
rozpocznij naukę
radny

town/city council
rozpocznij naukę
rada miejska

ratusz

głosować na kogoś

do fundraising
rozpocznij naukę
organizować zbiórkę pieniędzy

donate money to charity
rozpocznij naukę
dawać pieniądze na cele dobroczynne

launch an appeal
rozpocznij naukę
wystosować apel

raise money for sth
rozpocznij naukę
zbierać pieniądze na coś

resolve conflict
rozpocznij naukę
rozwiązywać konflikty

worthy cause
rozpocznij naukę
szlachetny cel

black market
rozpocznij naukę
czarny rynek

drobne pieniądze

kryzys

economic decline
rozpocznij naukę
spadek gospodarczy

economic growth
rozpocznij naukę
wzrost gospodarczy

free-market economy
rozpocznij naukę
gospodarka wolnorynkowa

fundusz

go bankrupt, go out of business
rozpocznij naukę
zbankrutować

(growing/slowing) economy
rozpocznij naukę
(rosnąca/słabnąca) gospodarka

mieć długi

dochód

zrobić interes, dojść do porozumienia

ponieść straty

make a profit
rozpocznij naukę
przynieść zysk

rate of inflation
rozpocznij naukę
stopa inflacji

set up a company
rozpocznij naukę
zakładać firmę

trade deficit
rozpocznij naukę
deficyt handlowy

siła robocza

biskup

zakon żeński


zakon męski

zakonnik

meczet

zakonnica

prawosławny

pray, prayer
rozpocznij naukę
modlić się, modlitwa

synagoga

(the) armed forces
rozpocznij naukę
siły zbrojne

become a prisoner of war
rozpocznij naukę
zostać jeńcem wojennym

commit genocide
rozpocznij naukę
popełnić ludobójstwo

ensure national security
rozpocznij naukę
zapewniać bezpiecześnstwo narodowe

ethnic cleansing
rozpocznij naukę
czystka etniczna

fire the machine gun
rozpocznij naukę
wystrzelić z pistoletu maszynowego

(the) guerilla forces
rozpocznij naukę
siły partyzanckie

impose a curfew
rozpocznij naukę
wprowadzać godzinę policyjną

invade, invasion
rozpocznij naukę
najechać, inwazja, najazd

launch terrorist attacks
rozpocznij naukę
przeprowadzić ataki terrorystyczne

lay down one's arms
rozpocznij naukę
złożyć broń

miss the target
rozpocznij naukę
nie trafić w cel

suffer heavy losses
rozpocznij naukę
ponieść duże starty

suicide bomber
rozpocznij naukę
zamachowiec samobójca

unarmed civilians
rozpocznij naukę
nieuzbrojeni cywile

decrease/fall/go down
rozpocznij naukę
obniżyć się, spaść

spaść

economic trend
rozpocznij naukę
tendencja gospodarcza

go up/increase/rise
rozpocznij naukę
wzrastać

remain stable
rozpocznij naukę
pozostać na tym samym poziomie

nieznacznie

slump, plunge
rozpocznij naukę
spadać


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.